Inför Söndag den 13 nov.

Am 8: 4-14

 

Dom över utsugare

4Hör detta, ni som trampar på de fattiga
och utrotar de svaga i landet!
5Ni säger: ”När är nymånadsfesten över
så att vi kan sälja säd,
och sabbaten
så att vi får öppna kornboden?
Då skall vi minska måtten
och lägga på priserna
och fuska med vågen,
6köpa de fattiga för pengar
och de nödställda för ett par skor
och sälja spillet som säd.”
7Herren har svurit vid Jakobs stolthet
att aldrig glömma något de gjort.
8Skulle inte jorden skälva för detta
så att alla som bor där får sorg?
Skulle inte hela jorden stiga och sjunka
som Nilen, Egyptens flod?
9Den dagen, säger Herren Gud,
låter jag solen gå ner vid middagstid
och lägger jorden mörk på ljusa dagen.
10Jag vänder era fester i sorg
och alla era sånger i klagan,
jag klär alla höfter i säckväv
och låter alla gå med rakat huvud,
jag sänder sorg som efter ende sonen
och låter slutet bli en bitter dag.
11Ja, den tid kommer,
säger Herren Gud,
då jag sänder hunger över landet –
inte hunger efter bröd,
inte törst efter vatten,
utan efter att höra Herrens ord.
12Då skall de irra från hav till hav,
driva omkring från norr till öster
och söka efter Herrens ord,
men de skall inte finna det.
13Den dagen skall vackra flickor och unga män
segna ner av törst,
14de som svär vid Samarias synd
och säger: ”Så sant din gud lever, Dan!”
och: ”Så sant Beer Shevas starkhet lever!”
– de skall falla och aldrig resa sig mer

Min totala icke logik…….

I mina försök att inte vara cynisk så brukar jag inte  kopiera in bilder från andra men just den här som nu cirkulerar tyckte jag var dråpligt ”elak” och då kan den ju få passera även hos mig. Hur den logiken  fungerar just nu hos mig är dock ett heeeeelt annat ämne   🙂