Är man emot Jesus för att man tycker att Jesusmanifestationen är ett jippo som inte tar varje människas lika värde på allvar?

Varje år kommer diskussionen upp bland vänner, bekanta och diverse tidnings och bloggsidor om Jesus manifestationens verkan eller jippoart.

Jag är för Jesus! Konstigt vore annars! :)…men jag är emot Jesusmanifestationen och har så varit från första början.

Naturligtvis är det suveränt att gemensamt kunna ge sin kärlek till det som betyder väldigt mycket i sitt liv. I alla Kristnas liv. Men det är just betoning på gemensamt som Jesusmanifestationen genom åren har haltat på.

Jag menar på att det för det mesta finns mycket som kristna från olika håll kan se och samsas om och Jesus torde vara den ultimata samlingspunkten.Men från första början har Jesusmanifestationen initierats och drivits fram av många kristna företrädare, som inte i sitt vanliga liv och kristna gärning just ser det gemensamma kärleksidealet som Jesus står för, som något man bör hålla sig till i sitt världsliga liv. För samtidigt utesluter de vissa kategorier människor som har en livsstil eller åsikter som inte är som deras egen.

Många personer i min omgivning har påpekat att det är ett godhjärtat syfte med Jesusmanifestationen och det kan jag nog hålla med om. Men kan även den mest godhjärtade sak sanktioneras när människor som driver saken faktiskt motverkar alla kristnas rätt till Jesu kärlek.

Om man nu sätter sig ner och ser på de drivande krafterna och enskilda som har drivit fram Jesusmanifestationen slås man av vilken syn de exempelvis har ifråga om synen på Homosexuella och homosexualitet. Även synen på andra religioner har varit ett kärt ämne hos en del av Jesusmanifestationsförespråkarna. Det finns, menar jag, en aura av exklusionstänkande som ibland går över gränsen för det som jag anser att Jesu kärlek faktiskt står för.

Andra har dock andra åsikter än jag och det är helt okey. Vi tänker och tolkar inte lika. Men, jag vill mena på, att om det är som så att man ska få en stor generell acceptans för en reell Jesusmanifestation så måste de stora grupper som faktiskt står för människors lika värde och Guds kärlek beredas plats i lika hög grad som de kristna som står för ett motsatt förhållande. Så länge som de grundläggande förhållandena som funnits från första början i Jesusmanifestationens styrande är en syn på att alla kristna inte har lika mycket värde som alla andra, så länge kommer också Jesus inte att kunna manifesteras i en totalt övervägande gemensam syn. Jesu kärlek finns för alla människor och det borde vara hög tid att alla kristna inser att Kärleken Är till för alla.

Om man sedan i sitt vardagliga liv vill tillhöra en gruppering som gör skillnad på människor så får man naturligtvis göra detta men om man gemensamt ska stå upp för Jesus så måste de ledande personerna faktiskt stå för en syn som framhärdar alla människors lika värde. Annars blir symboliken ”Jesus kärlek är för alla….nästan alla”.

Svenska kyrkan är som bekant tvehågsen i den här frågan. Någon helt officiell hållning har inte åstadkommits utan varje kristen medlem i kyrkan får stå för sitt förhållningssätt. Jag hoppas att frågan faktiskt börjar belysas starkare inom SvK. Det är ingen hemlighet hur Jesus manifestationens syn har varit på olika människor genom åren och där de SvK representanter som har haft för avsikt att deltaga sedan har ändrat åsikt. Varför? Tänk!

Nu ser vi återigen hur Jesusmanifetsationen intar en hållning mot vissa grupper. KRISS och projektet ”Religion hjärta hbt” är inte välkomna att ha ett informationsstånd på manifestationen. Det är möjligt att det kan finnas naturliga administrativa saker som gör att de inte är välkomna fastän andra likartade grupperingar, exempelvis SvK,s politikergrupperingar, fått deltaga. Det märkliga är dock att just KRISS och projektet ”Religion hjärta hbt” inte får deltaga med betoningen på den historiska bilden av Jesusmanifestationen. Hade det funnits en vilja från manifestationsledningens sida att betona att alla är välkomna till Jesu kärlek så hade detta varit ett ypperligt tillfälle att börja försöka sudda ut Jesusmanifestationens historiska mörka förflutna från manifestationens start. Nu har de dock agerat i motsatt riktning och tolkningen torde vara att Jesusmanifestationens ledning och påtryckande grupper agerar utifrån en exkluderande agenda. Den agenda som faktiskt varit synlig från första början för de som inte viljat ha skygglappar för ögonen.

