In i veckan

Gud

Ge mig kraft att bry mig om andra människor

Ge mig tid att ägna mig åt andra än mig själv

Ge mig ro att arbeta för andra

Tack för att Du hjälper mig

Amen