Jazz club godis

image

Här delar jag nu SundbybergPOSK blogginlägg: SundbybergPOSK valdebut är sensationell!

 

Sundbyberg är staden där de politiska partierna har rykte om sig att vara mycket starka. Mastodonterna (s) och (m) dominerar stort i kommunpolitiken. Så har det också varit i kyrkopolitiken.

De gamla partierna inom kyrkopolitiken har haft både medial och ekonomisk makt att föra ut sina budskap inför kyrkovalet. De har bla haft ett så kallat mandatbidrag som utgår till varje parti från kyrkomedlemmarnas och församlingens kassa att spendera på val propaganda. Dessutom har naturligtvis flera av dem en enorm backning av resurser från de egna partierna.

SundbybergPOSK har inför valet arbetat helt ideellt och har därför överhuvudtaget inte kunnat annonsera i lokalmedia där de övriga kyrkliga nomineringsgrupperna/ partierna satsat flera tiotusentals kronor på annonser! SundbybergPOSK har istället nött sulorna och traskat runt och pratat med församlingsmedlemmar och ägnat sig åt direktreklam där så varit möjligt.

Nötandet har dock gett resultat! SundbybergPOSK är idag, måndagen efter valdagen, Sundbybergs församlings tredje största nomineringsgrupp med 10,09% av rösterna och har distanserat de flesta övriga grupperna klart. De nationellt upphaussade SD har 6,77%, KristD 5,20%, FISK 6,19%, C 6,77%. Bara de i kommun sammanhang stora mastodonterna är större!  BA (borgerligt alternativ) 17,79% och (s) 47,20%.

Detta tolkar SundbybergPOSK som så att det finns en mycket stor del av Svenska kyrkans medlemmar som aktivt tar avstånd från partipolitisk inblandning i den ”fria” organisationen/ samfundet Svenska kyrkan.

Det är självklart som så att Vi alla har del av SundbybergPOSK framgångar! Tack allihop som ställt upp och hjälpt till i stort och smått. Men framförallt till alla Er som röstat på SundbybergPOSK och POSK nationellt!

Posk riks är nu den näst största gruppen i kyrkomötet och den tredje största gruppen i Stockholms stift! SUCCÉ!

Ett annat glädjande ämne är att medlemmarna i Sundbybergs församling ökade sitt engagemang i valet drastiskt. Från 9,9% 2009 till 12,5% 2013. En ökning med 2,6%. Riket i övrigt ökade bara med 0,8%. Sundbyberg är på gång!

SundbybergPOSK har Nu satt den i Sundbybergs församling helt okända gruppen POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan, på kartan! Vi har tagit första steget och etablerat namnet. Men vi får inte vila alltför länge på sötman. NU tar vi nästa steg inför kommande val om 4 år. Då ska vi röra om än mer i grytan! Kyrkan ska vara partipolitiskt obunden! Låt Svenska Kyrkan bli FRI!

Men! Vi behöver just Dig! Bli medlem! Engagera Dig i POSK. Läs igenom programmet och kom med oss i SundbybergPOSK!

Tack alla! Välkomna som medlemmar!

Val belöning

image

Desperationen bland socialdemokraterna sprider ut sig i lögner, skrämsel och fiktion!

 

I Lördagens Aftonbladet kunde man läsa en ledare av skribenten Anders Lindberg som du kan se här

Lindberg påstår i artikeln att ”Antidemokratiska krafter har länge verkat för att ta bort det demokratiska inflytandet till förmån för någon form av ­expertstyre”.
Här kliver Aftonbladets ledarskribent Lindberg in i samma fack som Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson. För det här är ett lika onyanserat påstående som Jimmie Åkessons tal om ”fädernas kyrka” och ”tillbaka till den svenska kristna tron” och andra religionshistoriska och teologiska felaktigheter.

