Roslags Kulla kyrka

image

Klockstapeln. Roslags Kulla

image

Roslags Kulla kyrka

image