Om mina……

……. inlägg nu är mycket sporadiska så handlar det om att Comhem såsom bredbandsleverantör inte klarar av
sin uppgift.
Orkar inte skriva långa tankar med mobilen.
….hur var det nu de sa…”den som väntar på nå gott…”