Bra!

Oj då! Jag kan knappast säga vara en Zlatan fan men ibland måste man ge sig. Vilka smörsmekningar.

 Uppvärmningen med boll innan OS kan bli kul! 🙂

 

Härligt med landslagsfotboll i februari.

 

Bra jobbat alla gubbar! 🙂

 

 

Helle Klein får ”sparken” som kolumnist från KT!?

På Twitter får jag reda på att Helle har fått gå som kolumnist ifrån KT (Kyrkans Tidning).

På Seglora Smedjas hemsida skriver också Helle om det inträffade. Se här.

Att en chefred vill sätta sin egen prägel på ”sin” tidning är knappast någon hemlighet men att, som I KT,s fall, sparka en välkänd journalist tillika präst i Svenska Kyrkan är anmärkningsvärt. Chefred åsikter här. Den som följer de olika kolumnisternas alster under en längre tid finner ibland att det framförs minst sagt underliga synpunkter i kolumnerna och vinklingarna tar sig ibland krokiga vägar. Men detta är ju just de olika kolumnisternas uppgift. De ska stå som en motvikt till den ordinarie besättningen och se på olika områden utifrån sin speciella syn. De ska stå fria att framföra den subjektiva synen och ibland kanske även rikta ett kritiskt öga mot den tidning som de skriver i.

Detta anser jag också att KT har lyckats väl med genom att de olika kolumnisterna med jämna mellanrum byts ut. Därmed  blir ordet friare och ingångarna blir fler och intressantare. Flera av kolumnisterna har/ är också kolumnister på andra media.

Genom KT,s agerande just nu med de olika debatter som pågått ex ”Omskärelsedebatten” och den av en präst/ debattör/bloggare/kolumnist i efterhand slogansliknande påhittade ”identitetsdebatten, får åtminstone jag en känsla av att KT vill ta ställning för en viss riktning. Prästen/debattören/bloggaren/kolumnisten som i flera frågor det senaste året stått i kontrast till Seglora Smedja där Helle är aktiv har också haft kolumnistuppdrag för KT. Att just Helle blev kolumnist såg jag som en styrka och en garant för att KT var medvetna om debattsituationen och därmed på en fint sätt ville se till så att olika stilar kunde få en möjlighet att kunna komma till tals. 

Själv kan jag inte se att Helle eller den ”mångsysslande prästen”( ref ovan)  just i sina kolumner har missbrukat förtroendet att skriva i KT. Därför är också KT,s agerande anmärkningsvärt.

 

Det andra anmärkningsvärda är naturligtvis också på det sätt som Helle, enligt henne själv, får reda på att hon inte längre är välkommen att skriva kolumner längre. KT,s chefred Anders Ahlberg, påstår visserligen att Helle fått besked före han gått ut med beslutet.

Jag kan naturligtvis inte tänka mig att en kolumnist på något sätt befinner sig inom den arbetsrättsliga lagstiftningen men möjligtvis finns det något slags kontrakt eller/ och överenskommelse som bör gälla?

Den mänkliga aspekten bör dock väga allra tyngst. Som chefred har man också en möjlighet att vara människa och det torde därmed vara möjligt att personligen prata med den berörde eller om man inte är ”karl nog” för detta åtminstone förvissa sig om att den berörde verkligen har fått reda på vad som gäller innan man gör saken officiell. Framförallt med tanke på att det är en människa som figurerar i den officiella sfären. Med tanke på att chefred även står som chef för den tidning med den icke obetydliga titeln ”Kyrkans Tidning” borde man nog kunna kräva ett bättre handlande med människor. Framförallt om man benämner sig själv som ”en maktfaktor i den kyrkliga sfären”. Man bör kunna kräva mer av den som är en ”maktfaktor”!

Benämningen ”Kyrkans Tidning” torde väl ändock stämma till eftertanke över hur man bör behandla sina medmänniskor. Eller vill Anders bli behandlad såsom han nu har behandlat Helle?

 

 

 

Tänkvärda ord!

 

”Den som söker vänskap överser med ett fel, den som ältar det driver bort sin vän”

// Ordspråksboken 17: 9

 

”Glatt hjärta ger god hälsa, modlöshet suger märgen ur benen”

// Ordspråksboken 17: 22

 

”Baktalarens ord är som läckerheter, de slinker ner i människans inre”

 // Ordspråksboken 18: 8

 

”Att svara innan man lyssnat är en dårskap och en skam”

// Ordspråksboken 18: 13

 

”Tungan har makt över liv och död, de som kan tygla den får njuta dess frukt”

 // Ordspråksboken 18: 21

 

Rösten är död!

En del skulle kanske påstå att Whitneys död var väntad. Pga alla droger och all alkohol.Men kan en död verkligen vara väntad?

En snar anhörig, en vän, en bekant eller som i det här fallet en person som man tycker sig stå i relation till, snara död är alltid oväntad. Det är som att även fast man kan se att personen är sjuk, gammal eller som i Whitney fall hela tiden lever på gränsen så slår man ifrån sig tanken på just döden innan den slår till. Då är den alltid oväntad. Fast egentligen borde döden vara den mest väntade händelsen, en händelse som vi alla kommer att få uppleva.

