Vad kommer vi egentligen att heta i framtiden?

 

Råkade se på statistiken över de vanligaste namnen i Sverige.

Anna och Lars är som vanligt de vanligaste förnamnen  med Andersson som det vanligaste efternamnet följt av Johansson.

Det efternamn som vi oftast använder om oss svenskar verkar därmed vara distanserad. Svensson kommer lite längre ner.

Vem vet, ”vi” Svenssons kanske inte är så mycket Svenssons eller ens ”svennar” som vi kanske tror?

Nya på listan av efternamn är också Ali respektive Mohamed på platser runt 80.

 

Funderar därmed också på när vi i Sverige kommer att ha andra vanliga namn kombinationer.

Typ Anna Mohamed eller Lars Ali ?

Eller varför inte Ali Johansson eller Mohamed Andersson? För efter vad jag förstår så är både Ali och Mohamed även vanliga förnamn.

 

Men det är intressant och tänka oss alla dessa kombinationer.

Och tänk när vi inte ens behöver fundera på om detta är vanligt eller ovanligt. Ungefär tvärtom vad jag gör just nu.

Har vi då kommit lite längre?
För speglar inte också våra namn hur vi ser på varandra? Åtminstone oavsiktligt?

Fast hos en del tyvärr avsiktligt!

 

I frid över oss alla. Vad vi än heter!

 

 

Ang Kärrtorp och Liberalernas försåtliga användande av ord!

 

I helgen hölls en utlyst fredlig laglig demonstration i den södra Stockholmsförorten Kärrtorp.

 

En samling och demonstration mot den Nazism som i viss mån började få fotfäste i området. Nazistiska tecken o slagord hade sprejats på husväggar och skolor. Nazistiska organisationer hade setts träna militär anfallsteknik på Kärrtorps Idrotts plats.

 

I den rådande situationen ställde medborgarna i Kärrtorp upp för demonstrationen. I denna manifestation fanns människor med många olika politiska hemvister. Där fanns pensionärer, handikappade och barnfamiljer.

Olika uppgifter om antalet deltagare finns. Alltifrån ca 500 till ca 2000 personer hade kommit. Betydligt fler än vad organisationen linje17 hade räknat med. Demonstrationen gick rakt över gränserna och till de som vågar stå upp mot allt våld och mot den Nazizm och främlingsfientlighet som tyvärr sprider sig inom vårt land.

 

Den lagliga demonstrationen övervakades av 6-8 poliser. En normal styrka vid en lugn och laglig utlyst demonstration. Polisen ansåg inte att demonstratörerna i sig innebar något hot mot säkerheten eller ordningen.

 

När manifestationen hållit på ett tag anfalls den av ett gäng mörkt klädda maskerade individer som skrek slagord och dessutom var utrustade med påkar, diverse andra tillhyggen och glasflaskor som de utan urskiljning kastade in bland alla människor däribland pensionärerna och alla barn. Viss kalabalik uppstod och människor flydde in i affärer för att undkomma allt som kastades på dem. När den första kalabaliken lagt sig samlade sig de fredliga lagliga demonstranterna och gick emot de maskerade Nazisterna.

I den fredliga demonstrationen bland alla barnfamiljer och pensionärer fanns även människor med erfarenhet av sammandrabbningar men som nu var där i helt fredliga avsikter. De tog nu täten och drabbade samman med de anfallande Nazisterna och, tyvärr, även tillfogade dessa viss skada.

 

Enligt Min mening är detta angrepp av Nazisterna, gm organisationen Svenska motståndsrörelsen, en tydlig markering mot vårt demokratiska samhälle. När vi inte kan samlas i fredliga lagliga utlysta demonstrationer längre utan att riskera våra barn och gamlas liv så har det gått mycket långt.
Vårt samhälles hela struktur är i fara!

 

Reaktionerna mot Nazisterna har varit hård. Men inte överallt.

Liberaler har genom historien stått i förgrunden med socialister för att bekämpa organisationer och politiska ideologier som inverkar på vår frihet. De har ställt upp mot Nazismen och olika fascistiska yttringar. De liberala tidningarna har många gånger gått i bräschen mot antidemokratiska rörelser.

