I ett samhälle där solidaritet…..

…..och medmänsklighet mer och mer börjar saknas och där sjuka, fattiga och andra marginaliserade ”förföljs” från många håll kommer här ett tips: (obs! Ironi!)

 

 

 

…………fråga torde dock uppstå: Hur fasiken ska de marginaliserade få pengar för att ha råd att ta sig till flygplatsen ❓

Bromma torde vara närmast och vänta sig en invasion…….. 🙄

 

 

Ååååå jesus vem är Jesus?

Har du en bild av Jesus? Bra! 🙂

Men, är det Din bild av Jesus ?..eller kanske någon annans bild…..

Eller ska det bara få finnas en bild av Jesus!?

 

I en bra artikel i Kyrkans Tidning berättar Professor Thomas Kazen om sina bilder eller rättare sagt Sin Bild av Jesus.

Thomas Kazen säger om Jesus syn på Gudsriket ”väljer att ta fasta på hur Jesus tydligt kritiserade makten, både den världsliga och den religiösa, och hur han särskilt reserverade plats för samhällets marginaliserade.
– De räknas med, de inkluderas. De perifera blir centrala i gudsrikesdrömmen. Där finns en enorm sprängkraft och en radikalitet utan like. Det var en vision som Jesus var beredd att lida martyrdöden för.”…..och vidare ” För mig är Jesus framför allt en människa som visar vem Gud är. Han ger mig en bild av Gud, en fungerande och meningsfull bild av Gud.
– Närheten och tilliten som han ger uttryck för, den blir något som går bortom individualismen och sätter in mig i ett större sammanhang. En socialt radikal grundhållning, det blir resultatet av min Jesusbild.”

 

Mycket intressant ❗ Läs artikeln här!

 

Guds natur står för desserten. Härliga nyplockade smultron.

image

Gulliga ? Fingrar.

image

Tycker visst att man ska unna sig lite grillade kycklingben sent på lördagskvällen.

image

En stilla öl i den lilla sommarviken.

image

Sommar solnedgång i Roslagen.

image