 

Jag är inte speciellt musikaliskt lagd, lyssnar inte direkt på någon musik utan är mer den där så kallade allätaren. Ändå har just Whitney fastnat inom mig. Möjligtvis kanske Bowie och ett fåtal andra kan få mitt innersta att reagera men oftast är det nog någon speciell låt som drar känslorna till sig inom mig. Med Whitney var det ingen särskild låt utan just den där mystika dragningskraften som fick kroppen och det innersta att reagera när hennes super fantastiska stämma rörde upp inom mig. Ett särskilt intryck gjorde hon också i filmen Bodyguard och då inte genom skådespelarprestationen utan genom att just bara vara hon, snygg, charmig och förlänad med en i många stycken, åtminstone för mig, nyskapande och nytolkande röst.En röst som just i den filmen gjorde filmen sevärd och minnesrik.

 

Hennes död rör upp i sinnet hos mig som ändock, tyvärr, har sett rätt mycket ”plötslig” död omkring en genom livet.

 

Samtidigt sätter hennes alltför tidiga död tankarna igång hur en människa som har en sådan gudabenådad röst, en person som tjänar fantastiska summor pengar, som ser ruskigt bra ut och har många gåvor och hela livets framtid upprullad framför sina fötter kan råka så illa ut. Alkohol och droger, kan man konstatera, kan få den mest lyckligt lottade personen att sakta, sakta ta död på sig själv.

Vad är det egentligen för ett samhälle vi lever i där även framgångsrika och betydelsefulla människor inte har förmågan, kraften eller kan få den hjälp den behöver för att få bukt med drogernas kraft? Vad är det för kraft som egentligen innebor i alla slags droger? Finns det någon kraftkälla som kan mäta sig med denna superdestruktiva kraftavgrund? Om det nu finns en sådan källa, hur kan man få de flesta att få tillgång till den källan? Att få en kraft för att bryta med destruktivitetens avgrund?

 

 

Oj oj oj vilka tjejer…..

…och gubbar vi har i längskidspåren. 😯

En helgjuten laginsats av tjejerna med 4 stycken inom de 17 första och gubbarna lyckades med bedriften att ha 4 stycken inom de första 13. 😀

Höjdpunkten var naturligtvis Johan Olssons kross seger av den fenomenale Cologna. En fantastisk insats av Johan. 🙄

En eloge också till Hellner som faktiskt  (halvt på skämt? ) tippade Johan Olsson som segrare innan tävlingarna.  ❗

 

Och imorgon, imorgon hör Ni, är det stafetterna! Vad kan få en att slita sig från idrotten då?

Idrott är härligt! Framförallt i den stora sköna mjuka fåtöljen! :mrgreen:

 

De iskalla moderaterna visar sitt rätta ansikte……

…..genom moderaternas ordförande i finansutskottet Anna Kinberg Batra.

Hon och ReinBorg är några av organisatörerna bakom att Sverige idag har fler fattiga än någonsin. Det förväntas också bli än värre.

Författaren och journalisten Kajsa Ekis Ekman har i en mycket intressant reflektion redovisat en del uppgifter över fattigdomen i Sverige i artikeln ”Reinfeldt, trivs du med fattigdomen?” Hon konstaterar där, efter att ha läst ett antal dokument från Eurostat,(EU,s statistikorgan) att Sverige i fråga efter fråga hamnar på efterkälken gentemot andra länder och att grupp efter grupp hamnar i eller riskerar att hamna i fattigdom. Detta visar helt objektiva statistikanalyser trots att just Sverige framhålls som ett land som det går mycket bra för rent ekonomiskt. 

 

Anna Kinberg Batra replikerar i artikeln ”Arbetslinjen bekämpar fattigdomen” att just journalisten Kajsa svartmålar Sverige med en bild av stora klyftor och fattigdom och Anna tycker att ”Sverige är ett av världens rikaste, mest jämställda och ekonomiskt mest jämlika länder.”

 

Två skilda bilder av Sverige idag!

Anna visar i sin artikel en förvånande intellektuell analysoförmåga och därmed också en total avsaknad av empati och förståelse för de mycket stora grupper i samhället som inte har en stor riksdagslön. Eller lön överhuvudtaget! Hon visar med sitt inlägg på den oförståelse som en människa som inte kan sätta sig in i den marginaliserade människans vardag kan visa. Att hon inte har kunskap om på vilka marginaler en människa utan arbete har det. Att hon inte i någon mån har en känsla för hur en sjuk människa får kämpa i dagens Sverige och hur människor i utanförskap inte kan få känna sig hemma i sitt eget land.

Hon säger vidare att ”Våra redskap mot fattigdom är en tydlig arbetslinje”!

Men alla de som inte har arbete då?

Anna Kinberg Batra visar på ett cyniskt och mycket hårt ansikte för de som inte är som hon själv. Ett Högerns ansikte!

