Jesus säger SÖK………. Birro säger: Vi HAR sanningen.

Del 1

Här finns del 2

 

I vårt samhälle och media idag har det tydligen blivit lovligt byte att angripa Svenska kyrkan och kristen tro på diverse omöjliga sätt med förvanskningar, lögner, rena påhitt och ryktesspridning. Här o här har jag kommenterat två av dessa.En del journalister ser dock fördelen och möjligheterna med en modern kyrka och kristi ord men flera journalister har inte bara visat på sin tydliga okunnighet utan också att de själva är villiga att gå en agenda som förminskar den kristna människan och kyrkan. De tar avstånd från kyrkan och tron och anser därmed att de står fria att sprida osanningar. Andra skribenter är de som utifrån sin kristna syn anser sig besitta sanningen, inget mindre än sanningen och att det endast finns en sanning!

 

Oftast bemöts inte dessa osakligheter av högre representanter inom SvK utan de här osakligheterna får många gånger stå oemotsagda. Det är iofs förståeligt eftersom alla dessa frågor dyker upp med intervaller och till slut orkar man inte bemöta osanningar. Dessa osakligheter blandas också ofta upp med helt subjektiva påståenden utifrån den enskildes eget synsätt på sitt liv och detta är svårt att behandla. Det andra är att de av SvK representanter som tar sig tid och ork att bemöta osanningar ofta blir kritiserade från sina egna för att inte ”lyssna på kritik” och dessa inom de egna leden står då också ofta för ”den enda sanningen” och de försöker vinkla sakfrågan till något helt annat. Ett svagt och för oss alla medlemmar inom kyrkan förödande sätt att föra diskussion.

 

Inom kyrkan ska naturligtvis det finnas grund för olika åsikter men det måste utgå från en riktig verklighet och en faktagrundade kritik.

Osanningar och felaktigheter måste bemötas. Dessa är grund för ryktesspridning.

 

En som utgår från Sitt sätt att se på världen är Marcus Birro. Duktig författare och bra fotbollsbisittare. Han har i krönikor gått hårt mot personer inom SvK och kritiserat dessa för att föra ett dåligt debattklimat samtidigt som han själv då stått för  rykten och skvaller om enskilda individer och även föreningar inom SvK. Här och här har jag kommenterat Birros påståenden.

 

Den 23 april 2013 skriver Marcus Birro i tidningen Världen idag. En tidning som står en del av den evangelikala rörelsen och framförallt trosrörelsen med Livets Ord väldigt nära.

Birros bloggartikel har rubriken ”Svenska kyrkan, en dörrmatta för tidsandan”

 

I början av sin bloggartikel skriver Birro ” jag må vara rätt ny i kristenheten”.

Där borde han ha stannat!

 

Tyvärr fortsätter han med att säga att för honom är Bibeln Guds ord. För en kristen lätt att instämma i men vad utgår egentligen Birro ifrån? Hur ser han på hur Bibeln kommit till? Kan man läsa de olika böckerna på olika sätt? Är Bibeln en naturvetenskaplig skrift? Vad för översättning anser han vara Guds ord? Är det respektive författares ord som  har inspirerats från Gud eller har Gud suttit med en gåspenna och skrivit ner varje ord? Har Birro sett varje ord i original?

Birro fortsätter med ”att det finns evig förtappelse”. Vad menar han med detta? Olika tolkningar i olika tider finns av ”förtappelse” och vad det i så fall leder till.. Birro menar också att det finns frälsning och att synden är högst verklig. Vad menar han med att ”det finns frälsning”? Vem  står för denna? Vem tillkommer det att ”få” frälsning”? Vad menar Birro med synd? Menar han en personlig synd? Vad är då i så fall synd? Finns det medfödd synd? Ursprungssynd? Vem bestämmer vad som är synd?

Birros syn som verkar utifrån en dubbel predestinationslära kanske inte är verklighet för stora delar av kristenheten.

Ändock anser Han att Han formulerat TRON! De flesta andra kristna skulle nog istället hålla sig till den Apostoliska och/ eller Nicenska trosbekännelsen.

