Ååååå jesus vem är Jesus?

Har du en bild av Jesus? Bra! 🙂

Men, är det Din bild av Jesus ?..eller kanske någon annans bild…..

Eller ska det bara få finnas en bild av Jesus!?

 

I en bra artikel i Kyrkans Tidning berättar Professor Thomas Kazen om sina bilder eller rättare sagt Sin Bild av Jesus.

Thomas Kazen säger om Jesus syn på Gudsriket ”väljer att ta fasta på hur Jesus tydligt kritiserade makten, både den världsliga och den religiösa, och hur han särskilt reserverade plats för samhällets marginaliserade.
– De räknas med, de inkluderas. De perifera blir centrala i gudsrikesdrömmen. Där finns en enorm sprängkraft och en radikalitet utan like. Det var en vision som Jesus var beredd att lida martyrdöden för.”…..och vidare ” För mig är Jesus framför allt en människa som visar vem Gud är. Han ger mig en bild av Gud, en fungerande och meningsfull bild av Gud.
– Närheten och tilliten som han ger uttryck för, den blir något som går bortom individualismen och sätter in mig i ett större sammanhang. En socialt radikal grundhållning, det blir resultatet av min Jesusbild.”

 

Mycket intressant ❗ Läs artikeln här!

 

Guds natur står för desserten. Härliga nyplockade smultron.

image