Citat

” När den fattiges skjorta är genomvåt

av hårt arbete

ge då noga akt.

Då ska du få se

att änglarna samlar upp

svettpärlorna som vore de diamanter.”

 

//Dom Helder Camara

Se ”Hundra Svenska år”….

….en uppmaning i de här tiderna när historielösheten sprider sig.

Se den utmärkta dokumentärserien ”Hundra svenska år” på SVT2.

Här får man en bra, men ibland ytlig, bild av framväxten av det numera  relativt jämställda svenska samhället där ”den vanliga människans” kamp för ett värdigt och rättvist liv porträtteras. Kom ihåg att enbart för 90 år sedan hade inte vanligt ”folk” rösträtt och för 70 år sedan sköt maktens folk ihjäl demontrerande löntagare. Nu ser vi att välfärden raseras i en snabb takt och klass skillnaderna ökar med drastisk tydlighet. De fattiga blir fattigare och de rika blir betydligt rikare. En trend som pågår sedan 1990 talet och där den individualistiska människan frambärs som symbol av de som har den ekonomiska makten och därmed  får större utrymme med konsekvensen att solidariteten med ”den andre” minskas.

Det som våra förfäder offrade sitt svett, sitt blod och även sina liv för under de senaste hundra åren har försvunnit  just genom att det relativa ökande välståndet har gjort att de som växt upp under de senaste ca 30 åren  inte längre har några referenspunkter till dåtiden. Därmed har den egocentrerade människan fått fotfäste i vårt samhälle och till glädje för de som har något kommersiellt att erbjuda och tjäna pengar på.

En kristen värdegrund måste bygga på solidaritet och Guds enorma kärlek för de som har det sämst ställt. En kristen grund kan inte hävda den egocentrerade människan och dennes begär efter materiella ägodelar och förskjutande av kärleken till nästan………….

……………..ungefär så går mina tankar när jag ser SVT2 serie! 🙂

 

Är Finländarna rasister?????

Genom en artikel i DN idag kan man få uppfattningen att den Finländska polisen och staten bedriver en slags total registrering och dessutom separering av utländska medborgare.

Genom olika färger på identitetshandlingarna ska framförallt polisen lätt kunna urskilja en utländsk medborgare från en Finländsk medborgare.

Är det bara jag som får hemska ilningar efter ryggraden när man så tydligt ska utskilja en grupp från en annan med en symbol. Har vi inte sett just sådana tilltag förr i Europas historia. På 30 talet fanns det ett land som använde sig av olika symboler, bla gula stjärnor, för att urskilja olika slags människor. Är vi på väg åt samma håll i vårt grannland?

Eller har bara Finnarna nu fått storhetsvansinne efter sitt VM guld över storebror Sverige? I vilket fall som helst så frågar jag mig hur utlänningar från Europa ska urskilja sig i identitetshandlingarna? Är du medborgare i ett EU land får du resa med en identitetshandling som resedokument (fastän det i praktiken oftast måste till ett pass också pga resebolagens bestämmelser). Fast om du då som ”utlänning” från exempelvis Sverige får ett identitetskort som är brunt så kan du då inte använda din rättighet som EU medborgare. Hur gör du då också om du är en ”utlänning” men minderårig? Får du då ett brun/lila kort?

På mig verkar det vara mer ett försök till avgränsning mot övriga världen, förutom EU, som Finnarna försöker uppnå. Man skulle naturligtvis kunna reflektera över varför ”utlänningars” kort är just bruna och att det då avspeglar sig i Finnarnas syn på ”de” som kommer ”utifrån”. Eller att just de inhemska Finnarnas kort är blåa och om då detta har med en viss politisk färgskala att göra , men jag avstår från större reflektioner i just den frågan. 😉

Nä, Finland det är HÖG tid att reflektera över Ert synsätt mot oss ”utlänningar” för annars kanske vi börjar med att skaffa symboler vi också som en motvikt mot Era tilltag mot oss svenskar, asiater, afrikaner, amerikaner etc……kanske vi kommer att skaffa en symbol som uttrycker att en människa kommer från Finland….vad sägs om en liten ”papperskniv” som dinglar i ett halsband runt en ”utlänning” som kommer från Finland och som tydligt demonstrerar attityden från oss ”svenskar” mot Er ”utlänningar”. Ja ja *suck* Finland..du kära gamla kompis….snart e Du bara gammal….o passé….

