Inför veckan..

GUD!

Ge mig liv

Ge mig ljus

Ge mig styrka

Ge mig kraft att orka hälpa mig själv för att orka hjälpa andra

Amen

Inför helgen!

Du!

Som är visheten, som är skönheten, som är omtanken, som är kärleken

Du, som ÄR

Smörj oss med Din olja

Smörj oss med Din vishet

Smörj oss med Din skönhet

Smörj oss med Din omtanke

Smörj oss med Din kärlek

Du!

Som är styrkan, som är kraften, som är respekten, som är ljuset

Du, som ÄR

Smörj oss med Din olja

Smörj oss med Din styrka

Smörj oss med Din kraft

Smörj oss med Din respekt

Smörj oss med Ditt ljus

Amen

Inför Helgen!

GUD! Du som känner mig!

GUD! Du som ser mig!

GUD! Du som vill mig väl!

Hjälp mig att vila.

Hjälp mig till lugn.

Hjälp mig med nya krafter.

Tack Gud för att Du alltid låter mig få finnas i Din famn!