Jag är utsatt! Du också?

Av jordens hela befolkning erkänner sig ungefär ca 80 – 90 % till en religion.
De största religionerna är Kristendom med ca två och en halv miljarder efterföljare,  följt av Islam, Hinduism, Buddhism.

Enligt beräkningar är ca 10 – 15 % av jordens befolkning ateister inklusive agnosticism.

 

I västvärlden är antalet ateister en aning större men framförallt kan agnosticismen antagas vara mer utbredd. Definitionen är: ju mer sekulariserat ett land är desto större ateism/ agnotisism. Till detta ska även de områden som har stark socialistisk – kommunistisk syn på religion även inräknas.

 

Sverige sägs ofta vara ett av de länder i världen som är mest sekulariserat och där invånarna är mest ateistiskt/ agnostiskt orienterade. Detta fastän ca 80 % av Sveriges innevånare de facto är med i en religiös organisation.

Det här är mycket generaliserade uppgifter. Man kan naturligtvis diskutera vad ateism eller religiositet innebär och hur man ska definiera vart på skalan enskilda människor befinner sig.

Jag startade för ett tag sedan upp en facebook grupp som heter ”Religiösa mot Nazism, Fascism, Rasism och främmandefientlighet”! Efter det har olika händelser gjort att funderingarna återigen uppkommit hur människor i Sverige egentligen ser på de som är religiösa.
Alla som är religiösa och går ut med detta påverkar människor och deras agerande mot de religiösa. Jag tror inte någon religiös människa, oavsett religion eller konfession, inte har hört kommentarer om deras religion och om hur ”dumma” de egentligen är. Ofta kombinerat med att ”du som är religiös kan inte tro på vetenskap, kunskap, en sekulerad stat etc”.
Det vill säga, fördomarna är enorma angående den som ”kommer ut” som religiös. Framförallt vill jag påstå att detta gäller i högre grad i Sverige än i något annat land.
Det är naturligtvis en märklig situation enär ca 80 % av svenskarna är med i ett religiöst samfund. Det innebär rimligtvis att många som kommenterar den religiösa människan de facto inte funderar på sin egen situation. Ej heller finner det angeläget att sätta sig in i vad det är att vara religiös och troende. Gamla åsikter om religiösa människor, hur de är och hur deras religion ”egentligen är” ses helt okey att sprida. Både i media liksom bland vänner och bekanta.

Även fast det mesta är rena fantasier så ska det ses som sanningar bland ”svenssons”. Protesterar du, med vetenskapliga och kunskapsargument  är du inte trovärdig enär just Du är religiös och måste ju säga så. Dina argument, hur välunderbyggda de än är, kan bortses från av alla, oavsett hur lite utbildning eller kunskap den protesterande människan än har.
Man kan säga att den ateistiska/ agnostiska synen är dominerande. Även bland de som de facto är troende och även bland de som ändock hör till ett religiöst samfund.
Den religiöse vetenskaps kvinnan/mannen vågar inte komma ut med att denne är religiös för det kan stå denne i fatet längre fram. Även fast det finns massor av människor inom alla de vetenskapliga disciplinerna som är religiösa.
Den religiösa människan ÄR demoniserad och satt på undantag. Oavsett religion.

Det här gäller även den som är med i Svenska kyrkan men råkar säga att den de facto har en tro.

Många vågar därmed inte säga att de är troende utan brukar dra till med när det handlar om religion att ” ja jag är med i Svenska kyrkan…ja du vet” med en menande huvudvridning som att ”ja inom Svenska kyrkan är man ju inte (riktigt) troende.” Fastän man inom sig faktiskt anser sig vara troende. Man påläggs ett åsiktstak som man själv måste förhålla sig till. Man håller hellre ”käften” än att ännu en gång behöva diskutera hur de religiösa ”egentligen är” och vad de ”egentligen” gör, vad de ”egentligen” tycker och vad de ”egentligen”har gjort genom alla århundranden. Den religiösa människan är inte längre en människa med egen tankeförmåga, kunskaper, erfarenheter mm. Den religiösa människan reduceras till sin religion. Så som den gestaltas i alla olika skepnader. Det vill säga så som den ateistiska/agnostiska sekulariserade synen är på denne religion. Vilket ofta naturligtvis är en förvanskad bild och absolut inte känns igen av den religiöse. Detta är dock oväsentligt. För ”alla” vet ju hur det ”egentligen” är.

Nu kanske någon invänder att det här framförallt gäller den som har en ”ny” religion i Sverige. Det är dock inte fallet. Många människor säger saker om den religiöse människan, den kristne människan som de aldrig skulle våga säga om en människa med en annan religion för DÅ förstår de att de de facto agerar utifrån fördomar och ”rasistiska” tendenser. Men de ser inte detta när det gäller den ”inhemska religionen” , den kristna religionen, den religion som är (borde vara?) Svenska kyrkans lära.