 

Jag blir nu förvånad över att många som anser sig vara liberaler och även konservativa nu försöker tona ner denna attack mot vår demokrati genom att använda ord som ska beskriva verkligheten som att det var två parter som drabbades samman och att dessa var likadana våldsverkare. Flera liberaler och liberalmedia har använt uttryck som negligerar det allvarliga hotet.

 

Expressen beskriver denna attack mot vår demokrati som ”oroligheter” och ”tumult”!

Expressen har sedermera nyanserat de attackerande våldsverkarna som Nazister.

SvD skriver att de Nazister som attackerade var från ”högerkanten”?

SvD rubricerar det som ”Nazistbråk”?

I Tv och Radio har det också, som vid andra tillfällen, beskrivits i undanglidande ordalag och begrepp som inte beskriver de våldsbejakande gruppernas agenda på ett relevant sätt.

 

Ovanstående är bara en liten del av all det som skrivits om Kärrtorp men påfallande ofta är rapporteringen undvikande vad detta egentligen handlar om och man försöker använda ord och uttryck som för tankarna till ett negligerande av det allvarliga i attackerna.

Det här är militära attacker som har till syfta att skada och skrämma vanliga medborgare. Detta måste upp till ytan!

Det måste beskrivas för vad det är!

 
En av alla liberaler som nu tyvärr försöker smita ifrån sitt liberala ansvar är Fredrik Segerfeldt som på sin blogg ”metrobloggen” skriver under rubriken ”dags att sluta med dubbla måttstockar mot terror”.

Där beskriver han händelserna i Kärrtorp och drar ett likhetstecken med att två tjänstemän på Arbetsförmedlingen i Skåne blivit attackerade av en ”odemokratisk vänstergrupp”.

Budskapet, som jag uppfattar det, handlar om att vi måste reagera mot ”terrorhandlingar” oavsett från vilket politiskt håll det kommer ifrån. Det ÄR en viktig synvinkel. Själv är jag emot våld överhuvudtaget så just detta kan jag hålla med om.

Men! Och detta är viktigt. Vi måste nyansera varför våldet uppkommer, vilka som står för det och syftet med våldet. Jag går inte in på den vänsterextrema gruppens syfte med att attackera två tjänstemän, vilket i och för sig verkar helt befängt. Mitt syfte är istället att belysa vad Fredrik Segerfeldt gör för koppling med de ord och uttryck som han använder.
Fredrik påstår från sin liberala ståndpunkt att demonstrationen i Kärrtorp var en ”antirasist manifestation med tydliga vänsterförtecken” Förutom att jag hellre använder ordet ”motrasist” istället för ordet ”anti” så ser vi att Fredrik här mycket försåtligt implementerar ordet ”vänsterförtecken”. Detta har stor betydelse.

Om man nu verkligen ska påstå att organisatörerna av den lagliga demonstrationen, linje17, står för ”vänsterförtecken” bör man objektivt kunna föra detta i hamn. Dessutom bör man nog med tanke på vilka människor som deltog i demonstrationen MOT Nazism vara försiktig med att kalla alla dessa människor som att de skulle ha ”vänsterförtecken”. Demonstrationen, som jag tidigare påtalat, samlade människor från många delar av samhället och med många olika politiska åsikter. Dessutom mer av lokal familjedemonstration.

Den gemensamma nämnaren var MOT Nazismen.

 

Det försåtliga i Fredriks användande av ”vänsterförtecken” är dock ännu mer det att han sedermera i blogginlägget tar upp de vänsterextrema som attackerade de två tjänstemännen i Skåne. Här etablerar han för läsaren sammankopplingen mellan ”vänsterförtecken” i den fredliga demonstrationen i Kärrtorp med ”vänster” terrorattacken i Skåne.

Detta är ett grepp som för läsaren intuitivt kommer att stå som likhetstecken mellan de två händelserna.

Fredrik skriver också ”Att bägge sidor var beväpnade och förberedda på våldsamma sammandrabbningar är dock tydligt.”

