Tyvärr kunde jag inte….

….vara med på föregående fredags Technomässa eftersom det övriga livet trädde in med kort varsel. Ryktet sa dock att den hade varit lika välbesökt som föregående mässor och med lika stor glädje över Gud. Härligt!

Nu väntar jag med spänning på när ”grabbarna”   8) bakom musiken kommer med nya låtar och hoppas att de läggs ut på nätet fortast möjligt. Vem vet kanske kan man även hoppas på en NY CD under kommande år, det vore ju nice ?

Samtidigt som man gläds över att Technomässan fått ett enormt genomslag kan man inte låta bli att undra över de som så kategoriskt blir sura över att nutidens musik, som lockar framförallt  många yngre,  inte borde få spelas i kyrkan. Borde inte alla kristna vara glada över att budskapet om Gud och Jesus sprids?

Kommentarerna är oftast i tonerna ”att det passar sig inte med sådan musik i kyrkan”,” man ska inte dansa i kyrkan”,  ”kyrkan ska enbart vara en plats för lugn och ro” etc.

Återigen går historiens vingslag inte i samklang med den nutida människan men det värsta är ändå den egentliga historielösheten som alla dessa ”glädjedödare och privat domedagsprofeter”  besitter. Genom tiderna har alltid olika slags musik skapat debatter inom kyrkan men efter ett tag så har musiken anpassat sig till rådande instrument och de människor som just då vill komma närmare Gud.

Orgel har på sina håll skapat debatt men å andra sidan har det varit perioder där orgel setts som det enda godtagbara instrumentet och tom piano har varit något förskräckligt. För att inte tala om när fiol och violin började användas då näcken troddes invadera kyrkobesökarna eller när trummor som då skulle symbolisera jävulen  👿 började användas. Trumpet som i vissa kretsar sågs som ”de svartas” manipulation och att de genom bla detta inte var ”riktiga” kristna, skulle förbjudas osv. Varje tidsålder har haft sina små spöken för vissa kyrkobesökare och varje tidsålder har mycket riktigt också haft de som har förfasat sig över kyrkans förfall. Det vill säga att så fort något nytt kom, så fort något inte är som det alltid varit för de rädda och förfärade så skulle det vidtagas åtgärder. 

Problemet för många av dessa är tyvärr att de inte på evidensgrund kan vederlägga över vad de egentligen förfasar sig över. När man frågar vad som är så hemskt och vad som egentligen ska få spelas till Guds och människors ära så kan de flesta inte redogöra för varför de tycker som de tycker. De bara tycker så…..för det ska ju bara vara så….för det har NOG alltid varit så….Eller?

Vet vi då egenligen vad de första kristna spelade för instrument? Njaeee… egentligen inte. Ingen av oss var ju med då. Antar jag? 😯

Däremot finns det många ställen i bibeln som säger att det ska sjungas och spelas till Guds ära. Lovsång är det vanligaste utttrycket men hur denna lovsång egentligen spelades och sjöngs kan man inte med 100% säkerhet säga. (observera nu att det som en del i nutid tror är lovsång och som en del vill kalla en musikgenre, vilket det absolut inte är, inte ska förknippas med det ursprungliga bibliska uttrycket lovsång)  Det enda man kan försöka göra är att titta på de instrument som användes och det kan jag lova, INTE var det någon slags stor orgel som de första kristna sprang och bar runt på! 💡

Nej fram för mer av alla slags muskigenre!

 När man tittar på musikkalendrarna över vad som spelas i kyrkorna så ser man att det är mycket klassiskt, vilket självklart är trevligt. Dessutom är det många olika körkonstellationer som sjunger i kyrkan vilket bevisar hur mycket svenska folket tycker om gemenskap och musik. (Har ni aldrig bevistat en kyrka och lyssnat på klassiskt eller kör så gör det meddetsamma. Kyrkorummet är ett fantastiskt rum för musik och dessutom är det många ggr helt gratis)

Men! Det fattas något i kyrkornas musikliv. Jag som är uppvuxen med sextio, sjuttio och åtiotalens musikstilar undrar naturligtvis vart är ROCKEN? 🙄  Vart är discon?  🙂

På vissa håll, i exempelvis Sundbybergs kyrka, kan man ibland höra på Jazz men vart finns bluesen, hip hopen, indie, funken, reaggen med flera olika genrer?