Det märkliga inträffar alltså att den kristne, den troende tillhörig Svenska kyrkan blir utsatt för en slags kulturell/ religiös rasism. Inte i första hand utav de med annan religiös bakgrund utan av de som befinner sig i ett vacuum av religiositet, av de som kallar sig ateister/agnostiker. Det än märkligare inträffar också att även de som är med i Svenska kyrkan och kallar sig troende (åtminstone när de är själva) ser på den kristne, den religiöse med kulturellt/religiöst rasistiska ögon. Det människor säger och gör mot den som har den kristna tron anses inte vara ”så farligt” för de är ju i en majoritets situation i samhället för de är oftast vita och uppfödda i Sverige med ”svenska värderingar” och därför bör de tåla det som påstås om dem. Det här gäller i den mån någon överhuvudtaget reflekterar över vad som sägs. Det är en självklarhet att man får kalla religiösa människor, kristna människor, både det ena och det andra. Att pådyvla dem egenskaper som inte är sanna. Att påstå att just deras egen syn på deras egen religiösa inställning är fel. Att de, just för att de är troende, är mindre vetande. Att de inte är eller kan vara som vilken människa som helst. Det vill säga att alla andra människor är ju på ett visst sätt men den religiöse särskiljer sig från dessa. Även fast just ”dessa” märkligt nog är i stor majoritet i Sverige såsom tillhörig ett religiöst samfund.

Jag vill påstå att det här är en totalt utbredd uppfattning i Sverige. Dock reagerar få.

Man kan se att människor som ställer upp på att protestera mot vissa ideologiska/ kulturella/ religiösa påståenden om människor som kommer hit till Sverige, (eller redan finns här med en främmande kulturell bakgrund, som kanske har en annan religion än majoriteten mm)  inte finner det konstigt att säga saker om den religiöst kristne vanlige ”medelsvensson” som de aldrig skulle säga om en människa från andra kulturer.

Här sammanfaller den ”kristne medelsvenssons” kamp med den människa som har en annan kulturell/ religiös bakgrund. Oavsett religion har vi tillsammans att stå upp för en kamp för den religiösa människan. Den religiösa människans möjlighet att verka i och för ett sekulariserat Sverige. Den religiösa människans rätt att inte bli trakasserad, inte idiotförklarad, inte bortvald, inte hotad, inte slagen och inte förlöjligad enbart på grund av den religiösa människans, oavsett religion, val av att vilja ha rätt till utövande av sin tro i ett sekulariserat Sverige.

Den religiöse människan, oavsett religion, är lika mycket värd som alla andra, för ”alla andra” är i de flesta fall den religiöse människan.

Se människan! Bortanför fördomarna!

 

 

5 kommentarer

 1. Men Religionen kristendom lär ju ut fördomar!! alla som ej tror på den kristna tron ses som onda! alla som tror på annat ses som onda.!! Vad är att följa Guds vilja och leva efter guds vilja?? i tusentals år har vi upplevt en rad olika upplevelser som påstår sig vara skapare och påstår sig vilja att vi lever som det lär som det säger.!!
  vetenskapligt sett /logiskt sett så har man ingen fri vilja om man tror på dessa upplevelser vilka de än är vad de än lär om att man ska följa dess vilja.!!!
  Det du beskriver att det ej finns ett tvång: det är ej sant:
  så fort det är hot inblandat hot om helvete tex hot om evigt lidande!! då finns ingen fri vilja.!!!
  Sedan har vi en aspekt till, då dessa upplevelser som upplevs som andligt känns upplevs likvärdigt sanna goda kärleksfull vilken upplevelse människor än tror på och upplever.!!
  Då våra känsloliv i dessa upplevelser är manipulerade under påverkan så att de känns upplevs trovärdigt sant kärleksfull vilken tros upplevelse vi än upplever! så skapar detta en rad olika trosinriktningar religioner åskådningar läror osv som människor älskar tror på dyrkar lyder, vilken upplevelse är uppkommen genom en fri vilja??? ingen!!! men alla skapar de tro hos den upplevande. övertygelse detta vara sant verkligt trovärdigt.
  Sedan har vi alla onda upplevelser av ande demon satan i alla olika tros kulturer i alla tid människan trott på upplevelser som sanning, vilken människan som plågas av en onda upplevelse i vilken tros inriktning i vilken kultur det än upplevs har en fri vilja??? ja men ändå så har dessa upplevande människor jagats till alla olika trosinriktningar i alla olika kulturer vi upplevt goda andliga upplevelser. de har jagats av onda upplevelser till alla olika trosinriktningar religioner åskådningar av idag och i genom alla tid vi har upplevt sådant för att få hjälp. uppleva sig bli befriade från de onda upplevelserna vilket de tydligen har blivit inom alla olika andliga åskådningar och religioner. då har de blivit kvar som troende inom dessa åskådningar och religioner och tolkat dessa som sanning. vem av dessa har haft en fri vilja i sina upplevelser eller i valen av livsvägar?? ingen va!!! så detta med andlig tro kan av många tolkas som en fri vilja, men för många andra är det ej så!!! därav är inget sådant våran skapare som skapat den fria viljan!!!