 

 

Inför veckan

Gud

Hjälp mig i mitt behov av kraft för att orka med den kommande veckan

Hjälp mig i mitt behov av sömn för att orka använda Din kraft

Hjälp mig i min strävan efter att orka hjälpa andra

Amen

 

Dikt……………

 

” Du är mitt barn,
min
älskade.

Jag gläder mig över dig.

Stå här bredvid mig och se på dig själv,

låna mina ögon så att du kan se riktigt bra.
När du ser med mina ögon kommer du att se

att det onda du har gjort och det goda du inte har gjort,
ord
en du har sagt som du inte borde ha sagt,

orden du skulle ha sagt men inte har sagt,

skadorna du har åsamkat,

hjälpen du inte har gett,

inte är hela berättelsen om dig.

Du är inte det du inte lyckades göra.
Ditt värde mäts inte i framgång.

Du var oändligt dyrbar redan innan du drog ditt
första andetag,

vacker före kläderna och konstgreppen,
god i ditt innersta.

Och nu är det dags att avslöja

den godhet som döljer sig bakom din rädsla att
misslyckas.

Du överröstar ingivelsen att vara snäll, för den
händelse att den ska avvisas,

du sväljer leendet,

du kväver skrattet,

du håller tillbaka handen som skulle hjälpa.
Du kuvar din vrede

när du ser människor som behandlas illa eller lider
för den händelse att det du kan göra inte räcker,
att du inte kan laga felet

att du inte kan lindra svedan,

att du inte kan ställa saker till rätta.

Vad spelar det for roll om du inte ställer det till rätta?
Vad spelar det for roll om dina försök inte förflyttar berg?
Det spelar alls ingen roll.

Det enda som spelar roll är att du lever ut sanningen
om dig.

Det enda som spelar roll är att du viker undan slöjan
och låter din godhet lysa igenom.

Det enda som spelar roll är att du lever så som jag har
skapat dig.

Det enda som spelar roll är att du har skapats till mig,
skapats till att likna mig
,

skapats till godhet.”

//Desmond Tutu 

 

Trevligt citat

 

Misslyckanden och skuld sluter dina ögon
så att du inte ser mig.

Ångest och smärta vrålar med din röst
och du hör mig inte.

Skuldkänslorna får dig att vända dig bort
och du tror att jag har gått min väg.

Men genom allt är jag här,

här där du grät ensamma tårar för min skull,
här där du trodde att du inte ville ha mig.
JAG ÄR.

”Varför har du övergivit mig?”
Jag hör ropet genom en hel evighet.
Mitt barn, jag är här.

Jag vet vad du gör.

Jag gråter for din skull när du glider bort från allt
som är rätt,

när du vänder ryggen mot allt som är gott.
Jag gråter för din skull.

Jag ser den skada du tillfogar en annan människa.
I
min hand håller jag din hand.

I min hand håller jag den människas hand som du skadar.
I detta nu,

i detta ögonblick.

Jag står mellan er två och ingen av er ser mig.

I ena handen håller jag mitt älskade barns hand,
min kära som är förblindad av lidande.

I andra handen håller jag mitt älskade barns hand,
min kära vars grymhet och skuld döljer mig.

Men jag är här

hos er båda,

mellan, inom och överallt omkring er båda.
JAG ÄR.

// Desmond Tutu

Predikan 2011-05-22

Predikan den 22 maj 2011 på temat att älska varandra och växa i tro.

Predikan  den 22 maj 2011

Har Ni varit kära någon gång???