Den människa som inte har ett jobb är i en stor utförsbacke men även de som har arbete men är lågavlönade får det extra kämpigt eftersom de eventuella skattelättnader de fått har ätits upp av andra kostnader.

Rapport efter rapport visar på att de som är rika blir än rikare och att de som är fattiga blir än fattiga men också att det blir fler fattiga. Den nuvarande alliansens mål är att sära på det svenska samhället och göra klyftorna än större. För den i utanförskap finns ingen framtid. För den som står i skuld finns ingen frihet!

 

Samtidigt går hennes chef  Reinfeldt ut och säger att människor ska arbeta ( eller ha möjlighet att…) tills de är 75 år och att människor måste vara beredda på att ha olika ”karriärer” under sin livstid. Men alla de som ännu inte har en ”karriär”  då? För alla de som är i arbetslöshet, sjukdom, sjukpension, ungdom, pensionär och alla som står utanför arbetsmarknaden hur tänker sig Reinfeldt att deras ”karriär” ska kunna bytas?

De flesta av alla dessa människor i utanförskap vill inget hellre än att ha åtminstone EN ”karriär”. Men den rätta sanningen idag i Sverige är att är du inte fullt frisk, har en bra utbildning och ett bra jobb så kan du inte heller skapa dig en ”karriär”. Du ges inte möjlighet att utbilda dig eller omskola dig och om du mot förmodan kan göra det så är risken stor att du sitter i en skuldfälla som gör att det inte är möjligt att vara flexibel på en allt mer krävande arbetsmarknad. Till detta kommer dessutom hela den psykiska belastningen att inte ha pengar, att vara till börda för andra och att stå utanför samhället.

 

Nä du Reinfeldt, det där med att byta ”karriär” låter snyggt men är inget annat än att säga till de som finns i marginalerna i vårt samhälle ”vi skiter egentligen i dig men du kan få lite smulor från vårt bord så att du möjligtvis överlever men inte så att du får så mycket kraft så att du orkar resa dig”!

 

Men okey Reinfeldt. Vi alla andra kan tänka oss att byta karriär, vi kan följa ”vår” ledare. Du får dock börja!

Det är verkligen på tiden med en ny ”karriär” för Dig!

 

 

 

 

Efter en veckas tystnad så satt….

…han då äntligen där i sin första lite större och längre intervju, Löfven, socialdemokraternas ”nye” frälsare? 🙄

Som ivrig, jäktad Stockholmare märkte man kanske egentligen inte någon större skillnad när han nu satt där för att prata jämfört med den sista veckans tystnad. Det går inte fort för Löfven!

Själv funderar jag att hur ska karln egentligen klara sig mot retorikproffsen ReinBorg och deras små sladdisbarn i allianspartierna. Kommer verkligen Löfven att få en endaste syl i vädret i de olika debatter som komma skall?

Men kanske hans nära på tysta debatt teknik kan få människor i övriga delar av Sverige att känna igen sig? Kommer hans lilla saktfärdighet i talande att accentuera hans fundersamma tålmodiga trygga framtoning? Finns det möjligtvis en poäng i att se på en tankfull tryggis i motsats till de ivriga lejonhannarna i ReinBorgs konstellationen? 💡

Men kommer den ivriga, jäktade storstadsmänniskan verkligen sitta kvar och lyssna till Löfvens utläggningar. ❓ Hur rätt han ändock kanske har i sakfrågor så kan det ske att ingen märker detta för då har man redan hastat iväg till kaffebryggaren för att orka med att höra på den utdragna stakande sirapsrösten.

 

Kom det då fram något vettigt i intervjun? Egentligen inget nytt förutom då att de frågor som förenklas av media har en betydligt större vidd och bredd än vad de olika medieaktörerna kommer att bry sig om att rapportera. Naturligtvis finns det mer i Löfvens tal om att satsa på kvinnor och jämställdhet i arbetslivet än vad media vill rapportera. Eller vad media kan förstå!

 Som facklig företrädare är man alltid för jämställdhet! Det går inte att särskilja människor i arbetslivet pga av kön om man vill vara trovärdig facklig ordförande och ha en i grunden grundad måttstock i människors lika värde !  ❗

Samma sak gäller självklart för kärnkraften. Ska man avveckla kärnkraften och se på när jobb försvinner pga att det inte finns tillräckligt med energi eller ska man ta det i en takt som gör att både energiförsörjningen säkras och att jobben uppkommer.

Löfven har haft ETT slags jobb och som sådan måste man, som vi alla andra, se till just det intrresset som han då företräder och nu sitter han på en annan slags stol och måste vidga sina frågor och synsätt till att gälla andra. Egentligen inget konstigt med det men media kommer att leta efter förenklade förklaringar till allt.

 För inte ligger det väl i det allmänna intresset att kunna få information om den verkliga verkligheten utan allmänintresset är väl det intresse som media vill skapa för att kunna kalla det allmänintresse? Eller? :mrgreen: