Ska Hyresgästföreningen uppmana medlemmarna att gå ur Kyrkan ?

I tidningen Hem och Hyra,( nr 5 aug 2011) uppmanas medlemmar på sid 43 under rubriken ”fyra enkla tips som ger dig mer pengar över” att gå ur Svenska Kyrkan.

Tidningen har en ansvarig utgivare men är samtidigt ett officiellt organ och medlemstidning för Hyresgästföreningen.

En uppmaning av den här sorten är ett religiöst/ ideologiskt ställningstagande som enligt min mening måste vara förankrad i den normala beslutsprocessen som gäller för Hyresgästföreningen. Som mångårig medlem och aktiv inom föreningen har jag aldrig sett ett beslut på någon nivå som har haft till syfte att uppmana människor att gå ur en annan medlemsorganisation som Svenska Kyrkan de facto är. Jag har inte heller uppfattat att det i stadgar eller i löpande medlemsmöten har fattats några beslut om att Hyresgästföreningen och dess engagemang står i något motsatsförhållande till Svenska Kyrkans verksamhet.

 

Artikeln finns endast i pappersupplagan med motiveringen att eftersom det är en medlemstidning så går inte allt att lägga ut på nätet men eventuellt kommer just uppmaningen till medlemmarna att läggas ut på ”webben” under rubriken ”tips för hyresgäster”(mailkontakt 31 aug)

Artiklarna på sid 42-43 i tidningen Hem och Hyra står under avsnittet ”aktuellt” under den övergripande rubriken ”Var fjärde hyresgäst är pank”. Såsom fjärde punkt under tips står uppmaningen:

Gå ur Svenska Kyrkan. I alla

fall om du inte är troende.

Drygt sju miljoner svenskar är

medlemmar i Svenska Kyrkan,

många troligtvis utan att de vet

om det. Innan 1996 blev alla

svenskar medlemmar automa-

tiskt vid födseln. Men det är

enkelt att gå ur och du kan tjäna

tusenlappar på köpet. Kyrko-

avgiften är i snitt en procent av

inkomsten.”

 

Här står en uppmaning att gå ur Svenska Kyrkan med en viss reservation om du nu skulle råka vara troende. Troendebegreppet är självklart ett begrepp som kan specificeras på olika sätt i olika sammanhang och är ett mycket trubbigt begrepp, framförallt om det ska användas såsom enda signal för att bestämma om en person kan vara medlem i Svenska Kyrkan. Vid samtal med människor framkommer det ofta många skäl till varför man vill vara medlem i Kyrkan. Exemplen kan förutom att den enskilda människan har någon slags tro spänna över att det är tradition inom familjen, historiskt perspektiv på att tillhöra Svenska kyrkan, man vill stödja de kulturella värdena och byggnader etc.

 

Att Hyresgästföreningen inte anser att de som blev medlemmar före 1996 inte vet om vad de är medlemmar i för organisationer är frapperande. Framförallt när de flesta av dessa numera är myndiga och därmed måste anses ha en fri vilja och vara ansvarstagande medborgare full kapabla att fatta sina egna beslut om sina liv. Hur Hyresgästföreningen grundar sitt ”troligtvis” om svenskarnas vetskap om Svenska Kyrkan finns ingen hänvisning till. Detta måste därmed behandlas som en helt subjektiv åsikt. En grund för att se om svenskarna är medvetna om att de är med i Svenska Kyrkan skulle kunna vara att se på de fakta om engagemang som finns inom Kyrkan. Över 300 000 svenskar per vecka bevistar någon slags gudstjänst. Över 100 000 svenskar sjunger i 5000 körer. Över 50% av de nyfödda i Sverige döps. Konfirmandarbetet engagerar över 30% av ungdomarna i Sverige. Av alla giftermål i Sverige väljer över 35% att gifta sig i Svenska Kyrkan. Av alla de som begravs i Sverige har de anhöriga i över 80% av fallen beslutat att begravningen ska ske i Kyrkans regi.(www.svenskakyrkan.se)

 

Eftersom Hyresgästföreningen med ca 500 000 medlemmar anser att ”du kan tjäna tusenlappar” på att inte vara med i Svenska Kyrkan kan det vara intressant att schematiskt se vad man får för avgifterna i de båda organisationerna.

Avgiften till Svenska Kyrkan tar fasta på två faktorer, dels på vilken församling man tillhör men också på hur mycket man tjänar. Den som inte har så mycket betalar därmed mindre än den som har mycket. Detta kan då jämföras med avgiften till Hyresgästföreningen som har ett upplägg där den som är fattig betalar lika mycket som den som är rik. En låginkomsttagare betalar därmed ungefär lika mycket i Kyrkoavgift som medlemsavgiften är till Hyresgästföreningen.