Lindberg anser tydligen att alla som vill ha en demokratisk folkkyrka efter en något annan modell än vad han kan förstå är ”antidemokratiska krafter”. Hans syn på demokrati är kanske den syn som tydligen genomsyrar (s) kampanj, skräm upp alla soffliggare till väljare och alla (s) sympatisörer som aldrig går i kyrkan med ett fascistiskt spöke i form av SD så kan vi behålla makten”. (SD har enbart 2% av kyrkans makt) Han ser hela kyrkans värld såsom politisk och då är den personen som är minst intresserade av den fria organisationen Svenska Kyrkans värld mer värd än alla de frivilliga som vecka ut och vecka in på helt ideell basis verkar för KYRKANS bästa!
Han driver här också sin tes om att det jämt handlar om politik (= politiska ideologier) och antidemokratiska krafter till att påstå”   I kyrkovalet finns ett antal så kallade ”opolitiska” partier, eller ”nomineringsgrupper” som det kallas. Den största är Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan, som i huvudsak ­består av kommunpolitiker från Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna.”

På twitter försöker jag få ut vad han baserar sina antaganden ang POSK på och hans argument är då att enligt det kommunala förtroendemannaregistret så stämmer detta. Hans syn på människan utgår med andra ord från att denne i första hand är en politiskt ideologiserad varelse och att dennes liv består i beslut och agerande utifrån dessa ideologier.
Ett räkneexemple på hur hans tes ”i huvudsak” skulle kunna fungera kan bestå i :
Att i kyrkovalet röstar i runda slängar ca 600 000 medlemmar. Ca 12% av dessa röstade på POSK (enl % sats över dess representation i kyrkomötet) Det skulle då innebära att över 70 000 medlemmar i SvK röstade på POSK. Enl Lindberg så är HUVUDDELEN av POSK medlemmar kommunpolitiker från (M), folkpartiet och Kristdemokraterna vilket då innebär att över 35 000 medlemmar i POSK är kommunpolitiker från nämnda partier!
Nu vet jag inte om vi verkligen har så många kommunpolitiker i Sverige och överlåter åt läsaren att avgöra klarsynen hos Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg!
Dessutom kan påpekas att alla de partier som han räknar upp har sina egna grupperingar dvs (M) har Borgerligt alternativ, Folkpartiet har FISK och KristD har ”levande kyrka”.
Ställ Er frågan : Varför skulle dessa kommunpolitiker för dessa partier då inte ställa upp för deras egna grupperingar?

Istället ställer de då upp i POSK?
POSK har människor som i sin världsliga roll dvs i val och engagemang till den statliga politiken representerar diverse olika partier, inklusive Lindbergs egna parti (s),  eftersom de till den sekulariserade världen tar med sig sitt uttryck för sin tro och arbetar för den sekulariserade ideologi som de bäst representerar deras tolkning av evangeliet.
Inom den fria organisationen Svenska kyrkan som representerar den grundläggande ideologin, tron, hos dessa människor har de dock den övergripande insikten att verka för kyrkans grundläggande ide och inte efter de politiska ideologier som de vill ska regera över staten, världen.

Problemet som Lindberg står för är att han inte inser att Svenska Kyrkan de facto är en Organisation som dessutom har en grundläggande ideologi utgående från Gud, Kristus och DHA.
I denna organisation har den kristne människan en idé som utgår från en annan grund än den Linberg verkar förstå. Dvs Gud och hur Guds hus ska styras. Detta är frågor som står över den världsliga sekulariserade politiska ideologin.

Lindberg verkar som (s) representant rädd för att (s) inte har några ideer att komma med i den inomkyrkliga organisationen och att de måste skrämma sina potentiella väljare med ”högerspöken” och dessutom göra svepande kopplingar till grupperingar som har förkastliga ideer på sin agenda såsom ex Frimodig Kyrka och SD. I (s) agitatorernas värld kopplas därmed alla som är partiopolitiska ihop i en stor kaka som då står för mycket hemskt. De mycket stora skillnaderna mellan de olika grupperna uteblir.

Den här sortens argumentation har vi sett från andra (s) agitatorers penna nämligen Helle Klein som jag kommenterat här på bloggen och även Olle Burell, politiker inom (s) som anser att de som arbetar ideellt inom Svk och verkligen är engagerade strävar efter ett elitistiskt kyrka och vidare mot en sekt. Olle Burell och andra politiker borde inte svänga sig med begrepp de tydligen inte vet betydelsen av. Men de vet så mycket i alla fall som att det är begrepp som den vanlige människan blir rädd av.
Hela (s) kampanj i detta val har utgått ifrån att ”SKRÄM SÅ MÅNGA MEDLEMMAR MED ALLT VAD VI KAN HITTA PÅ SÅ RÖSTAR DE PÅ OSS INOM SOCIALDEMOKRATIN EFTERSOM VI INTE KAN ERBJUDA NÅGRA IDEER FÖR KYRKANS FRAMTID”!

