Vad är det som låter? Vaknade av konstiga ljud utanför fönstret. En hel musikkår värmde upp o tryckte i portar, under balkonger o under träd inför kvällens festligheter. Järfälla musikkår är de som nu börjat lira.

image

Jaha ja! Nu svävar ateisten Christer Sturmark ut i villfarelser igen!

I dag har kungafamiljen stått i focus genom att kronprinsparet låtit döpa sin lilla Estelle. Ett barn har hälsats välkommen in i en gemenskap som dennes föräldrar tycker är viktigt att tillhöra. Föräldrarna Victoria och Daniel har bestämt sig för att deras barn ska döpas i Svenska Kyrkan. Daniel och Victoria har med andra ord tagit det ansvar som de flesta föräldrar borde ta för sina barn. De har efter sina erfarenheter och kunskaper beslutat om vad som är bäst för deras barn och vad som ska gälla för deras Estelle.

Men för det lilla förbundet Humanisterna,s Ateistiske ordförande Christer Sturmark så ”tvingas Estelle in i Svenska Kyrkan” vilket han skriver i en debattartikel i Aftonbladet.

Sturmark drar iväg i diverse olika villfarelser som enbart kan ha till syfte att beskriva kronprinsparet som okunniga i vad som är bäst för deras eget barn.

Fråga måste därmed ställas huruvida inte föräldrar ska till stor del kunna uppfostra deras egna barn efter föräldrarnas egna vilja?

I artikeln börjar dock Sturmark med att visa på att han har kunskap om att ett dop inte är en namnceremoni och i detta har han helt rätt. Bra Sturmark! Tyvärr stannar kunskapen just där.

Han vill påskina att dopet (befrielsebönen) är en slags exorcism. Antingen är Sturmark själv väldigt ålderdomlig i sina åsikter eller så har han inte fått nödvändig information om att detta synsätt är borttaget redan i början på 1800 talet. Sturmarks åsikt har därmed 200 år på nacken.

Sturmark fortsätter sedan med att påstå att Estelles föräldrar inte har rätt till religionsfriheten. Detta är faktiskt helt fel. De har som alla människor i Sverige rätt till religionsfriheten men för deras del  kan det dock innebära att de inte i framtiden kan leva som ”kungligheter”. De har möjlighet att välja precis som de flesta människor kan välja.

Det är också märkligt att just Sturmark anser att Daniel och Victoria och deras Estelle är berövade den mänskliga rättigheten religionsfriheten. Den Ateistiske Sturmark är ju själv förespråkare för ett samhälle, där vi alla människor ingår i diverse olika konstellationer, företag och organisationer, som ska vara icke religiöst. Dvs i vårt gemensamma samhälle, enligt Sturmarks syn, ska det inte få finnas uttryck för religiositet. De agerar ju också med diverse skrivelser och inlägg som har till syfte att begränsa religionsfriheten för vissa grupper. Denna åsikt står i mycket klara ordalag i stark motsats till de mänskliga rättigheterna som exempelvis religionsfriheten.

Sturmark påstår sedan att den Augsburga bekännelsen är från 1593 vilket är helt fel. Den är från 1530 men däremot så infogades den och  antogs som grundläggande inom Svenska Kyrkan i och med Uppsala möte 1593.

Jag tolkar dock Sturmark välvilligt 🙂 och menar att hans artikel kanske avser att diskutera monarkins vara eller icke vara och om denna i så fall ska ha samband med Svenska Kyrkan. Det är två viktiga frågor som kommer att bli mer aktuella i framtiden. Med min erfarenhet från Kyrkan så finns det röster för alla förhållningssätten i dessa frågor inom Kyrkan.

Det är dock minst lika viktigt att diskutera om förbundet Humanisterna ska klassas som en livsåskådningsorganisation och jag noterar att Sturmark gärna skulle vilja kalla sin egen organisation för trossamfund enär han, lite avundsjukt,  inte tycker det är rättvist att trossamfunden i Sverige får hjälp av staten att ta in sina medlemsavgifter men inte ”hans” organisation får hjälp med detta.

