Avgrunden har öppnat sig!

Djurgårdens hockeypojkar tar  nu klivet ner i Allsvenskan. *suck*

 

Utgångsläget idag var absolut inte det bästa och det känns nästan skönt att alla resultat gick åt fel håll för grabbarna. Det måste även för ett inbitet Djurgårdshjärta erkännas att i År, och framförallt i de senaste matcherna, har hockeylirarna inte spelat hockey. Därför är det bra att man inte kan säga att slumpen eller turen grinade emot dem.

Det kan och bör sägas med andra ord. Det har spelats skithockey! Nu e det sagt!

 

Låt oss nu gå vidare.

Det måste komma stora förändringar i attityder, organisation, spelsystem och lirare. En självklar sak är det att styrelsen nu måste ta sitt ansvar. Att hockeygrabbarna inte vinner är sorgligt men att ledningen, från den minste till den högste, inte på ett tidigt stadie insett den prekära situationen är oförlåtligt.

Nu är det inte bara en sportslig avgrund som öppnat sig utan det kommer även att bli en ekonomisk avgrund. På andra håll inom DIF är det redan en faktisk situation. Det behövs krafttag!

Att DIF inte har en hockeysektion som är i eliten går inte för sig. Det kommer att avspeglas på resten av DIF.

Det behövs inte bara nya kvastar på alla plan utan nu måste det till förbaskat stora SKYFFLAR för att skotta bort den skitiga snön eller dyngan och söka ny fluffigt snö och vända upp en ny slags jordmull.

För att fylla igen avgrunden behövs ny teknik. Ny kompetens. Nytt intellektuellt och muskulärt kapital.

Sorgen är Stor!

 

 

Grundernas grund ska tas bort inom Svenska Kyrkan?

I Kyrkans Tidning  (KT) går att läsa att kyrkans grundutbildningar ska tas bort som obliogatorium. Förslaget kommer att kunna läsas i den utredning/ förslag som ska presenteras imorgon måndag angående Svenska Kyrkans utbildningsvägar för Präst, Diakon, Pedagog och Musiker.

Det här är egentligen inte något nytt. Inte alla Stift har haft Svenska Kyrkans grundkurs som ett obligatorium utan vissa har haft det som krav medan andra stift varit betydligt mer ”flexibla”. Det här har redan under de senaste åren varit till frustration för många eftersom man aldrig riktigt vetat om hur kraven egentligen ser ut.

I artikeln i KT svarar flera stift att de fortsättningsvis ska fortsätta ha kravet på en grundkurs inom Svenska Kyrkan som ett obligatorium medan andra stift ser diverse andra olika lösningar.

Självklart kan det för vissa utbildningar ses som svårt att de rena teoretiska kunskaperna som sker i SvK grundkurs är relativt elementära och att ex präster har en betydligt högre nivå på sina kunskaper när de väl beslutar sig för att gå grundkursen.

Efter att ha sysslat med grundutbildningar i andra ideella organisationer så är jag av en helt annan uppfattning. Jag anser att en grundutbildning egentligen borde ha som målsättning att beröra alla medlemmar i en organisation. I just Svenska Kyrkans fall kanske det i dagsläget är en naiv bild att försöka få alla ca 6,5 miljoner kyrkotillhöriga att gå en grundkurs. Jag är dock övertygad om att om alla/ de flesta hade gått en grundkurs så hade det antagligen funnits en större förståelse för alla de skillnader som kan finnas i teologi, tolkning och andra uttryckssätt som ofta debatteras inom Svenska Kyrkan. Tonläget mellan kristna människor inom kyrkan hade förhoppningsvis varit humanare.

Grundkursen anser jag dessutom är extra viktig för de som på något sätt ska arbeta eller arbetar inom SvK. Det är då inte framförallt de rent teoretiska kunskaperna i teologi och lära som är de viktiga utan det samspel som sker mellan människor från olika miljöer och landsändar. Det ökar förståelsen mellan yrkeskategorierna som man inte på något sätt ska undervärdera. Sanningen är ju den att det på många håll finns en slags rivalitet mellan de som arbetar i kyrkan och rollerna är många gånger otydliga.

Genom grundkursen får de politiskt förtroendevalda, kyrkoverksamma, ideella, ”vanliga” tillhöriga och de olika yrkesprofilerna en chans att se, arbeta med och känna av andra människors förhållanden. Detta är mycket viktigt i en organisation som alltmer kommer att stå och falla med att alla tillhöriga är delaktiga i organisationens väl och ve.

Beslutet om att inte göra Svenska Kyrkans grundkurs obligatorisk är ett steg i helt fel riktning. En organisation som på allvar vill öka inflytandet och förståelsen mellan olika människor och sysslor borde istället gå den motsatta vägen. Minska risken för splittring. Öka möjligheten att alla tillhöriga ska få en relativt gemensam grund att stå på! I detta ska då ställas högre krav på en enhetlig utbildning och större styrning av grundkursens innehåll med krav som känns relevanta för alla!