Vari består orden ”massiv kristen kritik” i Christer Sturmarks världsbild?

Förbundet ”Humanisterna,s” ordförande Christer Sturmark anser helt plötsligt att det finns en” massiv kritik” av Seglora Smedja från kristet håll. Säkerligen finns det, berättigad eller oberättigad, kritik mot Seglora Smedja både från ”kristet” (vad som nu inbegrips i det epitetet) och icke kristet håll. Ordet ”kritik” får i denna mening ses som ett negativt omdöme, även fast kritik egentligen enbart betyder omdöme/bedömning.

 

Vad grundar sig då Christer Sturmark sitt utropande av ”massiv kristen kritik mot Seglora Smedja” på?

Hans enda hänvisning går till en blogg av sångerskan, kompositören, pedagogen och musikkritikern Sofia Lilly Jönsson. Sofia beskriver sig själv som kristen men har gått ur Svenska Kyrkan i raseri över att kyrkan inte ”lever som den lär”. Den senare tanken slår nog an en tanke hos de flesta av kyrkans medlemmar men utifrån olika perspektiv. En mer sansad tanke kanske leder till att en organisation med ca 6, 5 miljoner medlemmar säkerligen har ett antal olika förhållningssätt och även tolkningar av det kristna budskapet.

 

Därmed går det att konstatera att förbundet ”Humanisternas” ordförande Christer Sturmark tycker att ”massiv kritik ifrån kristna” enbart består i en åsikt från en bloggare, som dessutom inte ens är medlem i Svenska Kyrkan? Dvs i Sturmarks snäva ögon så är Lilly helt representativ för den kristna familjen. Därmed kan också Sturmark dra konsekvensen av att en persons bloggande är det som en stor del av över 7 000 000 kristna människor i Sverige verkligen anser! Detta skulle därmed rendera i omdömet ”massiv kristen kritik”?

 

Är det här viktigt att ta upp och belysa?

Ja! Jag anser det.

Under många år har många kristna reagerat mot Sturmarks förenklade generaliserande form av belysning av den kristna familjen och det kristna budskapet. Hans många ggr förenklade naiva bild av det kristna budskapet har enbart haft till syfte att skapa en klyfta mellan de som är troende kristna och alla de som är vuxna nog att förstå att världen/ skapelsen/ livet kanske inte är så enkel, utan att det finns mycket däri som vi inte riktigt kan förstå och att detta i sig ställer krav på oss människor till en stor ödmjukhet för olika åsikter. Detta då i kontrast till bilden av Sturmarks egen åsikt att just hans egen naiva ateism är det enda rätta.

Sturmarks egen blogg ger belägg för att Han gärna skriker högt över andras generaliseringar över hans egna grupperingar och åsikter. Läs, tänk och reflektera! Hans hänvisning till ”den massiva kristna kritiken” som i Hans värld inskränker sig till ovannämnda bloggare, är en mycket bra bild över att det man anklagar andra för att göra inte innebär att man måste reflektera över sitt eget agerande och därmed att man gärna för med ”lösa sanningar” när det gäller andras åsikter men ens egna åsikter inte bör granskas.

 

Enligt min mening ett icke accepterat förfarande och som måste reflekteras över.

 

 

Lämna en kommentar

Inga kommentarer ännu.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Men vad tycker Du då?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s