Inför Helgen!

GUD! Du som känner mig!

GUD! Du som ser mig!

GUD! Du som vill mig väl!

Hjälp mig att vila.

Hjälp mig till lugn.

Hjälp mig med nya krafter.

Tack Gud för att Du alltid låter mig få finnas i Din famn!