Sturmark fortsätter sedan artikeln med att indirekt jämföra Svenska Kyrkan med ett tidningsförlag och de premisser som gäller för ett sådant ifråga om marknadsföring. Han implicerar här att Svenska Kyrkan inte följer denna regeln om vad han kallar ”opt out”. Sturmark menar genom ”Om kyrkan skulle följa marknadsföringslagen” att Kyrkan bryter mot en lag. Marknadsföringslagen såsom Sturmark implicerar är inte tillämplig på Kyrkan och därmed kan inte Kyrkan anses ha brutit mot någon lag. Ett barnsligt jämförelseexpriment. Lagar och eventuella brott mot sådana ska jämföras där de är tillämpliga. Vi kan inte ta en lag och tillämpa den på en väsensskild omständighet. Det är just grunden för att vi har olika lagar för i samhället olika funktioner.

Om Sturmark hade vara etiskt lagd så hade det varit en bättre jämförelse att se i vad mån andra organisationer tillåter att barn ansluts på ett tidigt stadie. Det är nog ingen tillfällighet att Sturmark noga aktar sig för en sådan jämförelse enär det är förekommande att barn ansluts till organisationer, föreningar och även diverse köer i samband med födsel.

Jag vill dock påpeka att Kyrkan är för mig, som kristen, mycket mer än en ”organisation”. Men jag har full förståelse för att de som inte bejakar den kristna tron inte kan förstå detta förhållningssätt.

Sturmark avslutar sin artikel med en punkt som är riktigt roande. Han påstår att Kyrkan har stor tillgång till sändningstid i public sevice. Här kan man påpeka att Svenska Kyrkan har ca 6 500 000 medlemmar medan den lilla organisationen förbundet Humanisterna har ca 6000 medlemmar. Det är upp till var och en som nyttjar public service och media att göra jämförelsen huruvida Sturmark eller Svenska Kyrkan har utrymme i förhållande till sin medlemskvot. För mig är svaret tydligt! 🙄

Är man emot Jesus för att man tycker att Jesusmanifestationen är ett jippo som inte tar varje människas lika värde på allvar?

Varje år kommer diskussionen upp bland vänner, bekanta och diverse tidnings och bloggsidor om Jesus manifestationens verkan eller jippoart.

Jag är för Jesus! Konstigt vore annars! :)…men jag är emot Jesusmanifestationen och har så varit från första början.

Naturligtvis är det suveränt att gemensamt kunna ge sin kärlek till det som betyder väldigt mycket i sitt liv. I alla Kristnas liv. Men det är just betoning på gemensamt som Jesusmanifestationen genom åren har haltat på.

Jag menar på att det för det mesta finns mycket som kristna från olika håll kan se och samsas om och Jesus torde vara den ultimata samlingspunkten.Men från första början har Jesusmanifestationen initierats och drivits fram av många kristna företrädare, som inte i sitt vanliga liv och kristna gärning just ser det gemensamma kärleksidealet som Jesus står för, som något man bör hålla sig till i sitt världsliga liv. För samtidigt utesluter de vissa kategorier människor som har en livsstil eller åsikter som inte är som deras egen.

Många personer i min omgivning har påpekat att det är ett godhjärtat syfte med Jesusmanifestationen och det kan jag nog hålla med om. Men kan även den mest godhjärtade sak sanktioneras när människor som driver saken faktiskt motverkar alla kristnas rätt till Jesu kärlek.

Om man nu sätter sig ner och ser på de drivande krafterna och enskilda som har drivit fram Jesusmanifestationen slås man av vilken syn de exempelvis har ifråga om synen på Homosexuella och homosexualitet. Även synen på andra religioner har varit ett kärt ämne hos en del av Jesusmanifestationsförespråkarna. Det finns, menar jag, en aura av exklusionstänkande som ibland går över gränsen för det som jag anser att Jesu kärlek faktiskt står för.

Andra har dock andra åsikter än jag och det är helt okey. Vi tänker och tolkar inte lika. Men, jag vill mena på, att om det är som så att man ska få en stor generell acceptans för en reell Jesusmanifestation så måste de stora grupper som faktiskt står för människors lika värde och Guds kärlek beredas plats i lika hög grad som de kristna som står för ett motsatt förhållande. Så länge som de grundläggande förhållandena som funnits från första början i Jesusmanifestationens styrande är en syn på att alla kristna inte har lika mycket värde som alla andra, så länge kommer också Jesus inte att kunna manifesteras i en totalt övervägande gemensam syn. Jesu kärlek finns för alla människor och det borde vara hög tid att alla kristna inser att Kärleken Är till för alla.

