Inför helgen

Gud

Du som ser vårt dagliga liv

Hjälp oss att få förmågan att koppla av

Hjälp oss att få förmågan att tänka på andra

Hjälp oss att få förmågan att umgås med alla

Hjälp oss att få förmågan att se Din natur

Hjälp oss att få förmågan att kunna använda oss av Din natur för vår  läkning

Tack för att Du ser och tänker på oss

Amen

 

(Ps….. du Gud kan du inte ordna så att jag hittar Kantareller i helgen…..snälla!?)

Att säga ”förlåt” är aldrig lätt…

…..anser Hem och Hyra,s chefredaktör Susanna Skarrie i senaste numret av tidningen.

Hon menar där att hon ändå har lärt sig att säga förlåt och ber därmed alla som har tagit illa vid sig av Hem och Hyras uppmaning att går ur Svenska Kyrkan om förlåtelse.

Det är naturligtvis bra att chefredaktören går ut i sin krönika med ett ”förtydligande”? Men som i sitt inlägg på Facebook sidan försöker hon att visa på att det som de facto skrevs i förra numret av tidningen Hem och Hyra inte skulle uppfattas som det av de flesta ändock gjorde dvs en uppmaning att gå ur Svenska Kyrkan. Skarrie skriver nu i sin krönika ” fundera över sitt medlemskap i Svenska kyrkan i förra numret!” men i tidningen skrev dock journalisten en uppmaning ”Gå ur Svenska Kyrkan”. Detta är självklart inte någon slags uppmaning till en ”fundering” utan ett medvetet ordval utifrån en ideologisk/ religiös synvinkel.

I Skarries krönika visar hon på att människor har påpekat olika sätt varför man ska vara med i Svenska Kyrkan vilket hon också instämmer i. Detta är nog gott och väl men samtidigt gör ju detta hennes resonemang det uppenbart att hon inte ännu förstår huvudproblemet, dvs att en medlemstidning som representerar en organisation uppmanar sina EGNA MEDLEMMAR  att gå ur en annan organisation. I och med att en organisations medlemstidning uppmanar till att gå ur, eller med Skarries ord ”fundera över sitt medlemsskap i Svenska Kyrkan”, så gör man ett ställningstagande i en ideologisk/ religiös fråga och därmed ett  övertramp eftersom det inte med tydlighet går att finna ut att Hyresgästföreningen såsom medlemsorganisation står i klar kontrast till Svenska Kyrkan.

Påpekas bör att Hyresgästföreningen har tagit helt avstånd från Hem och Hyras uppmaning (fundering? *fniss*) och deras ordval.

Saken kommer nog inte att mer aktualiseras i Hem och Hyra och förhoppningsvis kommer även journalisten som skrev artikeln och uppmaningen att sätta sig in i sakfrågorna mer innan han skriver ideologiska/ religiösa uppmaningar i framtiden.

Personligen vill jag även nu säga att jag tycker att många artiklar i Hem och Hyra belyser många aktuella problem i dagens tredjedelssamhälle. De som har bra bostäder är ofta de som har en ekonomisk makt medan de som skulle behöva bra bostäder (eller bostad överhuvudtaget) inte har de ekonomiska möjligheterna. De sistnämda står ofta också i en marginaliserad situation på många andra områden vilket omöjliggör ett aktivt deltagande i samhället och det ”rättvisa samhället” är nog tyvärr en utopi nuförtiden.

Till de som tillhör Svenska Kyrkan och som blivit förvånade och upprörda över Hem och Hyras agerande kan vi väl tillsammans komma överens om att protestera mot de tendenser i samhället som tycker det vara helt naturligt att kunna ”klanka ner på”  religiösa människor i olika sammanhang. Låt oss också vara uppmärksamma på liknande uppmaningar som Hem och Hyra,s att gå ur Svenska Kyrkan.

Bättre att säga sin mening högt och tydligt med en gång och, om det behövs, protestera mot orättvisor och orätta uppmaningar och påståenden. Bara för att man tillhör Svenska Kyrkan och (förhoppningsvis) är kristen behöver man inte jämt vara tyst!

I frid

 

 

Grattis Hälsingborg!