  Ande upplevelser förljuger människan/ är ej våran skapare
  Har ni troende kristna något ansvar gentemot eran sanna Skapare.??ja tex att sluta för juga upplevelser som ej skapat människan till skapare.!!!
  har ni något ansvar gentemot människor ni alltid tidigare okunnigt för ljugit.??något ansvar gentemot människor ni idag för ljuger.??

  Mail som jag ska posta på alla olika andliga sajter jag hittar, dvs allt som pekas ut som satans läror…  av det andliga själv!!

  Och det är ju alla andliga läror och alla andliga upplevelser  som finns och upplevs av människor sedan fem tusen år!!
  Alla andliga tros upplevelser lärs av upplevelserna själva vara satans läror!!!
  Judarnas upplevelser av ärkeänglarna gabriel/ mikael m.m lär att det bra finns en sann väg deras!!
  en sann tro deras.
  all annan tro är ondska är satan.
  Kristendomens  upplevelser av ärkeänglarna gabriel/ mikael m.m lär att det bra finns en sann väg deras!!
  en sanna tro deras.
  all annan tro är ondska är satan.
  islams upplevelser av ärkeänglarna gabriel/ mikael m.m lär att det bra finns en sann väg deras!!
  en sann tro deras.
  all annan tro är ondska är satan.

  För att komma fram till detta så behöver man bara förstå vad skrifterna Tora bibel och koran lär!!

  Dessa läror som är uppkomna genom de första ängla upplevelserna!!!
  Så även kristna upplevelser!!
  För samma ängla upplevelser som jesus och lärjungarna upplevde.
  gör att judar som ochså upplevde dessa, kan genom sin skrift tro och sina upplevelser.Peka ut jesu upplevelser och lärjungarna upplevelser som satans villäror.!
  och ändå är det samma ängla upplevelser som lärt båda lärorna..
  Dessa upplevelser känns upplevs lika sanna oavsett om en jude en muslim eller en kristen upplever dessa.

  Likaså lär islams upplevelser av samma änglar.
  Ja då upplevelser av Mikael och gabriel startade även islam som påstådd sanning.
  liksom dessa upplevelser av mikael och gabriel varit med och startat judendom som påstådd sanning och kristendom som påstådd sanning.

  Alla tre lärorna lär det samma!!
  Detta är enda sanningen/ enda vägen till himlen.Alla andeläror och vägar leder till helvete/, Alla människor som ej tror på den sanna läran tillhör satan.
  Alla människor är onda syndiga från födseln.
  Alla tre pekar ut varandras likvärdiga ängla upplevelser som lögn som satan.!!

  Då en människa åt från en förbjuden frukt för sex tusen år sedan.Därav finns den påstådda arvs ondskan, Sådant kan idag bevisas vara lögner.Ja människan är betydligt äldre än sex tusen år.Våra äldsta hällristningar i norden är dubbelt så gamla. Dvs vi har gjort märkningar i stenar dubbelt så länge som människan påstås vara i ålder bara här i norden.I europa är ristningar och grottmålningar daterade allt ifrån samma som i sverige till några tiotusen år till äldre.Aboriginernas målningar är daterade ännu äldre.till runt 40-60 tusen år.alltså uppemot tio gånger äldre än dessa tre änglar upplevda religiösa läror påstår oss vara.!!

  Sedan kan vi ej ha utvecklats från två människor på sex tusen år. Det har funnits andra humanoider ochså vilket bibeln toran och koranen ej tar upp.Ja homo-erectus/ homo-florentinus /nehandertalen m,m. Som fanns här långt innan och levde samtidigt som människan.Men dog ut för tiotusentals år sedan.Idag kan man se att vi levt och blandat oss med dem då våra genbanker innefattar även deras dna.!! 1,5 procent av människans dna är tex neandertal. Det påvisar/ bevisar parbildning mellan homosapiens och neandertal.långt innan vi påstås ha kommit blivit skapade.ja detta som lärs genom tre likvärdigt uppkomna skrifter.då nehadertalen dog ut för runt tjugotusen år sedan. Det betyder att vi parat oss med dem 14000 år innan vi påstås ha blivit skapade.!!!

