Inför helgen

Gud

I tanken på dig finner jag min vila

Amen

Bara en koll

Det här behöver inte läsas eftersom det mer är en slags läro skrift. Dvs det handlar om att jag i min totala tekniska okunnighet försöker få in lite bloggskrift från telefonen.
Eftersom jag sitter tentavakt för de som så modigt har givit sig in i att försöka sig på att förkovra sig i det Hebreiska skriftspråket anser jag att jag kan försöka lära mig de moderna attiraljerna som har kommit fram 2000 år  senare.

Många anser att en grundförutsättning för en korrekt tolkning av de bibliska orden är kunskap i originalspråken.
Naturligtvis kan denna kunskap vara av godo  men enligt min mening är den i vårt moderna samhälle överdriven. Det är med dagens enorma utbud av hjälpmedel mycket möjligt att skaffa sig betydligt bättre vetskap om bibelordens möjliga betydelser än om man besitter halvknaggliga språkkunskaper i originalspråken. Många ggr tvingar man stackars studenter att kasta bort en enorm energi på språkkunskaper som de flesta  sedermera knappast kommer att använda i det dagliga förvärvet. Istället borde studenterna använda energin till att  lära sig Nya konstruktiva kunskaper som går att praktisera i vårt nuvarande samhälle och med tanke på den Nya religiösa kartan.

Bara en tanke så här i mina små lãrohãnder som just nu knåpar fram text på det relativt nya sättet. 🙂

Inför veckan

Gud

Tack för att Du nu har fört in nytt ljus i våra liv.

Tack för att Du nu har gett oss kraften åter.

Tack för att Du nu har gett oss livet, återigen.

Amen

Tänkvärt citat!

”The God of Abraham is a God of promise”. Christianity is a religion of the future. Even Jesus post-Easter appearances to his disciples are not so much theophanies as promissory events reminiscent of the call to Abraham to move into the great future laid open to him by God”

”In taking on human flesh, God gathers the entire universe into the divine life, and because of Christ´s and our own inseparability from this universe there can be no personal liberation from the cosmos, but only with it.”

// John F Haught

Inför helgen!

En helg av eftertanke men ändå fylld av framtidshopp!

Bönen för helgen är kort och gott….

GUD

Tack, tack för att Du finns

Amen

Inför veckan!

Gud!

Hjälp oss att gå in med kraft och glädje i vårt arbete

Hjälp oss att gå in med värdighet i denna speciella vecka

Hjälp oss med tanke och reflektion

Hjälp oss att komma ihåg Din son, vår vän

Amen

Ett tänkvärt citat!

”När vi misslyckas kan vi vilja gömma oss för Gud. men Gud vänder sig inte bort från oss. Gud stöter inte bort oss. Våra misslyckanden kan ge Gud större möjligheter att fånga vår uppmärksamhet.” // Om Godhet, Desmond Tutu