 

Genom kyrkoavgiften får man exempelvis vara delaktig i att vårda och underhålla i många fall helt unika historiska byggnader vilka man dessutom kan få utnyttja för meditation, samtal, gudstjänster och ett stort utbud av musik .Man är delaktig i att hjälpa människor i nöd och trångmål både här hemma och utomlands och därmed bidrar man också till att se till så att människor vid exempelvis stora katastrofer får möjlighet till att överleva. Man hjälper till med ett omfattande ungdomsarbete och därmed ett förebyggande socialt arbete och ett överbryggande av fördomar gentemot andra människor av andra kulturer och religioner. Man gör det möjligt att se till så att äldre, familjer, människor i krissituationer och socialt utsatta får samtal och möjlighet till diakoni. Man deltar i möjligheterna att ge alla människor en stort utbud av kultur. Man får personligt råd, stöd och hjälp vid livets stora skeenden såsom vid dop, vid äktenskap och även vid begravning där det mesta runt dessa viktiga tillfällen ingår i medlemsavgiften.(www.svenskakyrkan.se)

 

I Hyresgästföreningens avgift får man hjälp med juridiskt stöd i hyresfrågor och möjlighet till hjälp med hyresförhandlingar. Diverse rabatter och förmåner hos affärsidkare och tidningen Hem och Hyra.(www.hyresgastforeningen.se/Bli_Medlem)

 

Det är härmed möjligt att se vad man får för avgifterna i de respektive organisationerna och jämföra vad som är det viktiga i en människas liv.

Men! Hur bedömer man en stor hungersnöd jämfört med den enskilda privata hyran? Kan man jämföra att man i en avgift får en tidning 8ggr per år jämfört med det stöd, hjälp man får av kunnig,engagerad personal som finns där när en anhörig dör? Ska man jämföra hyreshusets gårdsfest med sitt eget giftermål?

 

Det här är självklart två olika organisationer med två helt olika inriktningar och det troliga är att ca 70% av Hyresgästföreningens medlemmar också är medlemmar i Svenska Kyrkan, eftersom detta är organisationsprocenten för svensken i gemen. Konsekvenserna för Hyresgästföreningen skulle troligen få katastrofala följder om Kyrkans medlemmar ansåg att de inte samtidigt kan vara medlemmar i andra organisationer.

Svaret på rubrikens fråga är därför för mig ett tydligt Nej! En organisation ska naturligtvis inte uppmana till att dess medlemmar inte ska vara medlemmar i en annan organisation om det inte är uppenbart att det är två helt skilda ideologiska/ religiösa aspekter som står mot varandra.

Det finns därmed inte heller någon anledning att Kyrkans medlemmar faller i ett ställningstagande för antingen den ena eller den andra organisationen.

 

Däremot tar jag för givet att Hyresgästföreningens Förbundsstyrelse och dess ordförande Barbro Engman redovisar vart det har fattats ett beslut att uppmana medlemmar att inte vara med i Svenska Kyrkan och om ett sådant beslut inte har fattats åtgärdar frågan och de som då är ansvariga för att uppmaningen har uppkommit ställs till ansvar.

Samtidigt hoppas jag att de av Svenska Kyrkans medlemmar som också är medlemmar i Hyresgästföreningen ställer fråga till berörda styrelser i Hyresgästföreningen och ställer krav på att åtgärder vidtas.

 

5 kommentarer

 1. Jag gick med glädje ur Svenska kyrkan då jag inte tror på det de står för. Trots denna blasfemiska handling hjälper jag till ekonomiskt och praktiskt med både Svenska och utländska hjälpinsatser helt utan att visa upp hur fin kristendomen är för andra. Snarare så gör jag det för att jag vill hjälpa andra och helt utan baktanke.

 2. Med tanke på ordförandes egna klavertramp, så förvånar ovanstående inte mig!

  http://luleavarvet.wordpress.com/2012/04/13/barbroengmanlulea/

 3. Hyresgästföreningen står alltså inte bakom detta. Vi tar avstånd från den typen av skrivningar.

  André Johansson

 4. Hej, Hyresgästföreningen har ingen möjlighet att påverka det redaktionella i Hem och hyra. Det är en mycket riktigt en medlemstidning, men den är helt fristående i den meningen.

  Vi har alltså inte uppmanat någon att gå ur svenska kyrkan. Lovar.

  André Johansson, pressek. på Hyresgästföreningen

 5. fa´n va bra skrivet! vilken glöd!

  Håller fullständigt med dig, tidningen ska inte uppmana folk att gå ur Kyrkan. Fick nästan ont i magen när jag läste det.
  Det är kränkande mot kyrkan


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Men vad tycker Du då?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s