I de flesta media, även liberal media, framkommer det mycket tydligt att demonstrationen som sådan var en fredlig manifestation. Det accentueras dessutom av att det var många barnfamiljer, pensionärer, handikappade närvarande. Intervjuer med deltagare visar klart på att de absolut flesta av de samlade var där för att visa sin motvilja mot Nazismen i deras kvarter och att de dessutom inte hade någon stor demonstrationsvana. Här beskriver den liberale Fredrik det som att den fredliga gruppen lokala invånare i Kärrtorp var beväpnade och beredda på sammandrabbningar? Märkligt? Varför beskriver han det så? Vad är syftet?

Den tydligt Nazistiska våldsbejakande gruppen som anfaller den fredliga, lagliga demonstrationen eller som Fredrik vill kalla den ”demonstration med vänsterförtecken” är dock helt klart beväpnade och har ett syfte. Syftet som Fredrik vill spela på kan inte vara annat än att det här är två grupper på olika sidor av planhalvan och de får då skylla sig själva. Att han sedan redovisar att många blev med rätta upprörda över överfallet på den fredliga demonstrationen förtar inte den berättarteknik som han sedan ämnar spela på när han jämför den Nazistiska attacken med attacken av två ”vänstersympatisörer” i Skåne. Fredrik Segerfeldt har redan för läsaren etablerat sambandet vänsterförtecken, beväpnad, sammandrabbning med den förskräckliga händelsen i Skåne. Han jämställer Nazismens attack mot en slags vänsterrörelse med en slags vänsterrörelse som attackerar oskyldiga.

Ett mycket fult knep! Ett knep som förtar det hemska angreppet på den lagliga fredliga utlysta demonstrationen.

 

Fredrik och jag är dock helt eniga om det sista stycket i hans blogginlägg. Men jag menar på att för att vi ska nå dit måste det finnas en reflektion om vad för slags våld det handlar om, vilka som använder det och vilket syftet är. Att jämställa fredliga, vänster eller icke vänster, demonstranter med extremister på vänsterkanten gynnar inte en sådan utveckling. Inte ens om man sedan påstår att det var Nazister som anföll och oskyldiga kom i kläm!

Att däremot fördöma våld från vilket håll det kommer ifrån är viktigt. Tillsammans måste vi stå upp för demokratiska värderingar och dit hör inte våld.

Liberaler i Sverige, och media i Sverige, bör ta sig en funderare på vad för slags ord och begrepp de använder för att beskriva händelser. Liberalernas avsky mot all slags vänster får inte stå i vägen mot alla människors kamp för vår demokrati.

 

Vi måste, oavsett politisk hemvist i många frågor, stå enade mot Nazism och fascistiska förtecken

 

 

 

 

Centerpartiet och dess problem med vanliga människor!

Att kommunicera är svårt.

Centerpartiet kanske inte är värre än andra på att inte förstå att man måste kunna kommunicera med vanliga människor och också acceptera att de Ej har samma åsikter.

Dock har två ”roliga” saker med Centerpartister inblandade inträffat som jag har uppmärksammat.
På Facebook finns en grupp för Sundbybergsfolk och där fanns ett inlägg av Kajsa om att det var positivt med att Sundbyberg nu, enl socialstyrelsen, var bäst i länet på äldrevård. Jag och flera andra påpekade då i vänliga ordalag att det är positivt med att Sundbyberg satsar mer pengar men att detta inte speglar vare sig inställning till de äldre eller utfall.
Sundbybergs centern gm Stefan påpekade att jag inte visste vad jag pratade om angående synen på de äldre eftersom jag inte sitter med i äldrenämnden och vidare att Jag har fel! Min åsikt är alltså, enligt Sundbybergs Centern, FEL.

Kontentan i detta är att Jag såsom Sundbybergsbo inte kan/ får yttra mig över hur jag upplever synen på de äldre från Sundbybergs kommunpolitikers och tjänstemän sida eftersom Jag inte sitter med i Äldrenämnden? Fantastiskt!

För att ännu mer förtydliga saken så är min åsikt, grundat på det jag upplever, ser, hör talas om, får mig berättat om och dessutom alla undersökningar som pekar på det problematiska förhållandet för de äldre i Sundbyberg, FEL..

OBS en åsikt från en väljare är FEL enligt Sundbybergs Centern.
När blev åsikter fel i vårt land?

Här är länken till Facebook gruppen : Läs gärna min kommentar till Sundbybergs Stefan. (den är bra 🙂 )
https://www.facebook.com/groups/2358882507/
Länken verkar inte fungera så här är kommunikationen mellan mig och Sundbyberg Center Stefan!
Micael Terstedt Sundbyberg har gått från att i många år vara bland de kommuner som satsat allra minst på äldrevården. Även funnits i bottenregionen i många, många år ifråga om utfall.

Bra att Sundbybergs politiker nu äntligen satsar på äldrevården. Det säger dock inget om utfall.

Synen på de äldre måste ändras hos både politiker och tjänstemännen i Sundbyberg för att de äldre ska kunna få ett värdigt och jämställt liv. Denna syn finns inte nu!”

Stefan Bergström Du sitter inte i Äldrenämnden, Micael Terstedt, så du har ju ingen aning om hur synen är. Du har dessutom helt fel. Det finns ett fantastiskt engagemang för att de äldre i Sundbyberg ska ha det så bra som möjligt, inte bara från de fyra styrande partierna, utan också från oppositionspartierna.”

Micael Terstedt Stefan.
Intressant att en ledande (c) partist anser att enbart de som sitter i äldrenämnden kan notera hur synen hos politiker o tjänstemän verkar vara.
Att notera hur förhållanden gestaltar sig i olika ärenden och förhållningssättet gentemot enskilda människor är inte förbehållet en politiker. Även om politikern ifråga gärna vill se sig själv o ”sin” grupp såsom särskild kunnig o lämpad så behöver inte detta stämma överens med de verkliga förhållandena.
Centerpartisten Stefan Bergström anser att Jag har helt fel när jag som enskild väljare och Sundbybergsbo anser att synen på de äldre hos de styrande i Sundbyberg har mycket i övrigt att önska.
Mot Stefans påstående kan, förutom de många enskilda vittnesmålen jag fått mig tilldelat av äldre o dess familjer, även hänvisas till de många undersökningar som genom årens lopp har visat på att Sundbyberg ofta befinner sig i botten.

Stefan anser dessutom att det finns ett fantastiskt engagemang för de äldre i Sundbyberg från alla politikers sidor. Det kan möjligtvis vara så. Men engagemang är inte att jämföra med implementering i alla led eller faktiskt utfall.

Huruvida man därför med emfas kan säga att ”någon” har fel i en åsikt kan kanske hänföras till ämnet etik och hur man moraliskt vill se på människor.

Återigen: det är bra att man satsar mer ekonomiska resurser på de äldre. Ekonomi är dock inte en lösning på ett etiskt förhållningssätt”

 

Nästa sak angående Centerpartiet handlar om grannkommunen tillika min födelsekommun Solna!

Där censurerar Centern kritiska inlägg på deras egen hemsida och på deras egen Facebook grupps sida.
 När journalister frågar det Centerpartistiska kommunalrådet Anna C Nilsson varför hon har censurerat svarar hon :
– Jag tog hänsyn till en kollega som sitter i barn- och utbildningsnämnden som är gravid och sjukskriven. Jag tyckte inte att hon skulle behöva se kommentarerna eftersom hon kunde bli ledsen, säger hon.”

Är det inte en fantastisk kommentar??  🙂

Kritiken som hade anförts handlade om skolan och nästa kommentar är:
”– Det är ju i barn- och utbildningsnämnden hon sitter, det är de som har fattat beslutet om skolan. Jag tycker det är viktigt att man håller en trevlig ton när man diskuterar

Och vidare:
”– Den här personen hade inte suttit så länge i nämnden, hon kunde tycka det är lite jobbigt att se. Vi vill inte ha sådana trista kommentarer på vår hemsida. Jag gick på magkänsla, säger hon.”