  För tolv-tretton tusen år sedan,Blev människan bofast, vi övergav nomad och jägar samlar liv.Dvs vi övergav en livsföring som endast några få afrikanska stammar fortgår leva och utöva.De har levt och utövat en sån livsstil mycket länge. kanske runt 100 000 år. För i den här utvecklingsfasen av homosapiens dvs människa, är vi daterade till runt tvåhundra tusen år. Då vi blev mera bofasta började skapa odlingskulturer för 12-13 tusen år sedan på olika kontinenter. så var det början på moderna guds tro, guds dyrkan. Innan detta så dyrkade vi mest naturen /naturandar /förfäder /djuren.De äldsta tempel människan har är daterat till runt 12 tusen år Goblei tepe. Det är den äldsta markeringen vi har på att människan dyrkat en skapare, en gud. en påstådd andlig sådan.!!!
  Sedan kom i våran del av världen, judisk kultur av dyrkan till för runt femtusen år sedan.Där kom ochså första gången satans upplevelsen till. liksom ängla upplevelser.Innan detta så lärdes vi ej att alla människor tillhör satan som ej tillhör den rätta tron.innan detta så lärdes vi ej att alla upplevelser av ande utom monoteistisk  guda religioner vara satan.!!Det var judendom som påbörjade en sån lära. Ja att detta var människans skapare, el jahve;; Denna skapar lära var den första med ängla-upplevelser demon upplevelser satans upplevelser.
  Innan detta fanns ej satan som upplevelse!!! ej heller änglar som upplevelse.!!
  De folkslag som judarna utrotade medels lära från den falska guds-upplevelsen att vara rädda för hata och utrota.medels hot om helvete och fysisk död för alla som vägrade. De folkslagen kanaans folk dyrkade samma gudsupplevelse som skapar gud. dvs el jahve. De folken dyrkade en polyteistisk gudalära guds tradition. dvs de dyrkade gud fadern skaparen och dess guda barn som baal astarte m,m. Deras offerritualer var som judarnas blodsoffer från får tjurar mat offer drickoffer rök offer m,m.Deras lagar och regler var det samma som judarnas. de lärde att man får ej dyrka annat än sanningen.

  Helveteslära har funnits i alla våra gudsdyrkans tron, som alla uppkommit på samma sätt i alla våra olika kulturer sedan minst fem tusen år.Romarna vikingarna grekerna m,m har alla haft sådana tros upplevelser med läror om himmel helvete.!!!

  Innan detta har vi funnits här i denna utvecklingsform som homosapiens i tvåhundratusen år. Vi är ej skapade av dessa upplevelser som uppkommer som andliga upplevelser och påstår sig ha skapat oss. Alla sådana upplevelser för ljuger oss. men upplevs känns alltid som sant av de upplevande och de troende på dessa upplevelser.!!! Ska man se logiskt på det hela så kan andligt ej ens finnas. ja samma upplevelser av samma karaktärer upplevs i olika religiösa kulturer samtidigt.Det betyder att även om det upplevs så finns det ej.
  Det är viktigt att människan gör sin natur undersöker sådana upplevelser. Hur dessa upplevs idag hur dessa upplevts i tiden, vad de lär i olika religioner och hur frekvent samma karaktärer upplevs i olika religioner samtidigt.

  Sedan femtusen år har judarna fått lära sig att de är de utvalda folket, dvs Guds utvalda.Till dem kom ärkeänglar som upplevelse för för första gången. Dessa änglar som aldrig upplevt tidigare i historien. lärde de skrifter som sedermera blev gamla testamentet och toran. Dvs ej läror om kärlek, utan hat rädsla mord plundring. lydnad ledde till himlen. olydnad till helvete. Att ej hata ej mörda ej plundra ledde till helvete. Och till en tidig död!! gick man emot, ej lydde ifråga om mördande plundrande. Blev man själv mördad, olydnad ledde till att bli mördad och helvete.

  För tvåtusen år sedan så för ljögs en evig själ, en av alla eviga själar, dvs människan. Till att för ljuga den falska guds-upplevelsen som lärde hat mord rädsla plundring lydnad, till att vara en upplevelse av kärlek ljus och sanning. Då kom kristendom till.