,,,och dess fotbollslag som redan grejat guldet.

Men som Djurgårdare får man som vanligt bita på naglarna och käka Novalucol ett tag till.:(

 Samtidigt är man ibland förundrad över hur de bestämmande ”gubbarna” resonerar. Nu blev domare Hansson även i den här Djurgårdsmatchen inblandad i ett antal tveksamma domslut. När sedan supportrarna blir , rätt eller orätt, förbaskade på honom ska han nu anmäla saken för att klubben troligen ska få fler böter. Samma sak hände förra gången Hansson dömde Djurgårdsmatchen och efter den matchen och de domsluten fick klubben böter. Detta ska dock inte ses som att jag tar de såkallade supportrar som kastar in grejer och gapar slagdängor mot domarna i försvar och betecknar dessa supportrar  som några små änglalika varelser. Det som de ibland har för sig är direkt förkastansvärt!

De beslutande gubbarna kunde kanske ändå visa på lite fingertoppskänsla och inte sätta Hansson att döma Djurgårdsmatcher just nu. Tydligt är att han inte tror sig vara särskilt omtyckt vid Djurgårdens matcher och hans domslut kanske därmed inte är de mest genomtänkta och domsluten mot Djurgården kan och bör diskuteras. Att han definitivt inte är fansens kelgris just nu står säkert klart för de flesta. Varför då sätta en sådan ”säkerhetsrisk” att döma?

Idag är man kaxig! :)

Man måste naturligtvis glädjas åt de senaste dagarna. Först går fotbollsmännen ut och mosar motståndarna och dagen efter så går hockeygubbarna ut och gör detsamma. Motståndare vid båda tillfällena var förortsgänget AIK som nu alltså fått pisk två dagar i rad.

DIF är bäst i STAN! 🙂

En trevlig sida på Facebook!

Här är en sida på Facebook som borde vara av intresse för var och en med en kristen åskådning och som ser evangeliet som en möjlighet för en befrielse för de som på något sätt är ”förtryckta”

https://www.facebook.com/#!/pages/Befrielseteologiskt-n%C3%A4tverk-Liberation-Theology-Befrielseteologi/163209983733197

Jimmie Åkesson (SD) verkar…..

…tro att världen snurrar runt honom och hans partis åsikter. Att det som går emot just hans åsikter måste definieras som en politisk manifestation av andra mot just honom.

I SvD i onsdags framförde han en debattartikel där han anser att Gudstjänsten i Storkyrkan under riksmötets öppnande är en politisk demonstration mot honom och hans partis åsikter.

Han framställer sin egen definition av begreppet ”mångkulturalismen” och jämställer de som inte har samma uppfattning som han själv såsom anhängare av en ideologi ? som splittrar gemenskapen i samhället.

Förutom det mycket diskutabla att jämställa ”mångkulturalismen” med en enhetlig  ideologi verkar han inte förstå det totalt motsägelsefulla i sin artikel. Att samtidigt säga att 7 av 8 partier i Sverige står bakom mångkulturalismen och jämställa detta med EN idelogi och dessutom påstå att denna idelogi splittrar samhället och förstör gemenskapen i detta samhälle verkar tyda på en slags narcissism där han inte ser att just Hans lilla parti enbart har stöd av ca 5% av befolkningen och att de övriga 95% de facto står bakom de övriga 7 partierna. Att då påstå att dessa 95% sår splittring och stör gemenskapen i samhället verkar i mina ögon lite väl magstarkt. Kanske det är som så att det är ”någon annan” som står för splittringstendenserna och urholkar det gemensamma.? Men vem denne ”någon” är kommer nog inte Jimmie Åkesson att förstå.

Huruvida det finns ett gemensamt ”kulturarv” som Åkesson utrycker det skulle man naturligtvis kunna diskutera och framförallt vari detta i så fall skulle bestå i. Vad Jag däremot vänder mig emot är Hans påstående att för honom är ”ceremonin för mig en viktig manifestation för vårt gemensamma kulturarv, de tankar och föreställningar som byggt vårt land.” Om Åkessons tankar skulle vara en definition på vårt gemensamma kulturarv så kan vi med säkerhet säga att de flesta som nuförtiden vistas i Sverige helt plötsligt inte delar detta ”kulturarv”. Och om just Åkessons tankar och föreställningar är det som byggt Sverige som land så är det tydligt att de flesta som nuförtiden vistas här egentligen de facto vistas någon annanstans eftersom Åkessons tankar och föreställningar inte har någon grund i vårt lands historia, och definitivt inte i den svenska Kristna historien.

