Inför helgen

Gud!

Du som är skapelsens hjärta, ge mig Ditt blod

Du som är skapelsens vishet, ge mig Din klokhet

Du som är skapelsens värme, ge mig Din sol

Du som är tidens ursprung, ge mig Din lugna frid

Amen