  En instickare här!! vadå är det så konstigt att jesus blev förl jugen, ser till din egen tro på en upplevelse eventuellt din egen upplevelse. vilken påstådd andlig upplevelse du än har så känns upplevs den alltid likadant dvs som en sann upplevelse.känslomässigt så tror vi på den. vem vi än är och i vilken tro vi än upplever den.Hur känns upplevelsen? Varför tror du på den.???jo för att vilken tro du än tillhör vilken upplevelse du än tror på eller upplever själv.så känns upplevs alla lika sanna.::därav tror vi då vi luras av våra känslor och upplevelser till detta.

  Angående kristendom.Ännu en falsk sanning. en lögn. upplevelserna av ande av änglar för juger människan i denna lära likvärdigt som i alla andra läror.som lär att alla människor som ej tror på denna sanning, tillhör djävulen dvs satan. Precis som judendom och samma upplevelser lär där. Alla människor som tror på andra upplevelser av ande tillhörande satan.Då denna ska vara alla andra upplevelser människan upplever och dyrkar!!! Alla människor som ej tror som tillhörande satan.Enligt tre likadant uppkomna religioner av samma upplevelser.som lär det samma.Alla upplevelser utanför den specifika religionen är satans läror.dvs satans tro.Att alla människor är onda från födseln. Att alla människor utanför den kristna tron ska brinna i helvetet!!! ja eller utanför den judiska tron. eller islam som tro.

  Samma ängla upplevelser av samma ärkeänglar, samma satans upplevelser demon upplevelser som upplevts/ upplevs av judar.Upplevs nu av kristna världen över sedan två tusen år. All kristen ny-andlighet , alla nya församlingar som uppkommer inom kristendom, som pingströrelsen, maranata, livets ord, arken. Alla amerikanska nyandlighetens rörelser inom kristendom. alla afrikanska, alla sydamerikanska, alla asiatiska.Som är idag rörelser som växer med miljoner på miljoner troende. Där upplevs demoner änglar satan gud jesus i så gott som alla församlingar världen över.Betänk hur många upplevelser av satan demoner änglar detta är. Tusentals på tusentals samtidigt.
  Just nu världen över upplevs tex satan av troende satanister, troende kristna, troende judar, troende muslimer. i hundratals eller tusentals upplevelser av samma karaktär samtidigt. Tex upplevelser av samma namngivna änglar upplevs inom dessa tre religioner som utom religionerna av troende upplevare.Ja det är bara att gå in på nätet och ta kontakt med människor i olika individuella så kallade ängla upplevelse tron.Där ser man att samma namngivna änglar, upplevs ej bara inom dessa tre religioner av troende, utan ochså i individuella upplevelser, av troende utom religionerna världen över.
  Hur många upplevelser av samma karaktärer kan det upplevas samtidigt, innan människor förstår sådant förl juga den fria viljan.?

  Sedan har vi islam som är uppkommen genom samma ärkeänglar upplevelser som judendom, kristendom.Som lär det samma. alla andra tron åskådningar är satan. alla icke muslimer tillhör satan.alla utanför islam ska brinna i helvetet. islam är den enda sanna vägen till himlen.Enda sanna guds upplevelsen. precis som judendom lär, som kristendom lär, med samma upplevelser.;;;

  Alla tre religionerna lär oss vara en inavels utveckling från två judar som blivit alla etniciteter alla folks alla miljarder av idag på sex tusen år. ja eller egentligen fyra tusen fem hundra år. Ja då Noa sem ham jafet tre av hans söner är de enda överlevande förutom son hustrurna då jorden översvämmades pga av för jugen påstådd synd.för 4,5 tusen år sedan.Så en ny inavels utveckling påstås då uppkommit. alla människor alla miljarder alla etniciteter utvecklats på fyra tusen fem hundra år. från samma blodslinje en far tre söner.!! Tror man ej på detta säger alla tre religionerna så tillhör man satan och är ond. Vilket man gör ändå vad man än tror på, även om man tror på en av dessa lögn läror, så tillhör man satan enligt de andra två. Så alla blir onda, alla tillhör det onda, hur man än vänder på det.
  Människan är således bevisad ej vara vare sig skapad eller tillhörande dessa upplevelser.

  Gudaläran och dess upplevelser är SKITSNACK!!!

  Då alla beteenden har logiska svar, alla beteenden är en kognitiv kunskap,dvs det finns en orsak en verkan.
  Då människor lärts otrygghet dåligt egenvärde själv skam själv skuld otillräcklighet rädslor,,, av falska andliga gudomliga upplevelser.
  vilket vi lärts i alla andliga kulturer av ängladyrkan gudsdyrkan.
  Så har människan lärts beroenden,
  dvs den söker skapat trygghet genom beteenden.
  delvis genom att ingå i olika trossystem trossamfund religioner m,m.

