Inför helgen..

Gud

Glöm inte din sons uppdrag, att hjälpa de behövande, de utsatta, de fattiga, de marginaliserade.

Se den stora nöden i Afrika och använd Din kraft till att hjälpa alla de människor som lider av svält, sjukdomar, torka och umbäranden.

Hjälp även oss andra att se den andre. Att efter vår förmåga hjälpa den behövande. Att vi ska inse att de som nu är i så stor nöd i Afrika verkligen behöver allas vår styrka, vår hjälp och vår kärlek.

Amen