Inför veckan!

GUD!

Du som ser våra inneboende skillnader

Du som märker våra olika förmågor

Du som respekterar oss oavsett vilka vi är

Hjälp oss att komma tillsammans och att förverkliga Din verklighet för alla människor!

Amen