Inför Söndagen den 13 nov, Paulus tar ton!

Fil 3: 17-21, 4: 1

 

17Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. 18Många – jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar – är fiender till Kristi kors, 19de lever så att de slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska. 20Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. 21Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.

4 1Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.