Men frågan borde självklart också ställas: Varför finns det inte fler mässor med olika genre teman? Vart är exempelvis Rockmässan?

Att utveckla Gudstjänstlivet till de levande människorna måste vara en huvuduppgift för en progressiv kyrka.

Att utveckla Gudstjänstlivet till de levande musikstilarna borde vara en huvuduppgift för en progressiv kyrka.

Att utveckla nya moderna röster för att sprida Jesu budskap borde vara en självklarhet för vilken kyrka som helst.

Mindre pekpinnar! Kräv av ”åsiktsdetvarbättreförrochsåhardetaldrigvaritförrochhusåhemskt” människorna att de verkligen presenterar evidens över hur det ”egentligen” ska få höras i våra kyrkor för att Gud ska lyssna, för att Jesus ska vara närvarande och för att DHA ska dansa med!

Mer ”häftig” musik i kyrkan! Mer kärlek till de levande människorna i kyrkan! Mer utvecklande av den sociala samvaron för alla, ung som gammal, frisk som sjuk, kyrkvan som kyrkovan, infödd som inflyttad kort sagt fram för en Kyrka för ALLA!

Varför inte börja med musiken?

 

 

 

Annonser

Technomässan…

…är en ny sorts mässa som tagits fram av aktiva inom Katarina församling i Stockholm. Igår hölls den första Technomässan i Allhelgonakyrkan.

Som jag förstår det är budskapet att Guds varma famn och Hans budskap inte inlemmas i några musikaliska konventioner utan självklart kan kärleksfulla hyllningar till Gud göras i nya musikaliska former som attraherar den moderna människan.

Jesus lyssnade knappast på orgelmusik när Han travade runt och predikade.

Jesus lyssnar säkert  på clubmusik och annan modern musik där Han just nu travar omkring bland Dig och mig!

Musiken var clubmusik och det var, inte förvånande , massor med ungdomar där som förhöjde stämningen med sång, dans och enorm glädje!

Det som för mig var lite förvånande men samtidigt glädjande var att det också var massor av äldre besökare där. I Gudstjänsten så gick även de äldre fram och tog nattvarden i  diverse dansanta stegformationer men det kändes helt naturligt att bete sig som man själv ville.

Självklart kommer det antagligen att rynkas på näsan i diverse konservativa Svenska Kyrkan kretsar och i diverse andra kretsar också. Men ska man behöva ta hänsyn till detta. Ska en glädje till Gud enbart förknippas med orgel och kanske koraler? Är inte det levande språket och den levande musiken i sin tid det som gör att just Jesus kan leva vidare? Ska musiken till Hans kärlek enbart härbärgeras i gamla ålderdomliga tappningar som var populära för massor av generationer sedan?

Nej! Enligt min mening bör ny musik i massa olika former tas fram för att uttrycka just den glädja de människor som lever i vår och kommande tider känner inför det oemotståndliga. Guds kärlek!

Att pröva nya mässformer är att föra det icke tidsbundna enorma budskapet till nya generationer och nya människor. Att inte pröva nytt är att sakta ge upp och låta andra krafter ta över.

Nej! Mer glädje och häftig musik i Svenska kyrkan. Visa på att även där finns en Gudslängtan som inte går av för hackor. Ta den nya musiken och gör den till det budskap som gör att alla människor är välkomna. Gud finns för alla, Hans kärlek finns för alla vad de än har gjort och hur de än känner. Alla bör få reda på att den kärleken aldrig ger upp.

En syn som gör att alla människor oavsett ursprung, oavsett sexuell läggning, oavsett kön, oavsett hudfärg, oavsett status alltid är välkomna i en modern famn med modern kärleksfull musik  borde vara Svenska kyrkans måtto.

En uppmaning: Gå på nästa Technomässa!

Frid 😀