Inför helgen

Gud

Tack för att vi får vila ut hos Dig

Tack för att vi får del av Din sol och värme

Tack för att vi får del av hela Din gemenskap

Amen