En fantastisk modell

I söndags var vi på  Charlottensburgs gård i Solna. En 200 år gammal gård mitt i stan där nu hembygds museet huserar.
Ni som har intresse och / eller anor från gamla Hagalund bör besöka gården. Där finns en modell av Hagalund så som stadsdelen såg ut på 30 talet.

Hagalund ansågs som en av de fattigaste o mest problematiska delarna av Stockholm o Sverige.
Fint att ha anor från det riktiga
”fattig Sverige”. Man förstår de behövandes behov.

image

Tensta Gospel i Essinge kyrka

image

Tensta Gospel i Essinge kyrka

image

Ikväll ”syndar” jag tillammans med kommendör Persbrant!

JAG dricker rödvin…. o Persbrant skjuter……

image

Kyrkan som politisk aktör eller inspiratör

Här är panelen som hade ett samtal i Storkyrkan den 6 nov 2014 i enlighet med ovanstående rubrik.
Trevligt belevat samtal o en god bakelse till kaffet i pausen

image

Romson, skatt, skepp, boende, miljö och diverse medias obefogade hysteri!

När man hållit på med båtar i 50 år så blir man nyfiken när våra regeringsmedlemmar har båt eller skepp!

I ett antal dagar nu har den nye regeringsmedlemmen Åsa Romson figurerat som hackkyckling på twitter och facebook. Detta framförallt pga ett par artiklar av Expressens Michael Syrén. Uppslaget till dessa artiklar hämtar Michael från SD tidningen ”nyheter idag”, vilka själva har hoppat på frågan utifrån ett par inlägg på sajten Flashback.

Jag tar inte upp det faktum att Expressen hänvisar o använder sig av en SD tidning vilket är märkligt.
Är det här allvarligt?
Ja, skulle man kunna säga utan att tänka efter. Det är alltid problematiskt när en regeringsledamot påstås fuska.

Men är det EGENTLIGEN så allvarligt? Ska inte också en regeringsledamot kunna vara en vanlig människa och agera som vanliga människor. Ska vi ställa högre krav på en regeringsledamot in absurdum?

Så låt oss kika på vad som hänt:

Michael Syrén ”avslöjar” att Romsons make med kamrater inköpt bottenfärg till sitt stora skepp ”Jens Kill” och bottenmålat denna med en kopparbaserad antifouling färg.
Kanske inte ett optimalt alternativ. Finns möjligtvis andra färger.
Är då denna färg förbjuden som Expressen påstår?
Fom 2011 får den ej användas. Har nu familjen Romson målat sitt skepp med färgen innan 2011 har de EJ gjort fel. Se kemikaliinspektionen.
Nu påstår vissa konspiratoriskt lagda människor att man borde måla med annan färg eller inte måla.
Kanske finns annan färg men i övrigt ett horribelt påstående. Målar man inte med bottenfärg på denna typ av skepp så blir påväxten enorm vilket kommer att innebära att skeppet går mycket saktare och man måste förbruka mer kraft för att framföras.
Mer kraft på motorn= Mer diesel= Mer avgaser= Mer miljöförstöring

En annan sak som Michael Syrén påstår är en miljöpåverkan av så kallat ”gråvatten”.
Detta är bad, tvätt o diskvatten. Med andra ord en mycket liten miljöpåverkan. (om man ej råkar vara riktigt smutsig själv eller använder kemikalier till att tvätta och diska med)
Gråvatten bör dock ej släppas ut i vatten. Därför släpper exempelvis husvagnsägare, sommarstugeägare mfl ut sitt vatten i skogen för där renas det naturligt. För att man ska kunna släppa ut gråvatten med gott samvete från sitt skepp går det dock att sätta på ett litet filter som renar. I artiklarna framgår Ej om Romsons skepp har ett sådant billigt och lättpåsatt filter.
Om inte = klantigt, men dock långt ifrån någon miljöbov

Tredje påståendet som förekommer i debatten är att vid renovering av tankarna så epoxirenoverades  skeppets färskvattentankar. Här påstås att det släpps ut giftig Bisfenol A. Det är mycket riktigt att Bisfenol A finns som en substans i Epoxi. Dock är vetenskapen mycket oense om detta har någon påverkan på människor. Vi är ständigt utsatta för Bisfenol A men det enda området där man rekommenderar att man ej ska använda det är i nappflaskor.
Nu framgår det ej av artiklarna hur renoveringen av skeppets ståltankar gått till. Dock brukar man renovera med epoxi utvändigt. Vilket i sig då innebär att Bisfenol A överhuvudtaget ej fäller ut.
Troligen därmed att detta påstående överhuvudtaget ej har bäring.