Vidare anser Birro att ”kyrkan är en plats fri från tid, fri från världen, fri från fördärv och förebråelser”. Märkligt språkbruk, märklig tolkning.

Kyrkan är en del av Guds familj, Guds hus. Grunden för kyrkan är tron på Jesus Kristus som knappast var fri från världen i och med att han verkade i denna och uppmanat sina efterföljare, inklusive oss nu levande, att verka i världen för att föra fram Guds budskap. Därav kan aldrig, enligt mig, en kyrka som vill vara ärlig i sitt uppdrag från Gud verka ”fri från världen”. Ifråga om ”fri från fördärv och förebråelser” kanske den gode Birro borde läsa Paulus, aposteln i den tidiga kyrkan.

 

Efter att i enlighet med, tyvärr, en del av den evangelikala kyrkans frustration över SvK går Birro på i ullstrumporna med en massa olika saker som Han inte finner inom SvK. Inget är mer fel.

Det visar ännu en gång på att Birro, liksom en del evangelikala, har svårt att förstå att Guds nåd är för alla och att SvK är beredda att föra denna syn vidare på det sätt som det kan mottagas i den tid man nu lever. Inom SvK krävs ingen uppoffring för att vara älskad utan alla oavsett bakgrund och förutsättningar är välkomna. Till Svenska kyrkan är alla välkomna och avkrävs inget speciellt synsätt. Svenska kyrkan visar på kärlekens väg. Kärleken till alla människor. Detta till skillnad mot vissa andra kyrkor.

 

Birro avslutar med ”Vi har sanningen”.

Birro sitter tydligen inne med hela sanningen.

Själv välkomnar jag mer Jesu ord: SÖK………

Ingen mer än Gud vet sanningen!

Lite diverse Tisdagsfunderingar!

 

Alla lider vi ibland kvalfyllda tider men det gäller att alltid försöka vända det hemska till ett hanterbart liv. Nu får vi äntligen chansen att se Djurgårdens hockeygubbar spela ännu fler spännande bra matcher!  🙄

 

”Med mod uthärdar man sjukdom, men missmod, vem uthärdar det?” // Ords 18: 14

 

Vilka kan vi lita på, lita på?

Ska vi bygga vapenfabriker, ska vi vara rådgivare till byggande av vapenfabriker, ska vi sälja vapen till icke demokratier, ska vi sälja vapen överhuvudtaget, ska vi överhuvudtaget sälja vapen till ickedemokratier om vi inte kan tjäna pengar på det, finns det ett avtal, finns det ett avtal som inbegriper vapenfabriker, finns det ett avtal som regeringen står bakom, finns det ett avtal som regeringen står bakom fast två regeringspartier inte står bakom avtalet, finns det överhuvudtaget ett avtal som statsministern vet om, finns det avtalet som vice statsministern vet om, finns det avtalet som vice statsministern vet om men som inte statsministern vet om, finns det en riksdag som ska veta om avtal, finns det en riksdag som vet om avtalet som kanske inte ens finns, är det självklart den föregående regeringens fel eftersom den var socialdemokratisk och allt som är nuvarande regerings fel egentligen är föregående regerings fel, vet överhuvutaget socialdemokraterna om avtalet, vet socialdemokraterna om det där avtalet som egentlingen ingen annan vet något om, kan någon veta om ett avtal som ett privat bolag gjort, kan någon veta om ett avtal som ett privat bolag skrivit när bolaget är skapat av staten, kan någon veta om ett avtal som ett privat bolag skrivit när bolaget är skapat av staten fastän staten inte ens vet om bolaget och avtalet….etc

Men faktum kvarstår ändå: Fråga Carl Bildt för Han vet allt! Allt är ju egentligen socialdemokraternas fel, alltid! Och är det inte socialdemokraternas fel så är det någon annans men inte Hans fel, eller Hans polares fel. Det är så Härligt med en rak person som Bildt och ett rakt och självklart svar!  :mrgreen:

 

”Fördärvat sinne finner ingen lycka, lögnaktig tunga bringar på fall” // Ords 17: 20

 

