Självklart ska vi gå de ”kloka” intellektuella nyhumanisternas och de fundamentalistiska ateisternas viljor till mötes!