Lukas Jesus sa en gång en viktig sak angående en blind vilket jag kom att tänka på eftersom Ukrainska Ganna är nästan blind….

…men Jag kopplar detta  till den nuvarande Moderatledda regeringens talesman Billström!

 

Luk 6: 39  får mig att reflektera över migrationsministern Tobias Billström (M) syn här och tillsammans med migrationsverkets här och här

Till de som då inte har sin Bibel just till hands så står det i Luk 6: 39 ”Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen?”

Personligen tror jag nog att många människor inklusive Ukrainska Ganna är mer seende än Moderaternas Tobias Billström och det verk som han basar över.

Men liksom för Ganna och vi andra så finns det även hopp för Billström:

Den Lukanske Jesus säger i Luk 4: 18 ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet…”