Den diktande svenska allmänheten……

….har på Newsmill fått ett litet rum!

Den 13 oktober publicerades på Newsmill en dikt av Göran Greider vilket följdes av en massa kommentarer i form av dikter. Gå gärna till Newsmill,s ”diktsida”.

 

Det här är Göran Greiders dikt:

”Det jag ser är hur en ny politisk elit
tillsammans med
en ny medial elit
kämpar ned en gammal elit.

Den borgerliga övermakten
slukar en
förborgerligad socialdemokrati.

Kvar är alla orättvisorna,
de som de två
nya eliterna inte intresserar sig för.

Aldrig har så litet motstånd gjorts”