Enligt Helle Klein i P1 morgon så hör jag tydligen till gruppen ”konservativa” och jämförs därvidlag också med hemska åsikter!?

 

Enligt Helle Klein i P1 morgon så hör jag tydligen till gruppen ”konservativa”. (tydligen så är det oftast De som driver frågan Parti Opolitisk, enligt Helle.) Helle,s uttalande måste tolkas så. Detta  enbart för att jag vill ha en Parti Opolitisk inblandning i Svenska kyrkan. Dessutom jmf hon mig och alla andra som vill ha en PARTI OPOLITISK inblandning med den lilla gruppen frimodig kyrka (5% av kyrkomötet) som har FÖRSKRÄCKLIGA åsikter om bla kvinnor och homosexuella.

Vad inte Helle tycks förstå är att det just är begreppet PARTI Opolitiskt som säger vad det hela handlar om. Ingen politisk statsideologi ska bestämma över en fristående organisation. Det leder i så fall till en statskyrka eller än värre, synen kanske är inställd på en teokrati?
Helle och andra (s) representanter försöker hela tiden få det till att det inte går att vara opolitisk och därför ska det självklart gå att vara socialdemokrat och kyrkopolitisk aktiv. När det påpekas PARTI Opolitisk blir det då i (s) debattörers namn ”opolitisk”. Det är en stor skillnad mellan opolitisk och PARTI Opolitisk i en inomkyrklig organisations verksamhet.
Det går inte att säga att man engagerar sig som socialdemokrat i Partiet socialdemokraterna för att man personligen såsom kristen OCH socialdemokrat vill driva frågor. Det är PARTIET som driver frågorna. Det är PARTIET som bestämmer riktningen. I PARTIET sitter människor med ateistiska (icke religiösa) åsikter, människor med annan religion än den kristna, människor som ibland också är fientliga mot religion och alla dessa medverkar till beslutsfattande som PARTIET sedan ska driva i en KRISTEN organisation, nämligen Svenska kyrkan.
Observera att Vi INTE har personval i Svenska kyrkan!

Helle säger att inte Svenska kyrkan är en fotbollsklubb utan en demokratisk folkkyrka. Men låt då för Guds skull Kyrkan vara KYRKA! Låt Kyrkan föra fram det budskap den är till för. Budskapet som de facto utgår från Gud. Kyrkan ska inte vara lekplats för makthungriga politiska ideologi representanter.
Det handlar i grunden om för den reellt kristne om man ska ta socialismen (eller andra -ismer) in och förändra Guds hus och folk eller låta den ideologi som Gud och Kristus har gett oss vara verksam i Kyrkan.
Min inställning är att Guds ideologi ska få vara den ideologi som ska vara måttstocken i Guds eget hus!

 Det handlar dessutom (förhoppningsvis) om för den kristne människan  att ta sin tro och sin ideologi och föra ut Guds ord i världen och i världen kan detta gärna ta sig uttryck i en politisk ideologi som man vill ska förändra staten i den riktning som man själv såsom kristen tyder Guds ord.
Det borde inte för den reellt kristne vara att först ta en politisk ideologi och sedan försöka förändra Guds hus i enlighet med denna.
I Guds hus, kyrkan, måste Guds ideologi vara det verksamma verktyget.
Vi såsom människor är de lemmar som gör Guds vilja. Det är inte partier som är Guds lemmar.

 

Jag har stridit för jämställdhet, mot orättvisor, mot fattigdom, mot kapitalet i över 40 år.

Jag har varit engagerad i arbetarrörelsen i 30 år.

Jag har varit trogen den demokratiska socialismen i 35 år i val efter val.

 

NU är Jag tydligen ”konservativ”!

Detta för att JAG nu önskar ha en kyrka, en fristående organisation, FRI från Partiers olika statsbärande ideologiska inblandning i inomkyrkliga angelägenheter. Nu kallas Jag  ”Konservativ” och jämförs med små extrema grupper vars åsikter jag kämpat emot i hela mitt liv.

