Här borde det signaleras mer caféer och krogar

De fina torgen i nybyggda Signalfabriken är mysiga utomhus torg med flera butiker.
Personligen skulle jag vilja ha fler krogar enligt sydeuropeisk piazza maner och att torgen var öppna betydligt längre. Åtminstone till 24!
Tänk att hela torgen skulle vara fulla med bord och massor med människor som fikar och äter varma sommarkvällar. Nice!

image

Annonser

En fin existensiell fråga?

image

Självklart ska vi gå de ”kloka” intellektuella nyhumanisternas och de fundamentalistiska ateisternas viljor till mötes!

 

 

 

 

Det hänsynslösa beteendena av gamla människor av Qpark och Sundbybergs kommun

 

Sundbybergs kommun ligger ofta i bottenregionen av många undersökningar när det gäller förhållandena angående gamla människor och pensionärer. Det här är tyvärr för oss Sundbybergsbor ett välkänt faktum. En grund till detta  torde ligga i att politikerna i kommunen inte har implementerat ett synsätt som ska ta hänsyn till gamla och sjukas behov. Politikerna och därmed tjänstemännen verkar inte förstå och/ eller strunta i de behövandes behov.
Sundbyberg är också ökänd för sitt taffliga agerande när det gäller parkeringsnormer.

I Sundbybergs kommun finns en kommunal hyresvärd som heter Förvaltaren, det kommunala bostadsbolaget. De i sin tur anlitar ett parkeringsbolag som heter Q park.
Det borde enligt mig ligga i kommunens intresse att deras invånare behandlas med respekt och hänsyn även av under entreprenörer såsom Förvaltaren och Q park.

Jag har fått en uppgift om hur gamla behandlas av det kommunala fastighetsbolaget Förvaltarens parkeringsbolag Q park.
En gammal människa på 85 år var och handlade och parkerade precis framför sin port. Hen bor mycket högt upp i detta höghus och huset har enbart två hissar.
En kväll hade Hen fått en parkeringsbot där tiden för ”felparkeringen” var 6 minuter. Dvs det är den tid som den bilburna trafikvakten observerat att det inte varit någon vid bilen.

Hen överklagade parkeringsboten bla med motiveringen( ej direkt citat) : Parkeringen har skett i direkt anslutning till min port nr ?. Jag anser att jag liksom övriga boende har rätt att stanna framför vår port. Tiden ni har antecknat är 6 minuter. Att jag ska hinna gå och låsa upp porten, gå in med mina varor och alla kassar, vänta på hissen, åka ända upp, låsa upp min dörr, gå in med mina varor, gå ut igen, vänta på hissen och åka ner igen, gå ut till bilen, låsa upp och åka därifrån på 6 minuter är en omöjlighet. Jag är också 85 år och går med rullator……

Den beskrivningen klargör åtminstone för Mig att det naturligtvis är en omöjlighet att hinna med att parkera och lasta ur under dessa premisser. Även Jag, som ännu inte har rullator, skulle aldrig hinna med allt detta på 6 minuter.

Svaret från Q park är:

”….

Med anledning av din invändning vill vi meddela att vi dessvärre inte kan godta förklaringen som skäl för

avskrivning av ärendet.

Kontrollavgiften utfärdades när fordonet var parkerat på ett område där det råder parkeringsförbud.

Uppställning på platsen är endast tillåten för lastning/lossning eller av/påstigning under förutsättning att

kontinuerlig aktivitet sker vid fordonet. Under vaktens bevakningstid har det inte varit någon aktivitet vid

fordonet. Således anses fordonet vara parkerat.

Det är beklagligt om du inte hann uträtta ditt ärende under vaktens bevakningstid men det i sig är dock inget

skäl för avskrivning……..
……..
Med vänlig hälsning

Q-Park AB

Martin H

Handläggare Överklagningsenheten”

Det här är den syn på gamla, sjuka och pensionärer som genomsyrar de bestämmande i Sundbyberg. Att ha förståelse för de lokala förhållandena med svårigheter att uträtta ärenden under avsatt tid finns inte. Att det dessutom handlar om  människor som inte kan röra sig lika lätt som en helt frisk tas ingen hänsyn till.
Det här är ingen enskild händelse i Sundbybergs stad utan bara ett exempel på negligerandet av människor med särskilda behov.
Att diskriminera äldre, sjuka och pensionärer är fegt.

Synen från Sundbybergs stads politiker, tjänstemän är anmärkningsvärd. Synen från kommunala fastighetsbolaget Förvaltaren som utser parkeringsbolag är beklämmande och parkeringsbolaget Q park,s och dess anställdas inställning till gamla och sjuka är avskyvärd.

Tänk på detta om Du eller någon Du känner som är gammal, sjuk, pensionär eller på annat sätt behövande har tankar på att flytta till Sundbyberg!

Du kommer att utsättas för diskriminering!
Finns säkert bättre kommun alternativ med människovänlig attityd!

Nya krafter!

 

Nu har Ärkebiskops  valet dragit igång och jag har idag fått papper från Stockholms stift på att jag är invald i Sundbybergs kyrkofullmäktige.
Båda sakerna har väl ungefär lika stor betydelse för kyrkans utveckling!  ;)   lol

Dillen som ville vara tomat

Här sådde jag dill tidigt i våras.
Det bidde ingen dill, det bidde tomat?

image

Höstgrillning

image