  Därav alla våra våldsbeteenden utvecklingar.
  Där individen pga av otrygghet funnit omedvetna sätt att skapa trygghet, genom våld. alltså ej ondska.
  Allt som påstås vara synd ondska kan således förklaras vara sviter av falska läror till en fri viljas utveckling.
  Ta tex kriminella beteenden är ochså utvecklingar till att skapa individuell trygghet, skapa egen värde självkänsla dvs konstgjord trygghet.
  omedvetna utvecklingar. börjar redan i barndom. självhävdande utvecklingar genom beteenden till att bli tryggare skapa icke rädsla egenvärde självkänsla genom antisociala beteenden.!!
  Alltså det har en logik,det är ej ondska.  det är ej synd.::
  Man kan ej först lära otrygghet dåligt egenvärde rädslor hat skam skuld till människor.
  för att sedan säga det vara ondska synd då människor utvecklas beteenden eller beroenden pga detta.::
  Allt detta med materiell utveckling, drivkraft till makt, eller jagande av rikedomar.är omedvetna utvecklingar till att skapa trygghet självförverkligande pga inlärd otrygghet.
  alltså ej ondska utan beroende utveckling.

  Inlärande av hat, inlärande av rädslor, inlärande av skam skuld dåligt egenvärde fördomar förutfattade meningar.
  sånt finns i de äldre delarna av skrifterna judar för jugs dyrka som sanning.
  kristna för jugs dyrka som sanning, muslimer för jugs dyrka som sanning.
  Vi är alla lika lurade, ej bara alla andra som tror på det andra, utan alla.
  allt sådant finns som inprägling i våran utveckling sedan tusentals år genom flera olika religiös kulturer.Av samma falska gudsupplevelser, ängla upplevelser, demon upplevelser, satans upplevelser.!!!
  Vi har lärts att tolka allt som fel, som ondska, som synd, och lärts okunskap som sett att hantera sådant.
  Dvs straff kontroll system är utvecklingar från andliga tron.

  Detta löser ej de problemen, dessa idag samhällsproblem växer utvecklas till ,mera o-kontroll.
  Ja ej bara dessa beteenden som utveckling. utan ochså hat negativa känslor blir i individuella utvecklingar utom individens kontroll.
  liksom sexuella känslor blir beroenden som styr människor i olika grad en o-fri vilja i alla dessa individuella utvecklingar.
  och vi försöker lösa sådant på inlärt sett, straff kontroll hämnd, döma fördöma.!!
  Vilket ej fungerar, problemen vidareutvecklas till större o-kontroll. 
  Det går ej att straffa dominera kontrollera döma eller fördöma bort beteenden som ochså är känslo utvecklingar.
  känslor utveckla ej tillbaka till mera balans genom dessa åtgärder.

  Våra samhällen har lärts okunskap av andliga läror, därav växer dessa problem.;;
  Vi är lurade av det vi tror på, det som bevisligen ej skapat oss.
  Hur ska vi lösa sådant om ej genom att bli medvetna och sluta låta oss styras manipuleras av sådant.

  Jag frigjorde mig själv från dessa upplevelser för 16 år sedan.
  Sedan dess visar jag sådant för juga oss.
  har ni som upplever och tror på sådant något ansvar.???
  Kanske att sluta för juga andra att tro på sånt.kanske att frigöra er själva från upplevelser som kränker den fria viljan,förjuger den manipulerar den.
  ni är eviga själar dvs ej skapade att tro på lögner.Ni är skapade att förstå saker och ting, ej tro saker och ting, ni är skapade att själva vara det gudomliga, ej vara slavar åt falsk gudom.

  Om någon behöver hjälp att övervinna sina upplevelser hör gärna av er!! jag finns att finna på facebook jag heter Veijo Impola.
  Om ni upplever sådant som andligt förstår detta vara lögner, vill bli fria från upplevelser.!!!  ja alla är ej lurade av goda upplevelser.!! många lider av sådana upplevelser.!!ni som upplever goda upplevelser.!!även ni har ett ansvar att ej förneka er egen intelligens.undersöka sådana upplevelser och dess läror. ifrågasätta sådant.!!Att ej göra detta är ju i så fall att idiotförklara sig själv.!!!

  Gå ej till psykiatri med era upplevelser upplevanden.
  Där drogar de ned er och kallar er inbillningssjuka. psykotiska eller schizofrena.
  Ja eller påhittade andra diagnoser som vanföreställningssyndrom, osv.!!
  Där finns inget vetenskapligt agerande överhuvudtaget.

