Bör man inte prioritera gående?

Det här är en trappa mitt i Sundbyberg den 10 apr. Ännu är inte trappan i ordning gjord. Vinter bommarna är inte borttagna, och trappan är inte sopad, massor av grus går man och klampar i. Gåendes möjligheter och säkerhet borde prioriteras

image