Jag var kär en gång…………..ja iofs har jag varit kär flera gånger…..rätt många om jag tänker efter…hm hm

men just den här gången som jag tänker på så räckte inte kärleken riktigt till. Jag gick under lång tid med massa tankar, ångest och försökte lösa upp för mig själv hur jag skulle göra. Men kom till slut fram till att vi måste gå skilda vägar. Även fast vi var kära var vi inte bra för varandra.

När jag till slut, där i mitt velande meddelade mitt beslut så såg jag hur ledsen den andre blev, hur besvikelsen kom, hur en stor sorg spred sig över hela ansiktet och ögonen tårades. Den här lidelsen gjorde naturligtvis att hela jag fylldes av en enorm sorg och rädsla när jag förstod att jag faktiskt sårat och kanske tom skadat någon som jag tyckte om.

Kärleken kan faktiskt vara rätt svår!

En liknande känsla fast då från andra hållet uppkommer när man får beskedet att den andre träffat någon annan eller att den vill skiljas av andra orsaker.

Besvikelsen, rädslan och tankar på ”Varför” sprutar ohejdat genom kroppen och ibland är det omöjligt att kontrollera och man gör och tänker de mest konstiga saker. Livet går knappt att kontrollera.

Kärleken kan vara fruktansvärt jobbig!

När jag tänker på hur kärleken sägs kan vara tänker jag också på hur den där killen eller tjejen i sena tonåren känner sig när den i hela sitt liv får höra hur mycket den är älskad, hur söt och rar den är, hur kär den vuxna personen är….fast övergreppen fortsätter år ut och år in.

Den så kallade kärleken kan inte bara vara svår och fruktansvärt jobbig utan rent av obehaglig, hemsk och rent av avskyvärd.

Att prata om kärlek tas ofta som alldeles givet som en God sak!

Men!? Är den vanliga kärleken jämt god?

Den här tiden på kyrkoåret handlar texterna ofta om kärleken och om relationer och man ska ”älska varandra”.

Veckans text är en bön från Jesus till Gud om att relationen mellan honom och Gud också ska gälla mellan Gud och lärjungarna när Jesus går bort. Lärjungarna ska få del av Guds enorma kärlek,sprida den och växa i sin tro!

Men om kärleken och att ”älska varandra” bara slår upp obehagligheter i ens inre, vad är kärleken värd då?

Hur ska man kunna älska varandra om man bara ser detta som något hemskt? Som väcker fruktansvärda minnen?

Hur ska man kunna växa då?

Vad är det egentligen för kärlek som Jesus pratar om?

Jag anser att ”Kärleksbegreppet” måste fyllas med ett innehåll och med andra ord.

Ett sådant kan vara ordet RESPEKT !

Respekt för den andra människan. Respekten för att den andre är född med en annan hudfärg, ett annat språk, en annan religion. Respekten för att den andre har ett annat kön, en annan sexualitet eller en annan åsikt än vad jag eller Du har. Respekt att se att den andre faktiskt nästan är exakt likadan som jag eller Du.

Respekten handlar också om det enormt svåra att stå där framför spegeln och respektera sig själv. Att respektera sig själv med alla de brister som jag har, men också med alla de fördelar som jag besitter.

Kärleksbegreppet är också ordet OMSORG

En omsorg som inte inskränker sig att skänka en slant till de behövande långt, långt därborta.

Utan en omsorg om den där andre som man dagligen möter. En tanke och omsorg som innebär att man verkligen med hela sitt sinne bryr sig om. Att man inte bara frågar hur det står till utan även, efter sin egen förmåga, försöker hjälpa till så att den andre mår bra. En omsorg som innebär att man också ser den där som man ibland inte ser, eller inte VILL se.

Att visa omsorg om den som gråter i sitt inre, den som är fattig, den som är sjuk, den som inte tycker sig räcka till. En omsorg om den som på olika sätt är marginaliserad i vårt stressiga och många gånger hänsynslösa samhälle.

