Jimmie Åkesson (SD) verkar…..

…tro att världen snurrar runt honom och hans partis åsikter. Att det som går emot just hans åsikter måste definieras som en politisk manifestation av andra mot just honom.

I SvD i onsdags framförde han en debattartikel där han anser att Gudstjänsten i Storkyrkan under riksmötets öppnande är en politisk demonstration mot honom och hans partis åsikter.

Han framställer sin egen definition av begreppet ”mångkulturalismen” och jämställer de som inte har samma uppfattning som han själv såsom anhängare av en ideologi ? som splittrar gemenskapen i samhället.

Förutom det mycket diskutabla att jämställa ”mångkulturalismen” med en enhetlig  ideologi verkar han inte förstå det totalt motsägelsefulla i sin artikel. Att samtidigt säga att 7 av 8 partier i Sverige står bakom mångkulturalismen och jämställa detta med EN idelogi och dessutom påstå att denna idelogi splittrar samhället och förstör gemenskapen i detta samhälle verkar tyda på en slags narcissism där han inte ser att just Hans lilla parti enbart har stöd av ca 5% av befolkningen och att de övriga 95% de facto står bakom de övriga 7 partierna. Att då påstå att dessa 95% sår splittring och stör gemenskapen i samhället verkar i mina ögon lite väl magstarkt. Kanske det är som så att det är ”någon annan” som står för splittringstendenserna och urholkar det gemensamma.? Men vem denne ”någon” är kommer nog inte Jimmie Åkesson att förstå.

Huruvida det finns ett gemensamt ”kulturarv” som Åkesson utrycker det skulle man naturligtvis kunna diskutera och framförallt vari detta i så fall skulle bestå i. Vad Jag däremot vänder mig emot är Hans påstående att för honom är ”ceremonin för mig en viktig manifestation för vårt gemensamma kulturarv, de tankar och föreställningar som byggt vårt land.” Om Åkessons tankar skulle vara en definition på vårt gemensamma kulturarv så kan vi med säkerhet säga att de flesta som nuförtiden vistas i Sverige helt plötsligt inte delar detta ”kulturarv”. Och om just Åkessons tankar och föreställningar är det som byggt Sverige som land så är det tydligt att de flesta som nuförtiden vistas här egentligen de facto vistas någon annanstans eftersom Åkessons tankar och föreställningar inte har någon grund i vårt lands historia, och definitivt inte i den svenska Kristna historien.

Åkesson kan däremot ha rätt i att Kristendomen har haft stor betydelse för Sveriges historia och utveckling liksom den har det i de flesta av västvärldens länder. Däremot påstår han något mycket märkligt genom ” Det är kristendomen och dess värderingar som utgör grunden på vilket vårt samhälle vilar, trots att det tycks vara svårt för många att acceptera.” Men har ”karln” överhuvudtaget inte funderat över hur Hans egna värderingar så fundamentalt går stick i stäv mot den Kristendomstolkning som varit rådande i vårt land under lång tid. Varför sätter Han sig själv i den sitsen nu att faktiskt påstå att : Jag Jimmie Åkesson med mina värderingar som går stick i stäv med de kristna värderingarna vill gå ifrån den grund som det svenska samhället vilar på.!? För det är ju faktiskt det hans värderingar leder till.

Åkesson anser att en Gudstjänst i Storkyrkan är ”mångkulturalistiskt jippo” och innan dess kallar an sig själv för att vara  ”inte är religiöst troende i egentlig mening.”

En fråga som är att tänka på : Är olika religioner per automatik att jämställa med olika ”kulturer”?

I det svenska samhället idag finns det människor som bekänner sig till olika religioner. Att därmed bevista en Kyrka med dess religiösa innebörd såsom anhängare av en annan religion är att betrakta som ett bevis på att det går att samtala över religionsgränser för att kunna samsas i det av oss gemensamma samhället. Att framför riksdagsledamöterna som representerar människor av olika religiösa förhållningssätt gemensamt demonstrera att religionens företrädare kan uttrycka sin tro i samvaro tyder på ett generöst och kamratligt ställningstagande med respekt för allas olika tro. Möjligtvis kan det vara som så att Åkesson som icke troende har svårt med det gemensamma. Att se att tro kan rå över kulturer, språk, hudfärg är i många religioner en del av vardagen. Men i den kyrka som Åkesson hävdar är en grund för Sverige är ÄVEN en icke troende mycket välkommen. Det är just detta generösa för att välkomna alla människor som kanske skiljer den troende människan från Jimmie Åkesson och sverigedemokraterna. För den troende finns en djupare mening i det mänskliga livet. Det liv som faktiskt är det gemensamma för alla människor oavsett religion eller ursprung.

Se även Domprosten i Stockholm, Åke Bonnier och Biskop Jan-Olof Johansson replik till Åkesson här.

HÄR skriver Kaplan, Khan, Koumi och Szyber.

Är Sveriges TV rädd för Gudstjänster…

…eftersom de igår inte sände Gudstjänsten från Storkyrkan i Stockholm i samband med Riksdagens öppnande?

Frågan är berättigad utifrån att SvT sände mycket annat kring öppnandet inkluderat debatter innan själva sändningen satte igång från Riksdagen.

Har föregående års debatt kring Biskop Eva Brunnes predikan och Sverigedemokraternas naivt barnsliga tilltag att tåga ut ur kyrkan fått SvT att i år tona ner evenemanget?  Eller är det som så att Jimmi Åkessons debattartikel i SvD i onsdags gjort att TV mediet nu inte vågar sända det som för många av oss andra är en viktig händelse? Likadant som att Riksdagens öppnande sänds i TV som en högtidsstund för många så är Gudstjänsten i Storkyrkan ett evenemang som är en fin och traditionell händelse och borde naturligtvis sändas som ett inslag i den allmänna bevakningen av öppnandet. Att det dessutom i år var en interreligiös Gudstjänst är av viktig betydelse i samband med att våra folkvalda skulle närvara i kyrkan. I SvT,s ansvar borde ligga att bevaka en Gudstjänst som endast sänds en gång per år specifikt för våra Riksdagsledamöter. Detta om något är ett såkallat allmänintresse.