I artiklar förekommer också uppgiften att familjen Romson de facto BOR på skeppet. Jag har ej kunnat kontrollera detta men det medför onekligen andra synsätt.
Först har det klagats på att de använder olja/fossilt bränsle för värme. Är det överhuvudtaget konstigt? Vad skulle de kunna använda som värme på sitt skepp och som har mindre miljöpåverkan? Fjärrvärme, el, pellets, sol o vind är alla uteslutna som huvudkälla. Det är ett flytande skepp vi talar om!
Detta innebär att påståendet om att Romson inte tar sitt miljöansvar är befängt. Det måste finnas möjliga klara alternativ för att kunna ändra värmekälla.

Sedan kommer vi då till det som Expressen (som enda verkliga tidning skriver om) nämligen eventuell skattebrott.
När bilder på skeppstanken kom så ser man att det är ”gegga” och grönfärg som skeppets ägare nu försöker få bort. Det är ett lovvärt initiativ. ”Geggan” sätter igen munstycken och spridare vilket gör att det blir mer orena avgaser och att motorn drar mer bränsle.
”Gegga” i många dieseltankar är pga levande organismer och annat skräp. Att det samlas just i båt och skeppstankar har att göra med att dieseln är i tankarna mycket längre än i ex biltankar. I bildieseln har man tillsatt olika medel som ökar på beväxtningen. Därför är det också skillnad när man tankar diesel på en sjömack jmf med att tanka på en bilmack. Diesel som ska användas i båtar köps ej på land.
Man ser också på bilderna att det är grön färg vilket då Romsons talesperson medgett att det är ”gröndiesel”, dvs till viss del skattebefriad. Skillnaden mot ”blank” diesel är ca 1,50 kr/lit. Blank diesel används av de flesta motorfordon i privat nyttjande. Grön diesel används till olika slags maskiner och till kommersiellt utnyttjande. Dessutom är olja till uppvärmning grönfärgad. Här är en kort sammanfattning över skatteregler.(ej komplett)
Frågor som måste besvaras:
Är det en båt eller skepp?
Är det för privat bruk eller kommersiellt?
Har de fått intyg om skattebefrielse?
Behöver de skattebefrielse?
Använder de bränslet till värme eller trafik?

Om det är som så att de bor på skeppet får man antaga att just värmen drar i särklass mest bränsle. Värmediesel är grönfärgad.
Tilläggas bör att skeppet ofta enligt bilderna o texten går för segel.

Det är med andra ord inte helt lätt att klarlägga vad som har skett eller vad som gäller.
Jag har därför lyssnat runt på hur bekanta som bor på skepp här i Stockholm gör.
Eftersom Romson enbart har EN tank så har jag lyssnat på de som sitter i samma situation.
De flesta som bor och dessutom har en motor i sitt skepp beställer grön diesel (olja för värme) och sedan betalar de en mellanskillnad om de använder motorn. Någon sa också att han tankade blank diesel och sedan begärde tillbaka skillnaden från staten.

Vi ser nu att det inte är helt lätt det här. Enligt tidningsuppgifterna har också Romson kontaktat skattemyndigheten för att få instruktion om vad som gäller.
Om det nu är som så att Romson i just skatte/ bränsle fallet gjort fel skulle det förvåna mycket om skattemyndigheten kräver de på extra avgift enär de har frågat skattemyndigheten vad som gäller.

Totalt sett kan man konstatera att Michael Syrén på Expressen försöker koka soppa på en spik. Att han försöker få till att allt är så självklart när det i själva verket är rätt krångligt.
Tidningar har till uppgift att kontrollera vårta makthavare men det bör ske med en viss urskiljning. Hitintills så har inte Expressen gjort det!

Jag fick inte svar från ”Steffe” (Stefan) Löfvén….men

 

……..ett svar från en kommunikatör kom.(se nedan)
Tyvärr ser det mörkt ut att nuvarande regeringen med (s) och (mp) tar fram den mycket informativa sidan om invandring som Erik Ullenhag hade initierat.
Mycket synd. Borde vara ett prioriterat område även för den nya regeringen!

”Hej Micke.

 

Med anledning av regeringsskiftet ser vi nu över regeringens webbplatser – regeringen.se och government.se.

Webbplatserna är arkiverade så som de såg ut den 30 september 2014 och kommer att göras tillgängliga för de som frågar efter dem via arkivet.

 

När det gäller webbsidan Vanliga påståenden om invandring så är den avpublicerad från webbplatsen.

I dagsläget går det inte att säga om den kommer att återpubliceras och när det kan ske i så fall.

 

Återkom gärna till webbplatsen då och då för att hålla dig uppdaterad kring vad som händer på området.