Kommentarerna var ifrån besvikna föräldrar och inga ”nät troll” och höll en hyfsad ton.

Här är länken till Svt.se inslaget:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/centerpartiet-censurerade-sarga-foraldrar

Det här kommentarerna som Sundbybergs Centern och Solna Centern gör är rent fantastiska tycker jag. Kunde vara riktigt roliga om det i botten är så sorgligt hanterat. Det pekar på en ”von oben” attityd där de, politikerna, anser sig vara förmer än andra och inte tycker att vanliga människor åsikter är något att bry sig om. Eller för att parafrasera Sundbybergs Center Stefan : Du har FEL!

 

 

Självklart ska vi gå de ”kloka” intellektuella nyhumanisternas och de fundamentalistiska ateisternas viljor till mötes!

 

 

 

 

Det hänsynslösa beteendena av gamla människor av Qpark och Sundbybergs kommun

 

Sundbybergs kommun ligger ofta i bottenregionen av många undersökningar när det gäller förhållandena angående gamla människor och pensionärer. Det här är tyvärr för oss Sundbybergsbor ett välkänt faktum. En grund till detta  torde ligga i att politikerna i kommunen inte har implementerat ett synsätt som ska ta hänsyn till gamla och sjukas behov. Politikerna och därmed tjänstemännen verkar inte förstå och/ eller strunta i de behövandes behov.
Sundbyberg är också ökänd för sitt taffliga agerande när det gäller parkeringsnormer.

I Sundbybergs kommun finns en kommunal hyresvärd som heter Förvaltaren, det kommunala bostadsbolaget. De i sin tur anlitar ett parkeringsbolag som heter Q park.
Det borde enligt mig ligga i kommunens intresse att deras invånare behandlas med respekt och hänsyn även av under entreprenörer såsom Förvaltaren och Q park.

Jag har fått en uppgift om hur gamla behandlas av det kommunala fastighetsbolaget Förvaltarens parkeringsbolag Q park.
En gammal människa på 85 år var och handlade och parkerade precis framför sin port. Hen bor mycket högt upp i detta höghus och huset har enbart två hissar.
En kväll hade Hen fått en parkeringsbot där tiden för ”felparkeringen” var 6 minuter. Dvs det är den tid som den bilburna trafikvakten observerat att det inte varit någon vid bilen.

Hen överklagade parkeringsboten bla med motiveringen( ej direkt citat) : Parkeringen har skett i direkt anslutning till min port nr ?. Jag anser att jag liksom övriga boende har rätt att stanna framför vår port. Tiden ni har antecknat är 6 minuter. Att jag ska hinna gå och låsa upp porten, gå in med mina varor och alla kassar, vänta på hissen, åka ända upp, låsa upp min dörr, gå in med mina varor, gå ut igen, vänta på hissen och åka ner igen, gå ut till bilen, låsa upp och åka därifrån på 6 minuter är en omöjlighet. Jag är också 85 år och går med rullator……

Den beskrivningen klargör åtminstone för Mig att det naturligtvis är en omöjlighet att hinna med att parkera och lasta ur under dessa premisser. Även Jag, som ännu inte har rullator, skulle aldrig hinna med allt detta på 6 minuter.

Svaret från Q park är:

”….

Med anledning av din invändning vill vi meddela att vi dessvärre inte kan godta förklaringen som skäl för

avskrivning av ärendet.

Kontrollavgiften utfärdades när fordonet var parkerat på ett område där det råder parkeringsförbud.

Uppställning på platsen är endast tillåten för lastning/lossning eller av/påstigning under förutsättning att

kontinuerlig aktivitet sker vid fordonet. Under vaktens bevakningstid har det inte varit någon aktivitet vid

fordonet. Således anses fordonet vara parkerat.