Man kan inte bortse från vilka det är som har varit drivande i Jesusmanifestationens historia.

Reaktionerna mot Jesusmanifestationens ledning är stark. Bla här från Missionskyrkan, här från Andreas i Pingstkyrkan, här finns Tro och Solidaritets syn, här skriver KT, här finns det på SvT, här skriver humanistbloggen, här Seglora smedja, här Domprost Åke Bonnier + många många fler bloggar….

Tyvärr saknar jag kommentar från Svenska kyrkan och från Svenska kyrkan, Stockholms stift.

Själv kan jag enbart Be för att även de som vill ha en Jesusmanifestation får en insikt i vad ordet ALLA betyder. Då, först då, kan vi börja att gemensamt organisera en manifestation för oss ALLA människor. En manifestation för Jesus. Jesus som inte gjorde skillnad på människor och välkomnade ALLA till Gud ❗

6 kommentarer

 1. […] HÄR kan ni läsa mitt blogginlägg från föreg år. Glöm EJ […]

 2. För att frälsningsvagnen ska rulla lätt och utan gnissel behövs fett för kullagren. Smörjoljan är den heliga Andens utgjutande över församlingsgemenskapen det vi nämner som helgelsens välsignelse, andedopet. Pingstens Ande, Hjälparen, Hugsvalaren – eld och glöd över församlingen i en enda sammanhållande kärleksfull och brinnande gemenskap. Nära elden rymms det inga motsättningar mellan jude, grek eller proselyt, hetro- eller homosexuell. – Det råder brist, fyll på den som kan och låt oss berusas.

 3. Jesusmanifestationen handlar ju främst om mission, att göra Jesusnamnet känt med Bibelns evangelium, ett budskap för den som söker ett alternativ, ett nytt sätt att se på livet och medmänniskan. – Jesus frälsar, inte homosexualiteten. Människors frälsning går före allt annat även om frågan om människans rätt att ge uttryck för sin sexualitet, religion, politiska åsikter exempelvis i miljöfrågor också är viktiga värda att belysa i andra sammanhang och inom församlingslivet sett ur ett andligt perspektiv.

  • Men om nu Jesus frälser är det då upp till oss människor att bestämma vilka som Han ska få frälsa? Vilka som ska få känna att Gud har frälst dem?
   Att göra Jesus känd, att föra ut budskapet om Gud är den kristna människans uppgift men även att försöka se på vad för sett Jesus vill med alla andra människor.Är vi som människor kapabla att verkligen vara helt säkra på vad Gud vill?
   Kan man kanske enas om att det Gud vill är gott. Det Jesus visade var godhet. Det är ju ingen hemlighet att bland de kristna så finns olika tolkningar och att därmed ge uttryck för en exkluderande hållning mot människan dvs mot de människor som man själv kanske inte kan med, är det verkligen att gå i Jesu fotspår? Om nu den kristna människans uppgift är att föra ut evangeliet till ”hela världen”, har vi såsom människa den makten att utestänga vissa människor, grupper från evangeliet? Stämmer detta verkligen med Jesu budskap om mission?

 4. Anledningen till att Svenska kyrkan eller Stockholms stift inte kommenterat frågan har nog att göra med att man inte alls deltar i Jesusmanifestationen.

  Däremot är ju Svenska Kyrkan med på Stockholm Pride (och flera andra liknande tillställningar runt om i landet). Det är nog att ses som en markering.

  • Det har du säkerligen rätt i. Däremot så är det en del från Svenska kyrkan som finns med på Jesusmanifestationen som ”privata”. Vad jag menar är att det ibland kan vara bra att markera tydligt vad man anser. Så småningom kanske det även kan bli som så att Jesusmanifestationens organisation kommer till insikt att det inte i långa loppet går att det i särklass största kristna samfundet står utanför. (eller så när jag enbart en naiv förhoppning om att alla ska kunna samsas ikring Jesus 🙂 )


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Men vad tycker Du då?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s