 

Vänliga hälsningar

Nadja

 

Nadja Ben Ammar

Kommunikatör

 

Kommunikationsfunktionen

Arbetsmarknadsdepartementet

08-405 56 70 / 070-556 70 48

 

www.regeringen.se/arbetsmarknad

www.government.se/employment

https://twitter.com/arbetsmarkdep

 

 

 

Tror Ni jag får svar av ”Steffe” Löfvén?

 

Meddelande: Hej Stefan!
Förstår att det just nu är mycket som behöver ändras på regeringens hemsida.
Dock borde Ni kunna ha kvar sidan med alla mytbildningar angående invandring som Erik Ullenhag hade satt ihop.
Inte en så kontroversiell sida.
En bra sida att hänvisa till i diskussion med xenofobiska krafter.
Sidan fanns här http://www.regeringen.se/sb/d/17468

Med vänlig hälsning
Micke

 

Du som inte förstår vad SD står för! LÄS! LÄS! OCH LÄS ALLT!

Följande är hämtat ur polisnasarens blogg
(jag tar ej ansvar för ev felaktigheter)

Läs länkarna! VIKTIGT!
I motioner ser man verkligheten

http://polimasaren.wordpress.com/2014/09/18/20-motioner-i-sds-varld/

Väntar Du bara på Din tur?

image

Många som behöver söka skydd nånstans

image

Nu har man nyttjat sin….

….. naturliga demokratiska rättighet.
Nu är det 3 år till nästa val och då får ni den unika möjligheten att återigen rösta på mig 🙂

image

Reinfeldt,s logik….

image

Svenskarna har kämpat för rättvisa! Dock inte alla! (M)oderaternas ”track record”

 

Under 1900 – 2000 talet har svenskarna KÄMPAT för rättvisa och ojämlikhet både i Sverige och utomlands.
Varje reform genomförande har skett med svett och tårar av våra släktingar under en lång tid för att Sverige skulle bli känt som världens mest jämlika land.
Motståndare mot jämlikheten har dock hela tiden funnits.
Efter 8 år, perioden 2006-2014, har det som våra förfäder kämpat för slagits sönder!
Låt inte jämlikhetssträvandena gå i stöpet. Åter till solidaritet och medmänsklighet.

(M)ODERATERNAs, Högerns, ”track record” under denna period som svenska folket kämpat för frihet!

*1904–1918: Nej till allmän rösträtt.
• 1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.
• 1919: Nej till åtta timmars arbetsdag.
…• 1919: Nej till kvinnlig rösträtt.
…• 1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
• 1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.
• 1923: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
• 1927: Nej till folkskolereform.
• 1931: Nej till sjukkassan.
• 1933: Nej till beredskapsarbete.
• 1934: Nej till a–kassa.
• 1935: Nej till höjda folkpensioner.
• 1938: Nej till två veckors semester.
• 1941: Nej till sänkt rösträttsålder.
• 1946: Nej till fria skolmåltider.
• 1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring.
• 1947: Nej till allmänna barnbidrag.
• 1951: Nej till tre veckors semester.
• 1953: Nej till fri sjukvård.
• 1959: Nej till ATP.
• 1960–talet: Ja till apartheid. Moderaterna tog avstånd från alla sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika och var emot det svenska stödet till ANC.
• 1963: Nej till fyra veckors semester.
• 1970: Nej till 40–timmars arbetsvecka.
• 1973: Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63.
• 1974: Nej till fri abort. Den 29 maj 1974 röstade riksdagen ja till fri abort, vilket resulterade i den svenska abortlagen som låter kvinnan själv besluta om abort upp till den 18 graviditetsveckan. Moderaterna röstade nej.
• 1976: Nej till femte semesterveckan.
• 1983: Nej till löntagarfonderna.
• 1994: Nej till partnerskapslag för homosexuella.
• 1998: Nej till erkännande av homosexuellas rättigheter inom EU. EU–parlamentet röstade för ett erkännande av homosexuellas rättigheter, men de moderata ledamöterna röstade nej.
• 2003: Ja till Irakkriget. Alla riksdagspartier demonstrerade mot och kritiserade Irakkriget utom moderaterna.
• 2004: Ja till sänkt a–kassa och sjukpenning.
• 2006: Nej till gröna jobb.
• 2006: Nej till sex timmars arbetsdag.
• 2006: Nej till upprustning av offentliga sektorn.
• 2006: Nej till höjd a- kassa.
• 2006: Ja till sänkt a-kassa.
• 2006: Nej till höjd sjukersättning.
• 2007: Ja till sänkt sjukersättning.

Har sista dagarna pratat med ett gäng (M)oderater av diverse slag.