Men omsorg innebär också att försöka visa omsorg om sig själv. Om det så gäller att reflektera över stress, mat, motion, vila, alkoholen eller drogerna. Omsorgen över sig själv ger en möjlighet till att få kraft att visa omsorg om allt runt ikring.

Kärleksbegreppet måste nog gå ändå lite längre än respekt och omsorg. Kärleken måste innebära en OMFAMNING!

Att säga till den andre att just Du är välkommen till mig, välkommen in i min sfär. Att prata med den där som de flesta inte ens ser, eller VILL se. Att finnas där för den som just där och då behöver en mänsklig kontakt. En kontakt som går utöver respekten, utöver omsorgen. En kontakt som innesluter den andre med mig själv. En kontakt som har ett rum i min famn.

Omfamningen innebär också en själv.

Jag vet inte hur det är just för Dig men för mig är det här så oerhört svårt och som jag jämt får slita med.

Att stå där framför spegeln och faktiskt tycka om sig själv. Att stå där och erkänna att man inte är perfekt men att man själv nog ändå är helt okey. Man försöker ju faktiskt göra det bästa man kan.

Respekten, Omsorgen, Omfamningen är det som gör kärleken.

Kärleken får en mening.

När då Jesus står där och säger till lärjungarna ”Älska varandra såsom Jag har älskat Er” är det en mening av respekt, omsorg, omfamning och den djupa relation som Gud vill ha med var och en av oss.

Jesus menar att Gud respekterar just Dig precis som Du är. Vad Du än har för hudfärg, kön, sexualitet eller vad du än kan ha gjort. Gud respekterar Dig precis som du är.

Men! Vi, du och jag, som har det så svårt där framför spegeln då? Gud respekterar inte bara oss utan visar särskild omsorg om just oss, Vi som kanske har sårat någon, skadat oss själva, är sjuka, fattiga eller som är marginaliserade.

Jesus fick ett stort uppdrag av Gud. Det säger han själv där han står i synagogan i Nazareth.

Han säger att Gud har sagt åt honom att frambära ett glädjebud till de fattiga, att Han sänt honom till att förkunna befrielse för de som är fångna och att ge de förtryckta frihet.

När Gud respekterar dig, visar speciell omsorg över dig så omfamnar Gud dig precis som Du är och ger den kärlek som är ämnad just för Dig. Vem Du än är.

En kärlek som just genom Guds glädje över Dig, Du kan ge till mig och som Du och Jag kan ge till andra.

En kärleksförklaring från Gud som visar på den relation som Gud vill ha med dig, med Mig och med alla andra. En relation som gör det möjligt för oss att skapa relationer med andra.

Skapa kärleksrelationer som möjliggör för Dig, för Mig, för oss alla tillsammans, att börja växa.

Amen!

Inför helgen

Hej Du Gud!

Hur mår Du?

Tack för att Du tar hand om oss

Tack för att Du vakar över våra liv

Kan Du, Gud göra oss en tjänst, tror Du?

Hjälp oss att i helgen som kommer komma ut i Din natur

Hjälp oss att försöka vila våra stressade kroppar och sinnen

Hjälp oss att komma till nästa vecka med ny friska krafter så att vi kan fortsätta Ditt verk

Tack för att Du mår bra och vill oss alla väldigt väl

Hej! Hej!

Amen

Inför veckan

Gud

Hjälp mig med mina många uppgifter den här veckan

Hjälp mig att se nyheterna som kommer i min väg  med glädje

Hjälp mig att få styrka, kraft och mod

Hjälp mig med att också kunna ge styrka, kraft och mod till de som så väl behöver det

Amen

Apropå dagens datum…

…som är den 14 maj bör man komma ihåg att det enbart är 80 år sedan Svensk militär sköt mot sina egna landsmän i Ådalen.