Åkesson kan däremot ha rätt i att Kristendomen har haft stor betydelse för Sveriges historia och utveckling liksom den har det i de flesta av västvärldens länder. Däremot påstår han något mycket märkligt genom ” Det är kristendomen och dess värderingar som utgör grunden på vilket vårt samhälle vilar, trots att det tycks vara svårt för många att acceptera.” Men har ”karln” överhuvudtaget inte funderat över hur Hans egna värderingar så fundamentalt går stick i stäv mot den Kristendomstolkning som varit rådande i vårt land under lång tid. Varför sätter Han sig själv i den sitsen nu att faktiskt påstå att : Jag Jimmie Åkesson med mina värderingar som går stick i stäv med de kristna värderingarna vill gå ifrån den grund som det svenska samhället vilar på.!? För det är ju faktiskt det hans värderingar leder till.

Åkesson anser att en Gudstjänst i Storkyrkan är ”mångkulturalistiskt jippo” och innan dess kallar an sig själv för att vara  ”inte är religiöst troende i egentlig mening.”

En fråga som är att tänka på : Är olika religioner per automatik att jämställa med olika ”kulturer”?

I det svenska samhället idag finns det människor som bekänner sig till olika religioner. Att därmed bevista en Kyrka med dess religiösa innebörd såsom anhängare av en annan religion är att betrakta som ett bevis på att det går att samtala över religionsgränser för att kunna samsas i det av oss gemensamma samhället. Att framför riksdagsledamöterna som representerar människor av olika religiösa förhållningssätt gemensamt demonstrera att religionens företrädare kan uttrycka sin tro i samvaro tyder på ett generöst och kamratligt ställningstagande med respekt för allas olika tro. Möjligtvis kan det vara som så att Åkesson som icke troende har svårt med det gemensamma. Att se att tro kan rå över kulturer, språk, hudfärg är i många religioner en del av vardagen. Men i den kyrka som Åkesson hävdar är en grund för Sverige är ÄVEN en icke troende mycket välkommen. Det är just detta generösa för att välkomna alla människor som kanske skiljer den troende människan från Jimmie Åkesson och sverigedemokraterna. För den troende finns en djupare mening i det mänskliga livet. Det liv som faktiskt är det gemensamma för alla människor oavsett religion eller ursprung.

Se även Domprosten i Stockholm, Åke Bonnier och Biskop Jan-Olof Johansson replik till Åkesson här.

HÄR skriver Kaplan, Khan, Koumi och Szyber.

Är Sveriges TV rädd för Gudstjänster…

…eftersom de igår inte sände Gudstjänsten från Storkyrkan i Stockholm i samband med Riksdagens öppnande?

Frågan är berättigad utifrån att SvT sände mycket annat kring öppnandet inkluderat debatter innan själva sändningen satte igång från Riksdagen.

Har föregående års debatt kring Biskop Eva Brunnes predikan och Sverigedemokraternas naivt barnsliga tilltag att tåga ut ur kyrkan fått SvT att i år tona ner evenemanget?  Eller är det som så att Jimmi Åkessons debattartikel i SvD i onsdags gjort att TV mediet nu inte vågar sända det som för många av oss andra är en viktig händelse? Likadant som att Riksdagens öppnande sänds i TV som en högtidsstund för många så är Gudstjänsten i Storkyrkan ett evenemang som är en fin och traditionell händelse och borde naturligtvis sändas som ett inslag i den allmänna bevakningen av öppnandet. Att det dessutom i år var en interreligiös Gudstjänst är av viktig betydelse i samband med att våra folkvalda skulle närvara i kyrkan. I SvT,s ansvar borde ligga att bevaka en Gudstjänst som endast sänds en gång per år specifikt för våra Riksdagsledamöter. Detta om något är ett såkallat allmänintresse.