Inför veckan!

Gud!

Hjälp oss att gå in med kraft och glädje i vårt arbete

Hjälp oss att gå in med värdighet i denna speciella vecka

Hjälp oss med tanke och reflektion

Hjälp oss att komma ihåg Din son, vår vän

Amen

Ett tänkvärt citat!

”När vi misslyckas kan vi vilja gömma oss för Gud. men Gud vänder sig inte bort från oss. Gud stöter inte bort oss. Våra misslyckanden kan ge Gud större möjligheter att fånga vår uppmärksamhet.” // Om Godhet, Desmond Tutu