I det eviga finns alltings liv!

Begravningar är alltid sorgliga men samtidigt naturligt värdiga på något sätt. Att närvara är att få en inblick i det eviga. Vila i frid Aimo.

 

”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.  Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv.” // Joh 5: 24-25