  Efter några enkla samtal med den påstådda expertisen med den påstådda kunskapen, så klassificerar de människor och kallar dem inbillningssjuka.
  Det är vad alla deras diagnoser betyder, van föreställande och inbillningssjuk.
  De erkänner ej andligt upplevande som en sanning… de sjukdoms förklarar sådant.
  Det är som att de skulle ha seendets/siandets gåva dessa överläkare.! Endast genom att se på och tala med människor så ser de upplever de dessa sjukdomar.
  Rena kalle anka kunskapen.
  Det är så att man skakar på huvudet och funderar på hur sjuka de kan vara som inbillar sig att detta är vetenskap kunskap.

  Att ifrågasätta detta och komma med påståenden att detta ej är ett dugg vetenskapligt.deras ageranden att sådant ej kan vara kunskap.att titta på människor tala med dem och se avancerade sjukdomar på ett sånt sett.
  Att ifrågasätta det.Får dem bara förbannade och utåtagerande i försvar.då blir man oftas kvar inom lås och bom och stämplas med andra diagnoser istället.Det blir ett agerande i makt mot den enskilda individen som vågar ifrågasätta.

  Man blir en så kallad rättshaverist då man bara kräver ett logiskt agerande grundat på kunskap.
  Att anmäla dessa ageranden av okunskap leder ingenstans.då själva systemet är total ruttet och det ej finns någon rättssäkerhet.!!
  De har ingen kunskap om sådant, de gör som de alltid gjort, men detta löser ej upplevande problem.
  så människor som kommer in inom psykiatri fortgår uppleva onaturligt oftast resten av sin liv.Blir dock så tungt medicinerad så att de ej upplever samma lidanden känslomässigt av sina uppleva den som innan.

  Vilken tro ni än går till om ni upplever onda upplevelser.så förljugs ni att dessa då onda upplevelser drivs bort exorceras i den tron ni väjler.ja väljer och väljer. folk tar första bästa tro oftast den de vuxit upp med.Där får de uppleva sig bli befriade från onda upplevelser i vissa fall, i andra fall så kommer människor inom psykiatrin.!!

  exorcism..Detta är bara bluff hela skiten, då detta förjuger människor till ofria vilja i alla olika åskådningar.!! Alla tron pekas ut som onda, i alla tron så drivs det onda ut, i alla tron upplever människor det goda.!!!Studerar man upplevelser som helhet så bevisar den kunskap man uppnår att detta ej kan vara sant.Undersöker man exorcist upplevelser eller ande utdrivning så upplever människor sådant i all andlig tro alla religioner åskådningar.Till och med inom satanismen som tro så drivs exorceras det onda ut, onda andar osv.
  Alla upplevelser av sådant upplevs lika verkligt som alla andliga upplevelser av samma karaktärer i alla olika religioner och åskådningar.ja eller olika karaktärer ochså.:::
  Detta kan dock ej skada döda människor, som vi förjugits att tro i tusentals år. Dessa upplevelser har ju till människan lärt sig vara ett hot. lärt människor att de kan förinta människan till och med förinta världen.I bibel tora och koran står till och med att den sataniska upplevelsen kan döda förinta människor.I satans tro lärs säkert det samma.Därav har aldrig mäniskor vågat gå emot om de plågas av sådant.Jag är ett levande bevis på detta. ja att upplevelserna i sig själv ej kan skada döda.Jag har själv upplevt allt ifrån gudar gudinnor änglar demoner satan jesus inkubus sukkubus m,m.
  Jag frigjorde mig från sådant skit för länge sedan.Kan jag kan alla andra ochså.!!!

  Jag har en fråga till er som upplever andar!! Upplever några av de påstådda andar jag beskriver eller andra andar,, vilka andar som helst.!!!
  Varför har era ande upplevelser aldrig väglett er till att förstå religionens ande upplevelser av änglar och satan demoner vara lögn upplevelser.???
  Vill gärna att ni frågar era andliga upplevelser och återkommer med ett svar.!!!

  Varför har era ande upplevelser ej varit raka till er om att dessa upplevelser av exorcism som skett inom religionerna.Utdrivning av satan onda andar demoner i tre likadant uppkomna läror vara falska exorcism upplevelser..??
  Vill gärna att ni frågar era andliga upplevelser och återkommer med ett svar.!!!

  Och en sista fråga!!
  Varför har aldrig era ande upplevelser förklarat mänskliga beteenden för er och förklarat människan ej kunna vara skyldig till en negativ utveckling. Så länge människan styrs manipuleras ifrån sin fria vilja till att tro på olika upplevelser och dess läror.
  Där upplevelserna själv präglat in rädslor hat och mördande mellan människor.Där upplevelser själv präglat in stjälande dömande fördömande mellan människor.Där upplevelser själv präglat in otrygga känslor oegenvärde skam skuld.
  så att människan söker skapa trygghet omedvetet genom beteenden beroenden osv.
  Varför har de fortsatt förljuga sådant till synd ondska.??
  Vill gärna att ni frågar era andliga upplevelser och återkommer med ett svar!!! om även detta.!!!

