Den färg grälla sörjan!

Sverige är en alliansfri neutral stat. Åtminstone på papperet. Under många decennier har det varit ett relativt samstämmigt synsätt från de flesta svenska politiska partier att Sverige så ska förbli.

I torsdags gick Folkpartiledaren tillika minister i den högerinriktade svenska alliansregeringen Jan Björklund ut tillsammans med sin Finländske? kollega Carl Haglund och sa att Sverige bör bli medlemmar i NATO. Den västeuropeiska försvars / krigspakten. Dvs Sverige skulle lämna sin genom historien väl grundade neutralitet.

Att gå med i NATO kanske inte är det stora beslutet utan det stora är om Sverige överhuvudtaget ska vara neutrala. Detta är i så fall en enorm förändring av hela vår försvars/krigs syn.

 

Det intressanta i detta är att Folkpartiledaren går ut med en representant för Finland och inte med sina allians korv grillande kollegor och föreslår en sådan enorm förändring av Sveriges blockövergränsande politik.

Jag blev därför intresserad av hur Björklunds kollegor i regeringen Reinfeldt tycker om att lämna den mycket välgrundade svenska neutralitetspolitiken.

Jag ställde därför frågan på twitter till Centern, Kristdemokraterna och Statsminister Reinfeldts egna parti Moderaterna: Tycker Ni att Sverige ska gå med i Nato?
Från Centern kom det:
”Vi har stämmobeslut på att vi vill se en utredning och den utredningen pågår nu”

Från Kristdemokraterna kom det:
”vi vill utreda för -och nackdelar med ett Natomedlemska””ungefär som vi gjorde inför EU medlemskap. Seriös politik kallas det”

Min  fråga blev:
”Tack för svar
När ämnar ni utreda frågan?
Ska Ni, regeringen el Riksdagen vara beställare av utredningen”

Svar från KD:
”vi vill att regeringen ska tillsätta en utredning.Vi driver denna fråga i valet.”

Min fråga blev då:
”Förlåt mitt försynta påpekande.
Ni är medvetna om att Ni ingår i regeringen? 😉
Ni själva kan alltså tillsätta utredningen!”

Svar från KD:
”ja, så är det men vi är fyra partier men vi driver på i frågan.”

Hur ställde sig då vår statsminister Reinfeldts parti Moderaterna till den enkla frågeställningen från en vanlig medborgare:
Det kan jag tyvärr inte säga att jag vet. De brydde sig inte om att svara. Jag skickade tom en påminnelse till dem men ingen hörde av sig. Självklart inget att hänga läpp för. Varför ska ett statsbärande parti som innehar regeringsmakten och statsministerposten överhuvudtaget bry sig om att svara en enkel medborgare ett valår som i år. Det finns ju så många enkla medborgare i vårt land som antagligen har så mycket konstiga frågor och det går naturligtvis inte att svara alla dessa medborgare. Eller?

På Moderaternas hemsida går dock att utläsa att DE är för ett medlemskap i NATO.
Tydligen dock inte så mycket FÖR så att minister Björklund kunde hitta en allianskollega som ville stå tillsammans med honom i ett krav på medlemskap i NATO utan han fick ringa Finland?
Här ser man ju diverse divergerande uppgifter från Allians regeringen. Det verkar inte helt självklart vilka åsikter REGERINGEN har ifråga om en sådan viktig fråga som om Sverige ska vara neutralitetsfritt eller inte.
Nu måste jag dock också säga att den ”rödgröna” oppositionen inte heller är riktigt ense i frågan. Men! DE är inte en Regering utan enbart ett gäng partier.

De ”rödgröna” brukar ju av alliansens företrädare hela tiden kallas den ”rödgröna röran” och så fort de säger något så säger någon allians representant ” ja men så där tycker ju inte ….(någon annan rödgrön)

 

Själva försöker alliansen skapa en myt om att DE är överens om allt. Men i ett valår så kommer det självklart fram att alla partier i alliansen har massor av frågor som de vill driva och där övriga regeringspartier inte är eniga med dem.
Ja just det ja…..ungefär som de där ”rödgröna” alltså!