Om man sedan i sitt vardagliga liv vill tillhöra en gruppering som gör skillnad på människor så får man naturligtvis göra detta men om man gemensamt ska stå upp för Jesus så måste de ledande personerna faktiskt stå för en syn som framhärdar alla människors lika värde. Annars blir symboliken ”Jesus kärlek är för alla….nästan alla”.

Svenska kyrkan är som bekant tvehågsen i den här frågan. Någon helt officiell hållning har inte åstadkommits utan varje kristen medlem i kyrkan får stå för sitt förhållningssätt. Jag hoppas att frågan faktiskt börjar belysas starkare inom SvK. Det är ingen hemlighet hur Jesus manifestationens syn har varit på olika människor genom åren och där de SvK representanter som har haft för avsikt att deltaga sedan har ändrat åsikt. Varför? Tänk!

Nu ser vi återigen hur Jesusmanifetsationen intar en hållning mot vissa grupper. KRISS och projektet ”Religion hjärta hbt” är inte välkomna att ha ett informationsstånd på manifestationen. Det är möjligt att det kan finnas naturliga administrativa saker som gör att de inte är välkomna fastän andra likartade grupperingar, exempelvis SvK,s politikergrupperingar, fått deltaga. Det märkliga är dock att just KRISS och projektet ”Religion hjärta hbt” inte får deltaga med betoningen på den historiska bilden av Jesusmanifestationen. Hade det funnits en vilja från manifestationsledningens sida att betona att alla är välkomna till Jesu kärlek så hade detta varit ett ypperligt tillfälle att börja försöka sudda ut Jesusmanifestationens historiska mörka förflutna från manifestationens start. Nu har de dock agerat i motsatt riktning och tolkningen torde vara att Jesusmanifestationens ledning och påtryckande grupper agerar utifrån en exkluderande agenda. Den agenda som faktiskt varit synlig från första början för de som inte viljat ha skygglappar för ögonen.

Man kan inte bortse från vilka det är som har varit drivande i Jesusmanifestationens historia.

Reaktionerna mot Jesusmanifestationens ledning är stark. Bla här från Missionskyrkan, här från Andreas i Pingstkyrkan, här finns Tro och Solidaritets syn, här skriver KT, här finns det på SvT, här skriver humanistbloggen, här Seglora smedja, här Domprost Åke Bonnier + många många fler bloggar….

Tyvärr saknar jag kommentar från Svenska kyrkan och från Svenska kyrkan, Stockholms stift.

Själv kan jag enbart Be för att även de som vill ha en Jesusmanifestation får en insikt i vad ordet ALLA betyder. Då, först då, kan vi börja att gemensamt organisera en manifestation för oss ALLA människor. En manifestation för Jesus. Jesus som inte gjorde skillnad på människor och välkomnade ALLA till Gud ❗

Lite tänkvärda ord inför helgen!

”Jag klagade på att jag hade slitna skor tills jag träffade en man utan fötter” // Okänd

 

”Livet är aldrig rättvist och det är tur för de flesta av oss”//Oscar Wilde

 

”Säger man om något:”Det här är nytt!” så har det ändå funnits före oss, alltsedan urminnes tid”//Pred 1: 10

 

”Nu fanns det i staden en man, fattig men vis, och han kunde ha räddat staden med sin vishet. Men ingen kom att tänka på den fattige. Då sa jag: Vishet är bättre än styrka, men den fattiges vishet föraktas, och ingen lyssnar på hans ord. De visas stilla tal är starkare än skränet från dårarnas hövdingar.” // Pred 9: 15-17

 

”Bättre klandras av en vis än lovsjungas av en dåre” // Pred 6: 6

 

”Höj din röst för den stumme, till försvar för alla som sviktar. Höj din röst och döm rättfärdigt, försvara de fattiga och svaga.” // Ords 31: 8-9

 

”Två saker ber jag dig om, neka mig dem aldrig till min död: håll falskhet och lögn ifrån mig, och gör mig varken fattig eller rik.” // Ords 30: 7-8

 

 

Små tankar vid lunchbordet ang promille, homosexualitet,Annie Lööf etc…..

Oftast brukar jag hålla mig lugn över människor som tjafsar, skriker och gapar över saker som inte är riktigt riktigt. Nu tänker jag dock idag sälla mig till de där som bara tycker vissa saker är skit och bli en ”skällhane”!

