Inför veckan

Gud

Du som ser oss sådana vi är

Hjälp de av oss som nu behöver den årliga välförkänta vilan

Gud,

Du som märker hur vi har det

Hjälp de av oss som inte har råd eller möjlighet till vila

Gud,

Du som älskar oss och alltid vill oss väl

Hjälp de av oss som bär på sjukdom och smärta att få lindring

Amen

Engagerad tid….

…har naturligt nog tagit musten ur bloggskrivandet.

Har under fyra veckor ägnat mig åt annat skrivande och olika fantastiska möten med massa människor i glädje och sorg. Det är viktigt att vara i den världsliga verkligheten också och inte enbart finnas i den virtuella verkligheten…….men det är klart att förr eller senare är man tillbaka 🙂