Puritan…

…riskerar jag nog att bli kallad nu när jag hävdar att den här ”nya” sajten som vänder sig till redan gifta för att på ett lätt sätt kunna erbjuda ett eller flera vänsterprassel på ett enkelt och konstruktivt sätt handlar om en ren ekonomisk kommersialisering av människors olycka.

 Sajtens VD som intervjuades när han själv var på semester för att fira sitt 10 års jubileum som gift skulle själv aldrig vara otrogen. Sa han!

I och för sig skulle man kunna hävda att det är upp till och var och en vilka man har sex med och att det är den enskildes egen skyldighet att ansvara för sitt eget liv. Jag har egentligen inget emot att människor får ha sex med vilka de vill. Just det kan nog läggas in under det egna ansvaret och den egna viljan. Om de är fria och singlar.

Det blir dock en skillnad när man faktiskt har ingått ett avtal, ett förbund, en känslomässig (eller icke känslomässig?) förbindelse. Då är inte ansvaret och skyldigheterna enbart upp till dig själv som enskild individ utan det är fråga om två personer som har ett gemensamt ansvar. Frångår man då det ansvaret och ger sig ut på egen hand och tar egna beslut som riskerar att påverka andra människor har man frångått de avtal som man ingått med en annan människa.  I vanliga affärs sammanhang är det en typ av avtalsbrott. I känslomässiga relationer torde det dock vara fråga om mer än ”bara” avtalsbrott av en ”affärsuppgörelse.

 Man kan i ett sådant här fall inte hävda sin personliga frihet för det påverkar åtminstone en annan människa. (under försutsättning kanske dock att inte just den andre är med på noterna) Det kan naturligtvis också påverka flera personer som exempelvis barnen man har.

Jag anser att man har en skyldighet att verka för att inte riskera att skada andra människor. Man ska göra sitt yttersta för att inte göra någon annan illa. Sitt eget välbefinnande får man då sätta åt sidan. Känner man dock att sitt egocentrerade Jag måste få utlopp får man då klargöra situationen för alla som berörs av besluten. Det är inte ett enskilt beslut att gå iväg och ha lite kul vid sidan om, även fast man själv kanske anser att det är bäst och nyttigast  för en själv.

Är man då en av dessa personer som medvetet  underlättar att människor riskerar att göra andra människor illa är man också att betrakta som en mycket egocentrerad individ och tom rätt onskefull. I förlängningen av ett sådant synsätt så riskeras alla normer och värderingar som ett samhälle bygger på och som genomsyrar relationer mellan människor.

Jag anser att man har en skyldighet att förhindra att människor skadar sig själv eller andra. I den mån det går.

Därmed är en ”otrohetssajt” som då vänder sig till personer som har ingått överenskommelser med varandra att betrakta som en slags uppmaning till ”brott”.

Det är skönt att vara puritan ibland 🙂

Inför helgen!

GUD!

Ge mig mod

Ge mig kraft

Ge mig styrka

Att lägga saker åt sidan och vila ut i Din värme och famn.

Amen

Nedsjunken..

…i ett antal böcker, där texten som man vet finns där har haft en konstig förmåga att inte ge sig tillkänna, har det inte blivit mycket bloggande eller diskuterande på annat håll den här veckan. Men var sak har sin tid!

Dessutom har det utmärkta programmet Open Office haft en förmåga att strejka lite då och då vilket har inneburit ett smått av helig förargelse inom mig. 👿  Är jag koncentrerad på andra saker vill jag helst att allt det andra som kan ses som serviceanordningar inte ställer till trassel.

En bit in i nästa vecka är det dock färdigt. Hoppas jag. 🙄