Jag anser att historielösheten, i det allmer individualistiska och i viss mån egocentrerade samhälle som  de senaste 20 åren har vuxit fram i Sverige, gör att man måste påminna om att vanliga arbetande människor under  de senaste hundra åren har gått samman för att tillsammans skapa bättre förhållanden för alla medborgare i vårt samhälle. Detta håller mycket fort på att raseras, delvis pga att de som nu växer upp är vana vid att få bestämma själva över sitt eget liv utan att behöva bry sig om hur andra har det och att dessa andra enbart kan få hjälp av gemensamma resurser och delvis på att de som sitter på möjligheterna att beskriva verkligheten till stor del beskriver en verklighet utifrån medieägarnas villkor och som då  gynnar de som har pengar, arbete och är fullt friska.

Glöm inte Ådalen -31 då fem Svenska människor sköts till döds av Svensk militär som var utkommenderad pga fabriks och kapitalägarnas oro över sina eventuella individualistiska vinster.

Här vilar

en svensk arbetare

stupad i fredstid

vapenlös värnlös

arkebuserad

av okända kulor

Brottet var hunger

Glöm honom aldrig

// Erik Blomberg

Inför helgen

Gud

Tack för att vi får vila ut hos Dig

Tack för att vi får del av Din sol och värme

Tack för att vi får del av hela Din gemenskap

Amen

In i veckan

Gud

Ge mig kraft att bry mig om andra människor

Ge mig tid att ägna mig åt andra än mig själv

Ge mig ro att arbeta för andra

Tack för att Du hjälper mig

Amen

Små livsviktiga funderingar

Disk!!!!

Har ni funderat över disken nångång? Det där brokiga samlingen av diverse roliga mönster som samlas i hon. Roliga mönster både ifråga om olika slags porslinsfigurationer, glas och metall ändamålsnyttigheter. men också ifråga om alla slags olika matrester i diverse stadier av processer?

Som ni förstår har jag inte diskmaskin utan skrubbar för hand. Den första tanken är självklart hur rent och fint det är där i diskhon när man har mycket att göra. Eller snarare när det är mycket annat som ska göras. Hur kommer det sig?

Den andra tanken är hur det kommer sig att det helt plötsligt är nästan slut på kaffe och även Te muggar i skåpen men enbart kanske två tallrikar och ett par bestick tillsammans med alla olikfärgade muggar i hon. Oftast sker just detta under tiden av ett dygn. Jag äter väldigt mycke men även hos mig finns det en begränsning i matkonsumtion under ett dygn (fast ibland tvivlar jag även på detta *s*) Men tydligen inte ifråga om användandet av muggar. Tyder detta på att jag a) dricker för mycket kaffe? b) Dricker för mycket Te? eller c) att det är en kombination av både a och b? Nu är det dessutom som så att jag i princip enbart dricker Te på morgonen så…? Men varför sker detta under just ett speciellt dygn? Ett dygn då jag knappt varit hemma dessutom?..hm hm hm…Har jag kanske något Kaffeslörpande litet spöke som visar sig när jag själv inte spökar ikring?

Räkningar!

Är det inte konstigt att räkningar alltid betalas i absolut sista minuten? Det finns goda möjligheter att betala allt innan. Man vet naturligtvis (förhoppningsvis?) när nästa månad ska inträffa och därmed så är det inte speciellt svårt att inse att hyran kanske borde betalas eller att nytt parkeringsmärke måste inhandlas, men ändå så väntas det in i det sista. Det verkar finnas någon inre röst som säger åt en att vänta, vänta vänta….räkningarna kan ju försvinna. Försvinna ut i tomma intet. Du, ja just Du Micke kanske inte behöver betala den här månaden…kanske kanske…

 En helt igenom absurd situation och totalt onödig att försätta sig i. Men ändå hamnar man däri så många gånger. Är det något slags missriktat hopp? Kanske ett slags flyktbeteende? Eller bara ren fundamental inomkroppslig förmåga för prioriteringar i livet? Okey, räkningar är viktiga men är det inte så mycket annat som EGENTLIGEN är viktigare? Eller…..?

Ja bara en del små funderingar så här en måndagsförmiddag! Och Ja jag har egentligen en massa annat att göra än att blogga….men alla dessa ”viktiga” funderingar måste också få finnas…eller hur e det nu….