  En fri vilja. är ej en vilja som upplever och tror.Det gör alla andra ochså som tror!! på allt du förjugs se som fel som ont.
  En fri vilja är en opåverkad tanke, en opåverkad känsla, som skapar sina egna svar.ej får färdiga svar från något som upplevs men ej finns.!!

  Ps är intresserad av att snacka sakfrågan kring sådana här upplevelser.Och hur det förjuger människor och kränker en skapad fri vilja fri tanke!!! Att haka upp sig på att det är dåligt skrivet istället för att koncentrera sig på själva sakfrågan är inget jag är intresserad av att besvara ens.
  Jag vet att jag är dålig på att skriva, det är inget jag behöver bli påmind om. Det är istället det jag skriver om som jag är intresserad av att få ett ifrågasättande på.!!!motargument grundat på ett rationellt tänkande!!
  Är det människor som är intresserade av att besvara detta med ett ifrågasättande från sådant de upplever tror på. Att de gör som jag ber om. Tar sin så kallade andlighet till hjälp och bemöter detta. För mig är detta än bättre.!!! Ja jag är inte o-intelligentare än sådant människor upplever. tror på. jag kan snabbt påvisa vart detta ljuger.. ser fram emot det.!!!!

  Mvh en evig Brorsa!!!
  En psykos upplevelse av lögn av ande som kränker fri vilja.
  skapar tro rädsla är ej Gud,
  Människan är själ liksom människans skapare!!
  Vi är ej tredelade som andliga läror lärt i tusentals år, ande kropp och själ.
  vi är. en evig del själ.
  en fysisk del kropp.
  Ingen tillhör något ont hur mycket sådana upplevelser än lär sånt proklamerar sånt.!!Då skiten ej skapat oss.!!Människan kan idag bevisas ej vara skapad av dessa våldtäckts upplevelser.!! de har ingen sanning om oss att komma med.bara lögner om oss och till oss!!!

 2. Självklart ska ingen förföljas p g a tro, hudfärg, ursprung, sexuell läggning eller politisk hemvist. Men att så många kristna förföljs talas det tyst om. Det är som om det är helt ok. Kristna upplevs som förföljare även om det är det motsatta.

  Det är en grov jämförelse, men ibland känner jag mig som en jude i nazityskland. Avhumaniserad, tillåtet villebråd.

  Utvecklingen är skrämmande.

  På flera andra plan också. Fattiga och sjuka stöts ut ur samhället. När jag började i socialsvängen så var det vår uppgift att stödja till att komma in i välfärdssystemen. Det var värdigare att ha pension eller a-kassa än att gå på socialbidrag. Idag är vägen den motsatta. Man jobbar på att få folk ur dessa system. Visserligen säger man att det är för att få folk i arbete. Men verkligheten är att när man slungas ut ur systemen så är det inte arbete som blir följden utan total fattigdom. Alla tillgångar måste gå åt. Hus och bil säljas och summan ska levas upp innan försörjningsstöd kan bli aktuellt. Och då ska man ha sparat från goda år… vilket avräknas innan man får några fattiga kronor.

  Förlåt att jag går igång om något som bara tangeras i diskussionen.

  • Helt okey att ”gå igång” även fast det är lite utanför ämnet 🙂
   Att ha åsikter om hur samhället idag behandlar behövande människor är bra. Gäller att få ut frustrationen ibland.

 3. Så kan det nog vara.
  Jag vill dock att vi lägger till att vi som är religiösa står inför samma attityd. Dvs oavsett religiös tillhörighet så står vi i skottgluggen för fördomsfulla människor. Vi behöver därför arbeta tillsammans för att göra religion och tro acceptabelt i vårt samhälle.
  Oavsett om man är kristen, muslim, hindu eller tillhör någon annan religion så ska man inte behöva utstå spott och spe.

 4. Ja, så är det. Det hela blir än värre med fördomsfulla läromedel och fördomsfulla lärare. Tv och film skildrar kristna som antingen så läbbiga att de mördas eller så är de mördare.

  Folk under 40 har i regel ingen som helst koll på vad tro innebär. De bara hänvisar till Knutby och pedofilskandalen i katolska kyrkan, Och anser att det säger allt. Kristna är onda och farliga. Ett hot mot den goda världen. Utan religion skulle denna värld vara utan problem.

  Kristna är den största gruppen av förföljda i världen idag. Då räknas inte vardagstrakasserier som vi Sverige kan utsättas för. Det som räknas är ofrihet, fängslande, död…


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Men vad tycker Du då?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s