 

Med andra ord egentligen ingen skillnad mellan de rödgröna och alliansen när det är valår och alla partier vill säga sitt och inte vara tvungna o hänga i Reinfeldts kjol och bakom minister Borgs tappade tofs.

 

Röd kommer ju från (s) och (v) färg och grön kommer ju från (mp) färg = rödgrön

 

Jag tyckte dock det där med färger var intressant och kollade upp vad regeringspartierna har för färger:
Moderaterna har, inte förvånande, Blått.

Folkpartiet har Blå och Orange? Sistnämnda färgen förvånade mig. Varför Orange? Är det för att det är en sörja av rött o gult? Lite obestämdbart?

Centerpartiet hade ju självklart Grönt. Inte förvånande för oss lite äldre som kommer ihåg när (c) verkligen förde en egen politik och inte en nyliberalism.

Kristdemokraterna har Vit, Blå och Grön. Hur de har fått in grönt där är en gåta. Kanske från Levi Pethrus uppenbarelse i den blommande skogen?

 

Om vi därför försöker få ihop Regeringens olika färger får vi därför en Blå, Vit, Grön, Orange utspridd färgpalett.

När vi då ser tillbaka på Regeringspartiernas svar (syn) på NATO och vår neutralitets politik så ser vi att Moderaterna och Folkpartiet är för en skrotad neutralitet. Centerpartiet vill själva utreda frågan och NATO medlemskapet och de anser att de just nu sysslar med det. Kristdemokraterna vill att Regeringen ska tillsätta en utredning om NATO och eftersom de själva sitter med i regeringen så anser de att DE driver frågan inom regeringen? Hm?

 

Ja..Jaha..vad ska man säga om detta?
Detta är naturligtvis också bara En fråga som särskiljer regeringen åt. Finns det kanske andra frågor? Vet Du någon annan fråga? Skriv gärna det till mig.

 

Vi måste kanske konstatera att Regeringen är en svåröverskådlig palett av divergerande färger. Inte bara i politiska färger utan även ifråga om åsikter som sinsemellan divergerar betydligt. En Blå Vit Grön Orange sörja kanske man kan säga!

En färg gräll sörja!

Alliansen framstår som den:

FÄRG GRÄLLA SÖRJAN!

 

Centerpartiet och dess problem med vanliga människor!

Att kommunicera är svårt.

Centerpartiet kanske inte är värre än andra på att inte förstå att man måste kunna kommunicera med vanliga människor och också acceptera att de Ej har samma åsikter.

Dock har två ”roliga” saker med Centerpartister inblandade inträffat som jag har uppmärksammat.
På Facebook finns en grupp för Sundbybergsfolk och där fanns ett inlägg av Kajsa om att det var positivt med att Sundbyberg nu, enl socialstyrelsen, var bäst i länet på äldrevård. Jag och flera andra påpekade då i vänliga ordalag att det är positivt med att Sundbyberg satsar mer pengar men att detta inte speglar vare sig inställning till de äldre eller utfall.
Sundbybergs centern gm Stefan påpekade att jag inte visste vad jag pratade om angående synen på de äldre eftersom jag inte sitter med i äldrenämnden och vidare att Jag har fel! Min åsikt är alltså, enligt Sundbybergs Centern, FEL.

Kontentan i detta är att Jag såsom Sundbybergsbo inte kan/ får yttra mig över hur jag upplever synen på de äldre från Sundbybergs kommunpolitikers och tjänstemän sida eftersom Jag inte sitter med i Äldrenämnden? Fantastiskt!

För att ännu mer förtydliga saken så är min åsikt, grundat på det jag upplever, ser, hör talas om, får mig berättat om och dessutom alla undersökningar som pekar på det problematiska förhållandet för de äldre i Sundbyberg, FEL..

OBS en åsikt från en väljare är FEL enligt Sundbybergs Centern.
När blev åsikter fel i vårt land?

Här är länken till Facebook gruppen : Läs gärna min kommentar till Sundbybergs Stefan. (den är bra 🙂 )
https://www.facebook.com/groups/2358882507/
Länken verkar inte fungera så här är kommunikationen mellan mig och Sundbyberg Center Stefan!
Micael Terstedt Sundbyberg har gått från att i många år vara bland de kommuner som satsat allra minst på äldrevården. Även funnits i bottenregionen i många, många år ifråga om utfall.

