Kommentar från Mig ang KT,s chefredaktör….

Kyrkans tidnings chefredaktörs inlägg

Det är trevligt och bra att chefredaktören för KT snabbt reflekterar över ”engagemanget” som blivit pga en artikel angående anställningen av en Imam av Sofia församling. Dessutom är det bra att han också observerar det som han kallar ”mailkedjor och kampanjkommenterande” vilket tyvärr så ofta förekommer från en del håll istället för att ta en saklig debatt med välgrundade åsikter.
Jag delar förvåningen över allt denna hätskhet och ilska som genomsyrar en del inlägg som då ska komma från de som säger sig stå för en kristen syn och ha Jesus i sitt centrum. Det är minst sagt anmärkningsvärt.
Frågan väcks varför så många verkar vara så rädda? Är det okunnigheten om ”den andre” som ännu en gång får ett ansikte? Varför är man inte trygg i sin egen kristna uppenbarelse?

Naturligtvis kunde säkert en annan juridisk person stått för anställningen men hade inte detta varit att ducka för det sekulära etablissemanget vilja att stå i framkant och dessutom för de krafter i samhället som söker splittring istället för försoning ?
Nu sopar Sofia mattan med långa processer och tar krafttag för att snabbt och konstruktivt få saker genomförda. Det är att vara lyhörd för ungdomarnas bästa, vilka säkert är trötta på de ”vuxnas” många gånger veliga och långdragna processer. Det är också ett sätt att visa på en stark vilja till dialog mellan ungdomar och vuxenvärlden men också mellan de många olika religioner som nu finns och kommer att finnas i Sverige framöver.
De ungdomar som växer upp kommer att finnas i en multireligiös omgivning! Det är bra att De tidigt får en inblick i varandras olika synsätt.

SILVET SILVER SILVER SILVER SILVER SILVER

Petter Northug blev för stark.

De Svenska grabbarna gjorde dock en helljuten insats!

Tack för allt:

Daniel, Johan, Anders, Marcus

Inför helgen !

Gud!

Hjälp oss med tid för vila

Hjälp oss med tid för läkande

Hjälp oss med tid för helande

Hjälp oss med tid för ro

Tack Gud för att Du är all tid!