Avsakralisering av L:a Alby kyrka i Sundbyberg. Kyrkan tas ur bruk enligt SvK ordning

image

Orgeln. L:a Alby kyrka, Sundbyberg

image

L:a Alby kyrka, Sundbyberg

image