Bra att Sundbybergs politiker nu äntligen satsar på äldrevården. Det säger dock inget om utfall.

Synen på de äldre måste ändras hos både politiker och tjänstemännen i Sundbyberg för att de äldre ska kunna få ett värdigt och jämställt liv. Denna syn finns inte nu!”

Stefan Bergström Du sitter inte i Äldrenämnden, Micael Terstedt, så du har ju ingen aning om hur synen är. Du har dessutom helt fel. Det finns ett fantastiskt engagemang för att de äldre i Sundbyberg ska ha det så bra som möjligt, inte bara från de fyra styrande partierna, utan också från oppositionspartierna.”

Micael Terstedt Stefan.
Intressant att en ledande (c) partist anser att enbart de som sitter i äldrenämnden kan notera hur synen hos politiker o tjänstemän verkar vara.
Att notera hur förhållanden gestaltar sig i olika ärenden och förhållningssättet gentemot enskilda människor är inte förbehållet en politiker. Även om politikern ifråga gärna vill se sig själv o ”sin” grupp såsom särskild kunnig o lämpad så behöver inte detta stämma överens med de verkliga förhållandena.
Centerpartisten Stefan Bergström anser att Jag har helt fel när jag som enskild väljare och Sundbybergsbo anser att synen på de äldre hos de styrande i Sundbyberg har mycket i övrigt att önska.
Mot Stefans påstående kan, förutom de många enskilda vittnesmålen jag fått mig tilldelat av äldre o dess familjer, även hänvisas till de många undersökningar som genom årens lopp har visat på att Sundbyberg ofta befinner sig i botten.

Stefan anser dessutom att det finns ett fantastiskt engagemang för de äldre i Sundbyberg från alla politikers sidor. Det kan möjligtvis vara så. Men engagemang är inte att jämföra med implementering i alla led eller faktiskt utfall.

Huruvida man därför med emfas kan säga att ”någon” har fel i en åsikt kan kanske hänföras till ämnet etik och hur man moraliskt vill se på människor.

Återigen: det är bra att man satsar mer ekonomiska resurser på de äldre. Ekonomi är dock inte en lösning på ett etiskt förhållningssätt”

 

Nästa sak angående Centerpartiet handlar om grannkommunen tillika min födelsekommun Solna!

Där censurerar Centern kritiska inlägg på deras egen hemsida och på deras egen Facebook grupps sida.
 När journalister frågar det Centerpartistiska kommunalrådet Anna C Nilsson varför hon har censurerat svarar hon :
– Jag tog hänsyn till en kollega som sitter i barn- och utbildningsnämnden som är gravid och sjukskriven. Jag tyckte inte att hon skulle behöva se kommentarerna eftersom hon kunde bli ledsen, säger hon.”

Är det inte en fantastisk kommentar??  🙂

Kritiken som hade anförts handlade om skolan och nästa kommentar är:
”– Det är ju i barn- och utbildningsnämnden hon sitter, det är de som har fattat beslutet om skolan. Jag tycker det är viktigt att man håller en trevlig ton när man diskuterar

Och vidare:
”– Den här personen hade inte suttit så länge i nämnden, hon kunde tycka det är lite jobbigt att se. Vi vill inte ha sådana trista kommentarer på vår hemsida. Jag gick på magkänsla, säger hon.”

Kommentarerna var ifrån besvikna föräldrar och inga ”nät troll” och höll en hyfsad ton.

Här är länken till Svt.se inslaget:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/centerpartiet-censurerade-sarga-foraldrar

Det här kommentarerna som Sundbybergs Centern och Solna Centern gör är rent fantastiska tycker jag. Kunde vara riktigt roliga om det i botten är så sorgligt hanterat. Det pekar på en ”von oben” attityd där de, politikerna, anser sig vara förmer än andra och inte tycker att vanliga människor åsikter är något att bry sig om. Eller för att parafrasera Sundbybergs Center Stefan : Du har FEL!