 

Nä du Helle. Botten napp! Skärpning!
Blir riktigt besviken på Dig när du för sådana svepande osympatiska omdömen om människor och  sådan ”fear” argumentation utan grund. Du kan betydligt bättre och rakare.

 

 

Vargen kommer, vargen kommer………………..?

 

Blir mycket fundersam över hur verkligheten de facto ser ut i Sverige och Svenska kyrkan och hur denna speglas hos en del skribenter och vissa partier.
Att mota främmandefientligheten i samhället liksom i kyrkan borde vara en självklarhet.
SD,s beskrivning av kyrkan och kristen tro är oerhört verklighetsfrämmande och har, enligt mig, ingen förankring varken i teologi eller historia. Deras människosyn är förkastlig och måste hållas borta från kyrkan!
Att däremot påstå att de är stora och starka inom kyrkan och på detta sätt försöka få människor som är som jag, dvs starka motståndare mot alla fascistiska tendenser, att gå ur soffan och rösta på ett parti (s) som även råkar vara mitt parti men som historiskt sett varit mycket starkt emot kyrkan är inte hederligt.
SD är inte stora och starka inom kyrkan. Lokalt har de ibland mandat och försöker göra sin röst hörd men i kyrkomötet har de endast 2 % av mandaten och möter ett kompakt motstånd.
Att som socialdemokraterna gör i den här kyrkovalsrörelsen är inte bara att göra en ohederlig beskrivning av verkligheten för de som hellre litar på ”sitt” parti än att se hur det ser ut i verkligheten.
Tyvärr gör också socialdemokraternas valverksamhet och ateistiska engagemang i kyrkan att det fascistiska partiet Sverigedemokraterna legitimeras som parti att också kunna organisera sig och föra fram sina, för kyrkans människor, mycket förkastliga syn.
Socialdemokraternas starka ateistiska engagemang i kyrkan såsom tummelplats och språngbräda för ett (förhoppningsvis) regeringsövertagande gör att Sverigedemokraternas åsikter som total motpol mot (s) att de faktisk får ett utrymme som de annars aldrig skulle få i en kyrka som försöker leva efter dess grundidé utifrån Gud, Kristus och DHA.
Aversionen mot (s) hos många människor gör att dessa istället för att Ej engagera sig i kyrkliga frågor eller engagera sig i kyrkliga nomineringsgrupper istället väljer att ta parti för SD för att motverka socialdemokraterna.
Vi kan inte fortsätta ha denna sekulariserade (ateistiska?) politiska ideologiska kämpande mellan statsideologier inom kyrkans hägn. Det här leder till total splittring och ett glömmande av vad kyrkans verksamhet de facto borde vara. Att föra ut Guds ord. Att försöka göra människor till lärjungar. Att visa på kärlekens väg gentemot den hårda kapitalistiska samhällsiden som slår ut människor. Att vårda vår jord. Att se att det faktiskt finns något större än oss alla! Något som omfamnar oss.

Tycker Du att bloggen (eller jag *s*) är död…..?

 

Kan nästan tyckas så. Inte bara tyckas utan det känns nästan så ibland.

Svaret är dock, att efter den naturliga inaktiviteten angående bloggskrivande som infinner sig under sommaren, så är det dessutom ett kyrkoval på gång.

Jag skriver angående kyrkovalet på SundbybergPOSK blogg. Gå gärna in och titta!

http://sundbybergposk.wordpress.com/

 

Därav det naturliga att jag inte hinner skriva på min egen blogg.

 

Ni har väl inte missat mig på twitter?
Jag twittrar under namnet 1000goodangels och nu även under namnet SundbybergPOSK.

Kom förbi och säg Hej!

 

GLÖM INTE ATT RÖSTA I KYRKOVALET!
Det är oerhört viktigt eftersom det enbart är ca 10 % av de röstberättigade som röstar så genomslaget är stort.

 

Rösta på POSK, Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan.

Jag finns på listan POSK till Sundbybergs kyrkofullmäktige.

På listan till stiftet och kyrkomötet.
GLÖM INTE ATT KRYSSA MICAEL TERSTEDT!

 

 

Jag är en tandlös liten typ

image