Engagerad tid….

…har naturligt nog tagit musten ur bloggskrivandet.

Har under fyra veckor ägnat mig åt annat skrivande och olika fantastiska möten med massa människor i glädje och sorg. Det är viktigt att vara i den världsliga verkligheten också och inte enbart finnas i den virtuella verkligheten…….men det är klart att förr eller senare är man tillbaka 🙂