Ang Hem och Hyra,s Chefred Susanna Skarrie inlägg på Fb.

I föregående blogginlägg har jag visat på det viktiga ställningstagandet som Hyresgästföreningen genom dess pressekreterare André Johansson gör och där Hyresgästföreningen tar avstånd från (medlems) tidningen Hem och Hyra,s redaktionella skrivna uppmaning att ”Gå ur Svenska Kyrkan”.

 

Chefredaktören på Hem och Hyra, Susanna Skarrie, inlägg på facebooksidan tål dock att reflekteras över.

 

Först vill jag ändå konstatera att artiklarna på sidorna 42-43 i tidningen Hem och Hyra har ett godhjärtat syfte genom att försöka ge råd och tips till människor som inte riktigt får pengarna att räcka till. För många människor i vårt samhälle idag är den ekonomiska verkligheten problematisk.

Detta är säkert också för Svenska Kyrkan ett ständigt återkommande tema i och med dess dagliga kontakter med människor i utsatta situationer.

 

Det viktiga i hela frågan, och som Chefred Skarrie försöker undvika, är inte att tidningen visar på att människor genom aktiva val kan få mer pengar i plånboken. Utan det är det faktumet att tidningen såsom i första hand en medlemstidning för en organisation försöker visa på att man som medlem kan gå ur andra organisationer och därmed spara pengar. Dessutom försöker man genom ett, enligt mig, ideologiskt resonemang peka ut endast En organisation, nämligen SvK.

 

Om Hem och Hyra hade menat att man som medlem i HGF och dessutom i en ekonomiskt pressad situation skulle ta och se över alla sina medlemskap i alla organisationer hade det naturligtvis varit en helt annan sak. Hade man då i all välmening sagt något i stil med: ”Se över dina medlemskap i Hyresgästföreningen, fiskeföreningen, schackklubben, det politiska partiet, Svenska Kyrkan, eller vilka föreningar man nu är med i”, hade man inte gjort ett religiöst/ ideologiskt ställningstagande.

Detta skulle då ha kunnat jämföras med pkt 1 i tidningens ”fyra enkla tips….”på sid 43 som lyder ”Se över dina abonnemang”.

 

Förhoppningsvis har redaktionen och den ansvarige utgivaren för Hem och Hyra öppnat upp en fundering kring vad för slags religiösa/ ideologiska aspekter som ska få framföras i tidningen.

Ang Kommentar från pressekreteraren på HGF.

I kommentaren på blogginlägget angående ”protestera mot hyresgästföreningens uppmaning att gå ur svenska kyrkan” har pressekreteraren på HGF, André Johansson, påpekat att HGF inte kan påverka det redaktionella i tidningen Hem och Hyra, även fast det är en medlemstidning. Han påpekar även att HGF inte har uppmanat någon att gå ur Svenska Kyrkan och han säger vidare att ”Vi tar avstånd från den typen av skrivningar” med syftning på Hem och Hyras artikel.

 

Det är naturligtvis bra med ett förtydligande från HGF i denna fråga. Framförallt tyder just meningen  ”Vi tar avstånd från den typen av skrivningar” att HGF har observerat det fundamentalt felaktiga i artikeln och att inte ideologiska /religiösa motiv ska spela in.

 

Min åsikt är att jag förväntar mig att André tar med sig denna fråga upp till Förbundsstyrelsen och Ordförande Engman. Den här frågan har på ett mycket tydligt sätt visat på svårigheten och det farliga med att lägga ut föreningens och medlemmarnas tidning på en kommersiell aktör med, kanske, en helt annan agenda än vad HGF bör stå för. Om HGF ska ha en tidning som vänder sig till sina medlemmar måste det också gå att påverka det redaktionella innehållet så att inte tidningen i någon fråga går emot föreningens intressen.

Vidare bör det även observeras att stadgarna inte tar upp frågan hur föreningen ska ställa sig till religionens roll.

Det är, enligt mig, inte rekommendabelt att gå ur HGF utan det är alltid bättre att såsom medlem försöka påverka organisationen till ett bättre medvetande och ansvarstagande kring samarbetspartners.