Inför helgen

Gud!

Du som är skapelsens hjärta, ge mig Ditt blod

Du som är skapelsens vishet, ge mig Din klokhet

Du som är skapelsens värme, ge mig Din sol

Du som är tidens ursprung, ge mig Din lugna frid

Amen

Inför helgen !

En bön just till Dig:

Gud! Vi kommer till Dig sådana Vi är.

Inte bättre, inte sämre, inte dolda, inte förljugna

Endast sådana Vi är!

Vi lägger våra bekymmer, våra oroliga tankar och problem inför Dig!

Tack Gud för att Du tar hand om oss och finns där för vår skull!

Amen!