Det är beklagligt om du inte hann uträtta ditt ärende under vaktens bevakningstid men det i sig är dock inget

skäl för avskrivning……..
……..
Med vänlig hälsning

Q-Park AB

Martin H

Handläggare Överklagningsenheten”

Det här är den syn på gamla, sjuka och pensionärer som genomsyrar de bestämmande i Sundbyberg. Att ha förståelse för de lokala förhållandena med svårigheter att uträtta ärenden under avsatt tid finns inte. Att det dessutom handlar om  människor som inte kan röra sig lika lätt som en helt frisk tas ingen hänsyn till.
Det här är ingen enskild händelse i Sundbybergs stad utan bara ett exempel på negligerandet av människor med särskilda behov.
Att diskriminera äldre, sjuka och pensionärer är fegt.

Synen från Sundbybergs stads politiker, tjänstemän är anmärkningsvärd. Synen från kommunala fastighetsbolaget Förvaltaren som utser parkeringsbolag är beklämmande och parkeringsbolaget Q park,s och dess anställdas inställning till gamla och sjuka är avskyvärd.

Tänk på detta om Du eller någon Du känner som är gammal, sjuk, pensionär eller på annat sätt behövande har tankar på att flytta till Sundbyberg!

Du kommer att utsättas för diskriminering!
Finns säkert bättre kommun alternativ med människovänlig attityd!

Enligt Helle Klein i P1 morgon så hör jag tydligen till gruppen ”konservativa” och jämförs därvidlag också med hemska åsikter!?

 

Enligt Helle Klein i P1 morgon så hör jag tydligen till gruppen ”konservativa”. (tydligen så är det oftast De som driver frågan Parti Opolitisk, enligt Helle.) Helle,s uttalande måste tolkas så. Detta  enbart för att jag vill ha en Parti Opolitisk inblandning i Svenska kyrkan. Dessutom jmf hon mig och alla andra som vill ha en PARTI OPOLITISK inblandning med den lilla gruppen frimodig kyrka (5% av kyrkomötet) som har FÖRSKRÄCKLIGA åsikter om bla kvinnor och homosexuella.

Vad inte Helle tycks förstå är att det just är begreppet PARTI Opolitiskt som säger vad det hela handlar om. Ingen politisk statsideologi ska bestämma över en fristående organisation. Det leder i så fall till en statskyrka eller än värre, synen kanske är inställd på en teokrati?
Helle och andra (s) representanter försöker hela tiden få det till att det inte går att vara opolitisk och därför ska det självklart gå att vara socialdemokrat och kyrkopolitisk aktiv. När det påpekas PARTI Opolitisk blir det då i (s) debattörers namn ”opolitisk”. Det är en stor skillnad mellan opolitisk och PARTI Opolitisk i en inomkyrklig organisations verksamhet.
Det går inte att säga att man engagerar sig som socialdemokrat i Partiet socialdemokraterna för att man personligen såsom kristen OCH socialdemokrat vill driva frågor. Det är PARTIET som driver frågorna. Det är PARTIET som bestämmer riktningen. I PARTIET sitter människor med ateistiska (icke religiösa) åsikter, människor med annan religion än den kristna, människor som ibland också är fientliga mot religion och alla dessa medverkar till beslutsfattande som PARTIET sedan ska driva i en KRISTEN organisation, nämligen Svenska kyrkan.
Observera att Vi INTE har personval i Svenska kyrkan!

Helle säger att inte Svenska kyrkan är en fotbollsklubb utan en demokratisk folkkyrka. Men låt då för Guds skull Kyrkan vara KYRKA! Låt Kyrkan föra fram det budskap den är till för. Budskapet som de facto utgår från Gud. Kyrkan ska inte vara lekplats för makthungriga politiska ideologi representanter.
Det handlar i grunden om för den reellt kristne om man ska ta socialismen (eller andra -ismer) in och förändra Guds hus och folk eller låta den ideologi som Gud och Kristus har gett oss vara verksam i Kyrkan.
Min inställning är att Guds ideologi ska få vara den ideologi som ska vara måttstocken i Guds eget hus!

