Inför veckan

Gud

Tack för att Du nu har fört in nytt ljus i våra liv.

Tack för att Du nu har gett oss kraften åter.

Tack för att Du nu har gett oss livet, återigen.

Amen