Förbundet ”humanisterna” ordförande Christer Sturmark skriker igen! Har vi hört det förr när någon trampar på hans tår och inte har hans stora kunskap över hur det egentligen ser ut och hur han egentligen menar och hur alla andra missförstår honom och hur det egentligen fungerar bra i konversationer med alla andra grupperingar.  Ja visst ja inte med den ”däringa” Seglora smedjan som aldrig förstår något som Sturmark säger, I alla fall inte såsom Sturmark vill att det ska förstås fast han egentligen säger något annat och därför är ju inte Seglora smedjan något som kan litas på för de förstår ju inte det som Sturmark egentligen säger fastän han säger något annat. 💡

 

”Börja gräl är som dammluckor; sluta innan striden bryter lös!” // Ords 17: 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är Juholt oskyldig? Medialögn?

Vad är egentligen sanningen? Vad ska man tro på? Mörkar riksdagen de riktiga reglerna? Finns det media som har till uppgift att krossa politiker med lögner?

Juholt och hans bostad i Stockholm är under granskning. Igår talade Juholts advokat ut och sa att han inte hittat några regler som skulle styrka medias uppgifter om att Juholt tagit ut för mycket i hyresersättning. Är det verkligen sanning? Om det är sanning, vad i sjuttsingen bråkas det om? Finns det verkligen så många journalister (eller dessas uppdragsgivare) som vill åt Juholt så de inte ens bryr sig om att kolla fakta?

Alla har vi lite till mans problem med att jämt och ständigt förstå alla regler i samhhället och personligen kan jag inte se att vi inte därmed även måste ha förståelse om en politiker gör fel pga av otydligheter i regelverken.

Vad står det egentligen?

I somras stod det på Riksdagsförvaltningens hemsida så här angående bosättning: (klicka på ”impatient”)

 

”Övernattningsbostad och hotell

En ledamot som bor mer än 50 kilometer från Riksdagshuset har rätt till en övernattningsbostad i Stockholm. Riksdagen har cirka 250 övernattningsbostäder som ledamöterna kan använda kostnadsfritt.

 Den som har en egen övernattningsbostad i Stockholm kan få ersättning för den med högst 7 000 kronor per månad.

 Ledamöterna får ersättning för hela kostnaden för hotellrum vid tjänsteresor.”

Utifrån de här reglerna kan inte jag finna att Juholt har begått något fel angående sin begärda ersättning för sin bostad i Stockholm!

En märklig sak inträffar dock den 10 oktober på Riksdagsförvaltningens hemsida. Helt plötsligt står det så här på riksdagen.se:

 

Regler om ersättning för egen övernattningsbostad i Stockholm

Måndag 10 oktober
RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN. Riksdagsförvaltningen får frågor om vilka regler som gäller om ersättning för ledamöters övernattningsbostad. Informationen på webbplatsen har därför utökats.

 (se här)

 
Det viktiga i detta är ju att det mitt i Juholtdrevet har tillkommit två stycken vilket framgår när man klickar på länken.
Dessa stycken ser ut så här:

”För att få ersättning för en övernattningsbostad fyller ledamoten i en blankett och skickar den till ledamotsservice tillsammans med en kopia på hyreskontraktet eller motsvarande dokument där hyran/avgiften framgår.

 Bestämmelserna tillämpas så att ledamoten får ersättning för sin del av bostadskostnaden om ledamoten bor tillsammans med någon annan.”

Jag försöker oftast att inte vara konspiratoriskt lagd men tycker nog det här är högst märkliga omständigheter.

På bloggen Röda Berget läser jag också en kommentar/ uppgift från Kalle Gustafsson :

 • Kalle Gustavsson säger:
  13 oktober 2011 kl. 09:06 Skickade detta mail måndag 10 oktober:
  Från: ”Kalle Gustavsson”Ärende: Riksdagens hemsida om övernattningsbostad
  Hej!
  Ser att ni utökat stycket om
  ”Ersättning för egen övernattningsbostad i Stockholm”.

  Bl a är denna mening tillagd:
  ”Bestämmelserna tillämpas så att ledamoten får ersättning för sin del av bostadskostnaden om ledamoten bor tillsammans med någon annan.”