 Det handlar dessutom (förhoppningsvis) om för den kristne människan  att ta sin tro och sin ideologi och föra ut Guds ord i världen och i världen kan detta gärna ta sig uttryck i en politisk ideologi som man vill ska förändra staten i den riktning som man själv såsom kristen tyder Guds ord.
Det borde inte för den reellt kristne vara att först ta en politisk ideologi och sedan försöka förändra Guds hus i enlighet med denna.
I Guds hus, kyrkan, måste Guds ideologi vara det verksamma verktyget.
Vi såsom människor är de lemmar som gör Guds vilja. Det är inte partier som är Guds lemmar.

 

Jag har stridit för jämställdhet, mot orättvisor, mot fattigdom, mot kapitalet i över 40 år.

Jag har varit engagerad i arbetarrörelsen i 30 år.

Jag har varit trogen den demokratiska socialismen i 35 år i val efter val.

 

NU är Jag tydligen ”konservativ”!

Detta för att JAG nu önskar ha en kyrka, en fristående organisation, FRI från Partiers olika statsbärande ideologiska inblandning i inomkyrkliga angelägenheter. Nu kallas Jag  ”Konservativ” och jämförs med små extrema grupper vars åsikter jag kämpat emot i hela mitt liv.

 

Nä du Helle. Botten napp! Skärpning!
Blir riktigt besviken på Dig när du för sådana svepande osympatiska omdömen om människor och  sådan ”fear” argumentation utan grund. Du kan betydligt bättre och rakare.

 

 

Vargen kommer, vargen kommer………………..?

 

Blir mycket fundersam över hur verkligheten de facto ser ut i Sverige och Svenska kyrkan och hur denna speglas hos en del skribenter och vissa partier.
Att mota främmandefientligheten i samhället liksom i kyrkan borde vara en självklarhet.
SD,s beskrivning av kyrkan och kristen tro är oerhört verklighetsfrämmande och har, enligt mig, ingen förankring varken i teologi eller historia. Deras människosyn är förkastlig och måste hållas borta från kyrkan!
Att däremot påstå att de är stora och starka inom kyrkan och på detta sätt försöka få människor som är som jag, dvs starka motståndare mot alla fascistiska tendenser, att gå ur soffan och rösta på ett parti (s) som även råkar vara mitt parti men som historiskt sett varit mycket starkt emot kyrkan är inte hederligt.
SD är inte stora och starka inom kyrkan. Lokalt har de ibland mandat och försöker göra sin röst hörd men i kyrkomötet har de endast 2 % av mandaten och möter ett kompakt motstånd.
Att som socialdemokraterna gör i den här kyrkovalsrörelsen är inte bara att göra en ohederlig beskrivning av verkligheten för de som hellre litar på ”sitt” parti än att se hur det ser ut i verkligheten.
Tyvärr gör också socialdemokraternas valverksamhet och ateistiska engagemang i kyrkan att det fascistiska partiet Sverigedemokraterna legitimeras som parti att också kunna organisera sig och föra fram sina, för kyrkans människor, mycket förkastliga syn.
Socialdemokraternas starka ateistiska engagemang i kyrkan såsom tummelplats och språngbräda för ett (förhoppningsvis) regeringsövertagande gör att Sverigedemokraternas åsikter som total motpol mot (s) att de faktisk får ett utrymme som de annars aldrig skulle få i en kyrka som försöker leva efter dess grundidé utifrån Gud, Kristus och DHA.
Aversionen mot (s) hos många människor gör att dessa istället för att Ej engagera sig i kyrkliga frågor eller engagera sig i kyrkliga nomineringsgrupper istället väljer att ta parti för SD för att motverka socialdemokraterna.
Vi kan inte fortsätta ha denna sekulariserade (ateistiska?) politiska ideologiska kämpande mellan statsideologier inom kyrkans hägn. Det här leder till total splittring och ett glömmande av vad kyrkans verksamhet de facto borde vara. Att föra ut Guds ord. Att försöka göra människor till lärjungar. Att visa på kärlekens väg gentemot den hårda kapitalistiska samhällsiden som slår ut människor. Att vårda vår jord. Att se att det faktiskt finns något större än oss alla! Något som omfamnar oss.