 

Läser på Text Tv om en man som påträffades vinglandes ikring i en bil på lite gångvägar. Han hade 3,21 promille i kroppen vid provtagningen. Han var också en så kallad promille ”kändis”, dvs blivit tagen och dömd ett antal ggr för att olovandes ha kört utan körkort och med alkohol i kroppen. Nu blev han dömd till 3 månaders fängelse? Hur tänkte domstolen nu då?

Enbart TRE månader?…..men va f..n är det frågan om. Det här är ju en potentiell ”mördare” som befinner sig ute i trafiken. Klart han ska ha ett antal år i fängelse och där hjälpas ut ur sitt misssbruk för att inte vara en fara för alla barn och vuxna som befinner sig i eller nära trafikområden när han så småningom kommer ut. Jag brukar inte ropa på att ha höga straff men just angående alkohol och trafik så är det oerhört farligt och här måste det till alla klutar för att minska alkoholen på våra vägar. Skärpning!

 

En professor vid Lunds Universitet har rättat sin egen sons tenta enligt Sydsvenskan? Hur tänkte han/hon nu då?

Det värsta är inte enbart den nuvarande  jävs situationen utan att professorn redan förut fått en varning för samma förseelse av Statens ansvarsnämnd. Nu ska han/ hon få ”löneavdrag” innan det kan bli tal om nästa straff nivå, dvs uppsägning. Men oj oj oj då, löneavdrag….puttanes då. Klart professorn skulle stängts av från att ha med tentor att göra redan direkt vid första förseelsen. Absurd situation. Det får aldrig råda någon tvekan om objektiviteten ifråga om tentor etc. Det är en sak som påverkar inte bara de närstående utan alla studenter och dessutom trovärdigheten för Lunds universitet. Skärpning!

 

Enligt diverse media så hade vänsterpartiet i Malmö under 1 majfirandet en pinjata med en bild av centerns Annie Lööf som barnen fick gå lös på med diverse tillhyggen Här är Aftonbladets bild och artikel.

Hur tänkte vänsterpartiet nu då?

Jag är absolut ingen varm anhängare av Annie Lööf och hennes politik (ickepolitik?) men det här tilltaget med pinjatan är rent ut sagt osmakligt. Vill definitivt ge Annie en kram för att hon ska orka med sådana här idiotiska påhitt från motståndarna. Skärpning vänsterpartiet!

 

Ser att organisationen (?) Planka.nu får ett kulturstipendium. Hur tänkte kulturrådet nu då?

Planka.nu är en organisation som uppmanar alla att planka (dvs inte betala) när de åker kollektivtrafik i Stockholm. Planka.nu har fått bidrag på drygt 21 725 kronor i ”litteraturstöd” och 6 345 kronor i distributionsstöd för dess manifest ”Trafikmaktordningen” som agiterar mot bilismen.

Ska man ge bidrag åt lite halvt anarkistiska fria grupper vars syfte är att uppmana till lagbrott? Skärpning kulturrådet!

 

 

Ser också att Mitt Romney relativt nyutnämnde utrikestalesman måste lämna sin post mitt i republikanernas kampanj om vem som ska få kanditera mot Obama.

Tidningen ”Washington Post skriver att den öppet homosexuelle Grenell jagats bort från kampanjen av konservativa som är fientligt inställda till homosexuella” enligt DN. Hur tänkte Mitt Romney nu då?

Kanske ingen blir förvånad över att de konservativa (höger reaktionärt religiösa?) krafterna inom Republikanerna agerar som de gör. Att se alla människor som lika mycket värda är kanske inte det som de gjort sig speciellt kända för. Alla vet ju också att Mitt Romney anser sig vara religiös och tillhöra en viss speciell religion och möjligtvis ska detta då ses som ett ställningstagande också från hans sida mot de homosexuella. Ett enligt min mening absurt ställningtagande i så fall.

Än mer märkligt blir det när man de facto vet att Grenell är homosexuell. Varför, om man nu har en så omoraliskt konservativ syn på homosexuella som man verkar ha i Romneys kampanjläger, anställer man då Grenell för att enbart ca en månad senare behöva kicka honom? Märkligt enär kampanjideologerna måste vara betydligt smartare än så och torde veta vad det är för signaler de nu sänder ut. är detta en markering mot de homosexuella? Hoppas bara nu att de amerikanske homosexuella kommer ihåg detta flagranta betende om att inte alla människor är jämställda inom republikanerna när det kommer till val så småningom. Skärpning Mitt Romney!