  Har denna tillämpning beskrivits tidigare i andra dokument, ex vis information till riksdagsledamöter?

  På hemsidan uppges att den är uppdaterad 2011-09-01 men senaste uppdateringen har ju skett idag.

  Vänligen
  Kalle Gustavsson

  Och fick svar tisdag 11 oktober:

  Hej!

  Sidan uppdaterades igår. Det blev tyvärr fel med datumet för när sidan senast uppdateras men det har åtgärdats och är nu ändrat till rätt datum.

  Jag har talat med ledamotsservice som svarar följande:
  Reglerna enligt lag 1994:1065 säger att ”En riksdagsledamot är berättigad till ekonomiska förmåner enligt denna lag”, dvs. att det som Riksdagsförvaltningen betalar för är riksdagsledamöternas kostnader. Nej, det finns inte skrivet explicit att det inte ges ersättning till sambo.

  Hälsningar Maria Skuldt
  ————————————————-
  Maria Skuldt
  Pressekreterare
  Informationsenheten
  Riksdagsförvaltningen ”

Till yttermera visso så kan vi i Sydsvenskan läsa vad Marianne Bjernbäck, enhetschef på riksdagens ledamotsservice säger till  Sydsvenskan:

”– Däremot är det underförstått att vi bara betalar ut ledamotens kostnad, säger Marianne Bjernbäck, enhetschef på riksdagens ledamotsservice.

Juholt har betalat tillbaka pengarna. Men även om han inte gjort det, så hade riksdagen inte kunnat kräva någon tillbakabetalning av honom.

– Vi har helt enkelt inte någon grund att göra det, säger Marianne Bjernbäck.”

Men min tanke går då till att kanske Riksdagsledamöter ska vara några slags människor som instinktivt ska kunna tänka sig in i vad olika slags tjänstemän inom riksdagen tycker är underförstått. Märkligt.

När jag dessutom hamnar på Viktor Tullgrens blogg där han tydligen har kopierat hyresavin för Juholt och sambon Lindgren så blir man än mer förundrad över varför inte riksdagens kontrollorgan har höjt varningspipan redan när de fått kontrakten från Juholt om hans lägenhet. Det står ju tydligt att Juholt bor där med sin sambo.

Det är tydligt att det som alla trodde när Aftonbladet och de övriga mediavargarna ”avslöjade” Juholt som fuskare var en säker sak nu visar sig inte vara så säkra uppgifter.

Frågan uppstår därmed om inte Aftonbladet, och övriga media, faktakollar sina uppgifter? Eller har de gjort detta och sedan skitit i uppgifterna för då skulle det ju inte bli en ”story” och därmed kunde man inte försvaga Sveriges största politiska parti?

Jag ställer frågan efter att genom åren har sett så mycket ”affärer”,  vad ska vi göra åt media? De skapar ju nyheter istället för att berätta sanningar.

 Vem ska granska media? Ska media få fortsätta att förstöra människor och gå sina uppdragsgivares ärenden genom att smutskasta enskilda och olika organisationer?

 Vart finns hänsynen till sanningen?

Vart finns hänsynen till den enskilda människan?

Juholt är smutskastad för all framtid. Fast jag fortfarande tycker att det har visat sig att  Juholt i flera sammanhang är lite slarvig så har han definitivt inte gjort sig förtjänt av dessa rovdjur som driver på en affär som mer och mer verkar vara lögn och bluff.

Vem kan försvara sig mot smutskastning och lögner?

 

 
 

Den här dagen..

…har en viss aura av bortvändhet från min sida. Jag vet inte vad man egentligen ska tro på i allt man läser och en del av allt detta är riktigt underfundiga saker som ligger sanningen rätt nära. Ska man dessutom tro på vänner och bekanta eller ska man energiskt försöka komma underfund med hur de nu verkligen försöker lura en?

Det verkliga skämtat var ännu så länge all snö som singlade ner redan sent igår kväll. Kan någon ”Human” slå moder naturs egensinnigheter.

Jag väljer därför att ta det säkra före det osäkra och stannar i sängen!  💡 🙄