 

Är nästan avundsjuk på dem.

Med deras enorma förmåga att ha naturligt mörka glasögon för hur det ser ut i Sverige så kan de säkert sova gott om nätterna utan sovmask.
DE drabbas ju inte! Och DET är ju det viktiga!

Tyvärr kan jag inte slå ifrån mig de hemska bilderna av ett segregerat Sverige så jag måste ha sovmask för de hemska bilderna av främmandefientlighet, fattiga gamla pensionärer, 25% kvinnliga pensionärer som lever på existensminimum, de 85000% som är Utförsäkrade från sjukförsäkringen, de 40000 i FAS3 åtgärder, de ca 120 000 som har gått ner i arbetstid för att kunna ta hand om sina sjuka o gamla släktingar för staten sparat in på vården, den ökande arbetslösheten, alla ungdomar som aldrig får jobb, bostadsbristen där framförallt unga får bo kvar hemma tills de är 30 år, alla hyresrätter som försvinner vilket gör det omöjligt för låginkomsttagare och de marginaliserade att få någonstans att bo, all hemlöshet, alla tiggarna på våra trottoarer, alla barn i skolorna som inte får den undervisning som de borde få för o klara sig i livet, de ca 13% av unga elever som går ur skolan utan slutbetyg, alla de som aldrig får gå på restaurang, alla flyktingar som flyr för sina liv o hoppas på Sverige, alla de som drabbas o utnyttjas på sina arbeten för att arbetsrätten har urholkats så det inte finns något skydd längre, alla de som bor i vissa förorter som vet att de kommer att dö ca 10 år tidigare än de i ex Danderyd mm………

Men jag sover hellre med sovmask än sover gott i mitt egoistiska bubbel jag som förnekar det enorma skiftet i synen på MÄNNISKAN som skett nu för DET drabbar ju inte den MAN som har jobb, inte några barn, inte tar hand om sina gamla föräldrar, inte har någon sjukdom, inte har värk varje dag, inte oroar sig över sin o sina barns försörjning , har råd att gå på krogen flera ggr i veckan, tycker det är jobbigt när folk påpekar fakta o vill inte höra o prata ”politik”, som anser att ”de andra får väl klara sig själva”, som vill ha mindre skatter för det är svårt att klara sig på 40000/mån, som vill att företagen ska ha mindre skatt för de kanske kommer att starta företag någon gång, som vill se mindre bensinpris för deras stora bilar drar ju rätt mycket, som inte vill ha tiggare på våra trottoarer för det är ju inte trevligt med dem sittande där och de kommer ju från annat land, inte vill se massa nya människor till Sverige fast ”jag är ju inte rasist ju” och Thaimat är ju gott, som tycker det är självklart att momsen ska vara sänkt för det gör ju att deras lunchmat blir ca 4 kr billigare /portion, som tycker allt är sossarnas fel men kan inte förklara varför, som aldrig läst en undersökning från KI, SCB etc för Där får man ju inte veta något, som tycker att människor som hävdar undersökningar är jobbiga och ljuger, som är halvhögutbildade ofta inom data-ekonomi-eget företagande, som tycker det är självklart att det ska finnas massa flygplatser för då kan de ju flyga till Thailand och andra ställen oftare än 2 ggr per år, som tycker att arbetsrätten är den värsta i världen för det sa pappa på sjuttiotalet, självklart ska man kunna sparka iväg den som är sjuk från jobbet för den gör ju inte jobbet och det drabbar ju Mitt företag, som säger sig ha sett flera arbetslösa inom ”sin bransch” med de blir ju alltid headhuntade rätt fort, men vet hur det är att förlora flera kunder för det drabbar ju mitt företag men inte vet hur det är att vara utan jobb………

 

 
Men med gott samvete somnar jag oftast rätt fort och behöver inte DÖVA min gnagande tysta stressiga oro över om jag kanske inte handlar rätt och om jag har något samvete egentligen.

Det är val om 3 dagar!
Vad säger egentligen ditt samvete? Kan Du kanske betala ett par hundra till i månaden så andra får det acceptabelt? Kan Du kanske en dag hoppa de där 5 ölen  på restaurangen som du proppar i dig nästan varje dag för där är ju de likasinnade och du måste ju prata med några människor.

Det är val om 3 dagar!
Vad säger egentligen ditt samvete?
Hur mycket behöver du ha varje dag för och döva dig själv?

Cyniskt kuligt

image

Hittade på nätet nånstans

Tänkvärt

image

En bild för varje Höger Allians…..

…… som anser sig vara kristen och/eller troende!
Tänk till INNAN valet!

image

Oerhört viktig bild!

image

Talar för sig själv

image